Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norge

Sist oppdatert den 14.03.2019
Vis alle valutaer i Norske kroner (NOK)

Lønn per kategori

Arbeidstakere under 18 år

6 EUR per time
190 EUR per uke

Ufaglærte arbeidstakere uten erfaring med bygningsarbeid

183,1 NOK

Ufaglærte arbeidstakere med minst ett års erfaring innen bygningsarbeid

191 NOK

Kvalifisert

203,8 NOK

Gjennomsnittslønn (indikasjon)

216 NOK (funksjonær middel)
210 NOK (funksjonnær median)

Daglig

Maks. 9 timer
Info
Spesialavtaler for å utvide grensene kan avtales innenfor den kollektive avtalen og/eller av Arbeidstilsynet.

Ukentlig

Maks. 40 timer
Info
Spesialavtaler for å utvide grensene kan avtales innenfor den kollektive avtalen og/eller av Arbeidstilsynet.

Overtid

Per dag 13 timer
Per uke 48 timer
Per måned 100 timer
Per år 200 timer
Maksimum 4 timer

Pauser

Hvile

30 minutter i 8 arbeidstimer
Del av standard arbeidstid hvis pausen tas på arbeidsplassen
Info
En ansatt skal minst ha én pause hvis den daglige arbeidstiden er mer enn fem timer og 30 minutter.

Spesielle forhold

Info
Arbeidstiden skal tilrettelegges på en slik måte at ansatte ikke utsettes for negativ fysisk eller psykisk belastning, og slik at de skal kunne ta sikkerhetsmessige hensyn.

I Norge

Reisegodtgjørelse

Info
Ingen lovbestemmelser – bare en referanse til bestemmelsene i vertslandene. (Men regulert i noen kollektive avtaler).

Godtgjørelse for losji

Info
For oppdrag som krever opphold over natten hjemmefra, skal arbeidsgiveren som hovedregel betale for kost og losji, men man kan avtale en fast oppholdssats, betaling på a konto eller lignende kan avtales.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Info
For oppdrag som krever opphold over natten hjemmefra, skal arbeidsgiveren som hovedregel betale for kost og losji, men man kan avtale en fast oppholdssats, betaling på a konto eller lignende kan avtales.

Overtid

Minimum 40 % av lønnen

Kveldsarbeid

Tillatt
Fra 21:00 til 06:00

Nattarbeid

Kun tillatt hvis det er nødvendig på grunn av arbeidets beskaffenhet

Arbeid på lørdager

Tillatt

Arbeid på søndager

Ikke tillatt med mindre det er nødvendig på grunn av arbeidets beskaffenhet
Info
Søndagsarbeid anses å være arbeid utført fra kl. 18.00 lørdag til kl. 22.00 på søndag.

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke tillatt med mindre det er nødvendig på grunn av arbeidets beskaffenhet
Info
Arbeid på offentlig helligdag anses å være arbeid utført fra kl. 18.00 forrige dag til kl. 22.00 på den offentlige helligdagen

Skiftarbeid

Tillatt

Årlige feriepenger

Minimum 10,2 % av utbetalt lønn forrige år
Info
Betalt på siste vanlige betalingsdag før ferien eller i juni.

Ansiennitet

Over 60 år 1 uke ekstra ferie

Supplerende tjenestepensjonsskjemaer

Info
De fleste arbeidsgivere er pålagt å sette opp en pensjonsplan for sine ansatte

Antall ferier

Min. 20 dager per år
Maksimum 30 dager per dag
Minimum 10 påfølgende dager

Offentlige helligdager

Nyttårsdag
Mandag Torsdag
Langfredag
Andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
17 mai grunnlovsdag
Kristi himmelfartsdag
2. pinsedag
1. juledag
26 desember

Trygdeavgifter

Info
Medlemskap i Folketrygden er obligatorisk. Innskuddet er 8,2 % av bruttolønnen.

inntektsskatt

Gjennomsnitt 30 %

Ekstra pensjonsfond

Info
Inkludert i Folketrygden. For å få rett til å motta pensjon fra Norge må du ha vært medlem i Folketrygden i ett år.

Sykdom

52 uker
Info
Du må ha arbeidet i minst 4 uker, og sykdommen din må dokumenteres.

Arbeidsskader/ulykker

52 uker
Info
Du må ha arbeidet i minst 4 uker, og sykdommen din må dokumenteres.

Info Kontakter

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf. +47 23 06 31 00