Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Belgia

Sist oppdatert den 01.03.2023
Vis alle valutaer i Euro (€)

Lønn per kategori

Ikke faglært

Kat I
17 157 EUR per time

Kvalifisert

Kat IA
18 011 EUR per time
Kat II
18 292 EUR per time
Kat IIA
19 204 EUR per time

Spesialist

Kat III
19 452 EUR per time

Formann

Kat IV
20 648 EUR per time

Nybegynnere / unge arbeidstakere

Kat I
17 157 EUR per time
Studenter uten eksamen
10,407 EUR per time
Studenter med eksamen
11,345 EUR per time

Fagfolk

Sjef for team A
21 397 EUR per time (team a : team bestående av arbeidstakere som tilhører samme kategori)
Sjef for team B
22 713 EUR per time (team b : team bestående av arbeidstakere som tilhører ulike kategorier)
Formann
24 778 EUR per time

Daglig

8 time(r)

Ukentlig

40 timer

Overtid

1 time per dag
2 timer per dag (uke med "fleksibelt arbeid")
5 timer per uke + lørdager (arbeid på lørdager anses som overtid, og kan legges til de 5 overtidstimene som er tillatt per uke)
10 timer per uke (uke med "fleksibelt arbeid")
180 timer per år

Pauser

Hvile

etter 6 arbeidstimer
15 minutter lovbestemmelse – ingen sektoravtale

Spesielle forhold

Info
Liste med farlig og usunt arbeid på forespørsel: Ingen begrensninger i antall timer, men lønnsbonuser: fra 10 % til 100 % i henhold til type arbeid.

I Belgia

Reisegodtgjørelse

Info
Godtgjørelse for reiseutgifter og mobilitetstillegg (basert på tiden som brukes til å dekke lange avstander) varierer avhengig av avstand og tid. Detaljer på forespørsel.

Kostgodtgjørelse

3 247 EUR

Overtid

20 % per time hvis ikke kompensert i timer
0 % i uke med fleksibelt arbeid

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
25 %

Arbeid på lørdager

50 %
Info
På lørdager inrømmes tillegget selv om det er betalt for timene.

Arbeid på søndager

Ikke regulert på sektornivå

Arbeid på offentlige helligdager

Hvis man arbeider på offentlige helligdager, må dagene kompenseres med en ekstra fridag.

Skiftarbeid

10 %
25 % nattskift

Farlig arbeid

10 til 100 %
Info
Liste over farlig arbeid fås på forespørsel

Årlige feriepenger

Gjeldende
15,38 % av bruttolønn økt med 8 %
Juni

13. måned

Gjeldende
9 % av bruttolønn
Betalt den november

Antall ferier

32 dager per år

Offentlige helligdager

10 dager per år
1. nyttårsdag (1. jan.)
Andre påskedag
1. mai
Kristi himmelfartsdag
2. pinsedag
21 juli
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Allehelgensdag (1. november)
11 november
1. juledag (25. desember)

Trygdeavgifter

13,07 % av bruttolønn økt med 8 %

inntektsskatt

± 30 %

Sykdom

Dag 1 til 7 : 100 % betalt av arbeidsgiveren
Dag 8 til 14 : 85,88 % betalt av arbeidsgiveren uten trygdeutbetalinger
Dag 15 til 30 : 85,88 % betalt av arbeidsgiveren og trygd

Arbeidsskader/ulykker

Midlertidig arbeidsufør: 90 % av bruttolønn
Permanent arbeidsufør: årlig utbetaling
Info
Beløpet avhenger av satsen for permanent arbeidsuførhet

Info Kontakter

Du kan kontakte oss på følgende språk
Nederlandsk, Engelsk, Fransk

ACV Bouw - Industrie & Energie

Du kan kontakte oss på følgende språk
Nederlandsk

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Du kan kontakte oss på følgende språk
Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Portugisisk

CSC Batiment - industrie & énergie

Du kan kontakte oss på følgende språk
Fransk