Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Finland

Sist oppdatert den 16.05.2023
Vis alle valutaer i Euro (€)

Lønn per kategori

Nyansatte fagfolk

14,45 EUR per time

Fagfolk

15,91 EUR per time

Fagfolk med erfaring

17,32 EUR per time

Fagfolk med lang erfaring

18,52 EUR per time

Nyansatte

11,71 EUR per time

Ansatte med minimal arbeidserfaring

13,19 EUR per time

Daglig

8 timer nasjonalt lovpålagt; arbeidstidsloven

Ukentlig

40 timer

Overtid

250 timer per år

Pauser

Hvile

2 x 12 minutter

Lønsj

30 minutter
Ikke betalt

Spesielle forhold

Info
Avhengig av sektor, se kollektiv avtale i nyttige lenker

I Finland

Reisegodtgjørelse

Over 5 km : 2,16 EUR per dag
Over 10 km : 3,47 EUR per dag
Over 20 km : 6,25 EUR per dag
Over 30 km : 9,1 EUR per dag
Over 40 km : 11,21 EUR per dag
Over 50 km : 13,59 EUR per dag
Over 60 km : 17,86 EUR per dag
Over 70 km : 20,2 EUR per dag
Over 80 km : 22,96 EUR per dag
Over 90 km : 26,15 EUR per dag
Over 100 km : 29,31 EUR per dag

Kostgodtgjørelse

12 EUR per dag 2023

Godtgjørelse for losji

Gjeldende - arbeidsgiver skal ordne og betale

Livsopphold/daglig godtgjørelse

48 EUR per dag 2023

Overtid

Først 2 timer : 50 % nasjonalt lovpålagt; arbeidstidsloven
Fra 3 timer : 100 %

Kveldsarbeid

Tillatt : det avhenger av sektor til sektor, se kollektiv avtale

Nattarbeid

Det avhenger av sektor til sektor, se kollektiv avtale

Arbeid på lørdager

50 %

Arbeid på søndager

100 % ifølge loven

Arbeid på offentlige helligdager

100 %

Skiftarbeid

Tillatt - avhenger av sektor til sektor

Farlig arbeid

Kompensasjon kan avtales lokalt

Standby-betaling

Gjeldende
Det avhenger av sektor til sektor, se kollektiv avtale

Årlige feriepenger

18,5 % av bruttolønn
Før årlig permisjon

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende
Info
Et personlig lønnselement kan også betales i tillegg til timesatsen basert på betalingsskala. Et separat lønnselement på 7,7 % vil være inkludert i hver lønnsutbetaling for å kompensere for arbeid på offentlige helligdager

Annet

Info
Kompensasjon for arbeidsledighet for ikke å arbeide på ekstremt kalde dager

Antall ferier

24 til 30 dager per år
Info
Lov om helligdager: 24 i løpet av sommeren, 6 i løpet av vinteren

Offentlige helligdager

10 dager per år
1. nyttårsdag (1. jan.)
Kristi åpenbaringsdag (6. januar)
Langfredag
1. påskedag
1. mai
Kristi himmelfartsdag
Midtsommeraften
Uavhengighetsdagen (6. desember)
Julaften
1. juledag

Trygdeavgifter

2,43 % for sykdom og arbeidsledighet
7,15 % for pensjoner for personer under 53
8,65 % for pensjoner for personer over 53

inntektsskatt

Er progressiv avhengig av inntekten

Sykdom

Dag 28 til 56 : 100 %

Arbeidsskader/ulykker

Dag 28 til 56 100 % avhengig av lengden på arbeidskarrieren

Info Kontakter

Rakennusliitto

PO Box 307
FIN-00531 Helsinki
FINLAND
Tlf. + 358 (0) 20 77 4003
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Estisk, Finsk, Svensk