Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugal

Sist oppdatert den 22.04.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
600 EUR

Lønn per kategori

Ikke faglært

600 EUR per måned

Kvalifisert

656 EUR per måned

Spesialist

683 EUR per måned

Formann

719 EUR per måned

Daglig

8 timer per dag

Ukentlig

40 timer per uke

Overtid

2 timer per dag
200 timer per år

Pauser

1 til 2 timer per dag
Info
En arbeidstaker kan ikke arbeide mer enn 5 påfølgende timer.

I Portugal

Reisegodtgjørelse

Info
Vilkårene og betingelsene skal avtales med arbeidsgiveren. Ytelser kan betales som dagpenger.

Kostgodtgjørelse

5,7 EUR per dag

Godtgjørelse for losji

Info
Vilkårene og betingelsene skal avtales med arbeidsgiveren. Ytelser kan betales som dagpenger.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Info
Vilkårene og betingelsene skal avtales med arbeidsgiveren. Ytelser kan betales som dagpenger.

Overtid

50 % av lønn per time for den første timen
75 % av lønn per time for de følgende timene (eller deler)

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 07:00
30 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
100 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
100 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt
100 % av lønn per time

Årlige feriepenger

Gjeldende
Info
Samme vederlag som hvis en arbeidstaker skulle arbeide i løpet av ferieperioden.

13. måned

Gjeldende
1 måned av bruttolønn
Betalt den start på ferie
Info
Godtgjørelsen betales før en periode på minimum 15 påfølgende feriedager. I tilfelle kortere ferier, betales bare en del av godtgjørelsen proporsjonalt, med mindre annet er skriftlig avtalt.

14. måned

Gjeldende
1 måned av bruttolønn
Betalt den desember
Info
Proporsjonalt med perioden som er arbeidet i løpet av året.

Antall ferier

22 dager
Info
Opptil 25 dager i henhold til registrert tilstedeværelse.

Offentlige helligdager

13 dager + 1 innklemtdag
1. januar
Langfredag
1. påskedag
25 april
1. mai
Corpus domini
10 juni
15 august
5 oktober
1 november
1 desember
8 desember
25. desember
24. desember betraktes som en brodag og det er en betalt helligdag

Trygdeavgifter

11 % av bruttolønn

Sykdom

Fra 1 til 30 dager 55 % av bruttolønn
Fra 31 til 90 dager 60 % av bruttolønn
Fra 91 til 365 dager 70 % av bruttolønn
Over 365 dager 75 % av bruttolønn
Info
Når sykepengene er 55 % eller 60 %, får man en ekstra 5 % hvis: - verderlaget er det samme eller under 500 euro - hvis det er mer enn 3 barn i familien opptil 16 år eller opptil 24 år som man mottar familiegodtgjørelse for - hvis det er et funksjonshemmet barn i familien som mottar godtgjørelse.

Arbeidsskader/ulykker

Fullstendig midlertidig ikke i stand til å arbeide først 12 måneder 70 % av bruttolønn
Fullstendig midlertidig ikke i stand til å arbeide etter 12 måneder 75 % av bruttolønn
Delvis midlertidig ikke i stand til å arbeide 70 % av bruttolønn
Info
Arbeidsgiveren må varsle arbeidstilsynet (ACT: Autoridade para as condições do trabalho) om en alvorlig eller dødbringende ulykke innen 24 timer I bygg- og anleggsbransjen, hvis arbeidsgiveren ikke overholder dette, ligger ansvaret hos underentreprenøren før 24 timer og etter det går det over til .

Info Kontakter

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tlf. +351 218 818 585
Du kan kontakte oss på følgende språk
Portugisisk, Engelsk, Fransk