Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Island

Sist oppdatert den 07.05.2020
Vis alle valutaer i Islandske kroner (ISK)

Minimum bruttolønn

335 000 ISK

Lønn per kategori

Ikke faglært

335 000 til 353,588

Kvalifisert

351,303 til 451 000

Formann

395 000 til 522 000

Nybegynnere / unge arbeidstakere

320 000 til 337,658

Daglig

8 timer
Mellom 07:00 til 18:00

Ukentlig

40 timer
Info
(37 timer og 5 minutter aktiv)

Overtid

Per dag : 2 timer
Per uke : 8 timer
Per måned : 34,64 timer
Per kvartal : 138,56 timer
Per semester : 207,84 timer

Pauser

Lønsj

Mellom 11:30 og 13:30 : 1 time
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt

Overtid

180 % av lønn per time

Kveldsarbeid

180 % av lønn per time

Nattarbeid

180 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

180 % av lønn per time

Arbeid på søndager

180 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Obligatorisk

Skiftarbeid

30 til 60 % av lønn per time

Standby-betaling

30 % av lønn per time

Årlige feriepenger

24 til 30 dager

Antall ferier

2 dager per måned
24 til 30 dager per år

Offentlige helligdager

11 dager per år

Tilleggsforsikring til trygd

4 % av lønn

Ekstra pensjonsfond

2 % av lønn

Sykdom

30 dager betalt med 100 %
30 til 60 dager : forskjellig %

Arbeidsskader/ulykker

30 dager dager betalt med 100 %
30 til 60 dager : forskjellig %

Info Kontakter

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Tlf. +354 5400100

Samiðn - Samband iðnfélaga

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Tlf. +354 5400100

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS

GUÐRÚNARTÚNI 1
105 REYKJAVÍK
Tlf. +354 562 6410