Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Prosjektet

Dette nettstedet er resultatet av et prosjekt utført av EFBWW (den europeiske føderasjonen for bygnings- og trearbeidere) med økonomisk støtte fra EU-kommisjonen (DG EMPL).

Hvorfor dette nettstedet?

Midlertidig migrasjon og spesielt utsendte arbeidstakere er svært viktig i bygningssektoren, siden den har svært høy mobil arbeidskraft, stort behov for faglærte og ikke-faglærte arbeidstakere og stor konkurranse mellom selskapene. Men prinsippet "lik lønn for likt arbeid på samme arbeidsplass" blir ikke alltid respektert.

Dette nettsteder vil hjelpe arbeidstakere med å motta sektor-spesifikk, kortfattet og lett tilgjengelig informasjon om hvilke rettigheter de har. Arbeidstakerne kan også kontakte fagforeningene i sitt opprinnelsesland eller vertsland for å få støtte.

På europeisk nivå tilsvarer dette direktiv 2014/67/EF som påpeker viktigheten av bedre tilgang til og åpenhet om ansettelsesvilkårene i de forskjellige EU-landene for å sikre riktig anvendelse av direktiv 96/71/EF og dermed beskytte rettighetene til utsendte arbeidstakere.

All informasjonen er tilgjengelig på alle offisielle språk innen EU.