Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tyrkia

Sist oppdatert den 12.03.2019
Vis alle valutaer i Tyrkiske lira (TRY)

Minimum bruttolønn

2 029,5 TRY per måned
Info
Gjelder til 31.12.2018. Blir bestemt minst hvert 2. år av kommisjonen som betemmer minstelønnen, og som består av 10 medlemmer fra staten, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner.

Lønn per kategori

Ikke faglært

9,06 TRY til 9,29 TRY per time
Info
Lønningen varierer avhengig av type oppgave, ferdighetsnivå, hvilken maskin som brukes osv.

Kvalifisert

9,49 TRY til 12,26 TRY per time
Info
Lønningen varierer avhengig av type oppgave, ferdighetsnivå, hvilken maskin som brukes osv.

Spesialist

Maskinoperatør
12,85 TRY til 15,66 TRY per time
Info
Lønningen varierer avhengig av type oppgave, ferdighetsnivå, hvilken maskin som brukes osv.

Formann

15,82 TRY til 16,85 TRY per time
Info
Lønningen varierer avhengig av type oppgave, ferdighetsnivå, hvilken maskin som brukes osv.

Daglig

7,5 til 9 timer per dag

Ukentlig

45 timer per uke
Info
Inndelingen av de 45 timene av den ukentlige arbeidstiden i 5 eller 6 dager blir bestemt av arbeidsgiveren i samsvar med lovbestemmelsene.

Overtid

Total arbeidstid kan ikke overskride 11 timer per dag
Total arbeidstid kan ikke overskride 270 timer per år
Info
Lovbestemt.

Pauser

15 minutter (mindre enn 4 timers arbeid)
30 minutter (4 timer til 7,5 timers arbeid)
60 minutter (mindre enn 7,5 timers arbeid)
Info
Lovbestemt.

Spesielle forhold

Maks. 7,5 timer per dag
Info
Enhver type dekkgassveising, sveising under støv, oskygen og elektrisk sveising.

Arbeid under bakken som kloakk og tunellbygging.

Prosesser hvor støynivået overskrider 85 dB (A).

Arbeid som må gjøres i trykkluft under vann (opptil 20 meters dybde eller 2 kg / cm2 trykk) inkludert tid som brukes på inngang, utgang og passering.

Arbeid på arbeidsplasser hvor det er pneumokoniost= støv.

I Tyrkia

Reisegodtgjørelse

Hvis arbeidstakeren bor i nærheten, tilbys` eller refunderes reisen. Trekkes ikke fra lønnen.

Kostgodtgjørelse

15 TRY til 17 TRY per dag
Info
Hvis arbeidstakeren bor i arbeidsgiverens lokaliteter, blir det servert måltider. Trekkes ikke fra lønnen.

Hvis arbeidstakeren bor på egen bopel, men arbeider overtid/natt får han/hun mat. Trekkes ikke fra lønnen.

Hvis arbeidstakeren bor på egen bopel, får vedkommende kostgodtgjørelse.

Godtgjørelse for losji

Hvis arbeidstakeren ikke har mulighet til å pendle til egen bopel, tilbys det losji. Trekkes ikke fra lønnen.

Overtid

Tillatt - arbeidstakerens godkjenning er påkrevd.
50 % av lønn per time

Nattarbeid

Tillatt - arbeidstakerens godkjenning er påkrevd.
Fra 20:00 til 06:00
Maks. 7,5 timer per dag
Lønnen bestemmes av individuelle kontrakter eller kollektivt forhandlede avtaler.

Arbeid på søndager

Tillatt - arbeidstakerens godkjenning er påkrevd.
150 % av lønn per dag
Info
Heldagsarbeid vurderes uavhengig av hvor mange timer det er arbeidet.

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt - arbeidstakerens godkjenning er påkrevd.
100 % av lønn per dag

Skiftarbeid

Tillatt
Maks. 7,5 timer per dag
Maks. 2 uker med påfølgende nattskift
15 % av lønn per time

Ekstra lønningskomponenter

Lovbestemt.
152,21 TRY til 258,76 TRY minimum bostøtte per måned
Bestemmes av YOL-IS kollektivt forhandlet avtale
Bonus utbetales hvert år : 120 x 100 % av lønn per dag
850 TRY hvis arbeidstakeren er gift
450 TRY for hvert nyfødte barn
450 TRY i tilfelle arbeidstakerens ektefelle/barn dør
250 TRY i tilfelle arbeidstakerens foreldre dør
2 000 TRY utgifter til begravelse til arbeidstakerens familie hvis arbeidstakeren dør av naturlige årsaker utenfor arbeidstakerens lokaliteter

Annet

Defekt maskineri
100 % av lønn per time
Dårlig vær
100 % av lønn per time
Andre farlige forhold som hindrer arbeidet
100 % av lønn per time

Antall ferier

14 dager (mindre enn 5 års arbeid)
20 dager (5 år til 15 års arbeid)
26 dager (mer enn 15 års arbeid
Info
Lovbestemt.

Offentlige helligdager

16 dager per år
Nyttårsdag
23 april frihetsdagen og barnas dag
Arbeidernes internasjonale kampdag
19 mai atatürks minnedag, ungdoms- og sportsdagen
15 juli demokrati- og nasjonal solidaritetsdag
30 august seiersdagen
29 oktober republikkens dag
Ramadan : 4 dager
Offerfesten : 5 dager

Trygdeavgifter

14 % trygdeavgifter

Tilleggsforsikring til trygd

1 % arbeidsledighets-trygdepremie

inntektsskatt

15 % av brutto årsinntekt fra 0 TRY til 14 800 TRY
20 % av brutto årsinntekt fra 14 800,01 TRY til 34 000 TRY
27 % av brutto årsinntekt fra 34 000,01 TRY til 120 000 TRY
35 % av brutto årsinntekt fra 120 000,01 TRY eller mer

Ekstra pensjonsfond

3 %
Info
Obligatorisk individuelt pensjonssystem

Sykdom

2/3 av lønn per dag ved poliklinisk behandling
1/2 av lønn per dag ved innleggelse for behandling

Arbeidsskader/ulykker

2/3 av lønn per dag ved poliklinisk behandling
1/2 av lønn per dag ved innleggelse for behandling

Info Kontakter

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tlf. +90 31 223 246 87
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Tyrkisk