Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Sveits

Sist oppdatert den 20.02.2020
Vis alle valutaer i Sveitsiske franc (CHF)

Minimum bruttolønn

Det er ingen nasjonal lovbestemt minstelønn.

Lønn per kategori

Bygningsarbeider uten erfaring (lønnsklasse C)

25,95 CHF til 26,75 CHF

Bygningsarbeider med erfaring (lønnsklasse B)

29,2 CHF til 29,95 CHF

Trainee med bygningskurs (lønnsklasse A)

30,85 CHF til 31,7 CHF

Kvalifisert med lærlingeplass innen bygg (lønnsklasse Q)

32,05 CHF til 32,9 CHF

Formann (lønnsklasse V)

34 CHF til 36,9 CHF

Daglig

7,5 til 9 timer
Info
I henhold til arbeidstidskalender.

Ukentlig

40,5 timer
Info
Årlige totale timer: 2,112 (52.14 uker av gjennomsnittlig 40.5 timer).

Overtid

50 timer per uke
Info
Det må betales en tillegg på slutten av den påfølgende måneden for å kompensere for alle arbeidstimene ut over 48 timer i uken.

Pauser

15 minutter
60 minutter

Reisetid

Info
Selv arbeidstakere får kompensasjon for reisetid (minus 30 minutter per dag) i grunnlønnen, betraktes ikke reisetid som arbeidstid.

I Sveits

Reisegodtgjørelse

0,6 CHF per km
Info
Reiseutgifter refunderes kun hvis selskapet eksplisitt har bedt om at et privat kjøretøy brukes.
Selskapet må dekke utgiftene til utsendte arbeidstakere til Sveits.

Kostgodtgjørelse

16 CHF (høyere i noen få kantoner)
Info
Hvis selskapet ikke tilbyr mat.

Godtgjørelse for losji

Info
Mens selskapet må dekke kost og losji, er det ingen retningslinjer for dette.

Overtid

25 %
Info
Det blir betalt en tillegg for alle arbeidstimer ut over 48 timer per uke. 25 nye og 100 overtidstimer totalt kan overføres på slutten av hver måned (det må betales en tillegg umiddelbart for alle timer ut over dette).
På slutten av april betales det en tillegg for all resterende overtid.

Nattarbeid

Midlertidig
Minimum 25 % per time
Permanent
2 CHF per time
Info
For arbeid mellom 8.00 pm og 5.00 am (selskapet må innhente forhåndsgodkjennelse).

Arbeid på lørdager

25 %
Info
Det er ikke sikkert at de ulike tilleggene kan kombineres.

Arbeid på søndager

50 %
Info
For arbeid mellom 5.00 pm på lørdag og 5.00 am på mandag (selskapet må innhente forhåndsgodkjennelse).

Skiftarbeid

Timebonus av 20 minutter per skift
Eller 1 CHF per time

Årlige feriepenger

10,6 % 5 uker
13 % 6 uker opp til og inkludert en alder på 20 år, og over 50 år.

13. måned

8,3 %
Info
Utbetalt på slutten av hvert år.

Ansiennitet

Ved fylte 65 år
Info
Lovbestemmelse.

Supplerende tjenestepensjonsskjemaer

Altersrücktritt ab 60 Jahren in Branchen Bauhauptgewerbe und Gleisbau (FAR)
Arbeidstakerbidrag på 2 %
Info
Ingen fri bevegelse av ytelser. Pensjon mottatt hvis strenge betingelser er oppfylt. Bidrag ikke obligatorisk for utsendinger med varighet opp til 90 dager.

Antall ferier

5 uker fra 20 år til 50 år.
6 uker opp til og og inkludert en alder på 20 år, og over 50 år.
Info
Betalingsmetode må avtales med selskapet.

Offentlige helligdager

8 offentlige helligdager per år
Info
Betaling basert på når de faller (timer i samsvar med arbeidstidskalenderen).

inntektsskatt

10 til 15 %
Info
Skatt trekkes kun fra ved kilden for utenlandske arbeidstakere med midlertidig eller ingen oppholdstillatelse. Alle andre betaler skatt på etterskudd.

Ekstra pensjonsfond

300 CHF til 700 CHF
Info
Bestemmes individuelt av hvert selskap (kan kun betales etter 90 arbeidsdager).
For utsendte arbeidstakere
Delvis relevant

Pensjon, ufør

5,125 %

Arbeidsledighet

1,1 %

Ulykkesforsikring

1,5 til 3 %
Info
For ulykker som ikke er forbundet med arbeid (på fritiden). Bestemmes individuelt av hvert selskap.

Lønnsforsikring

1,5 til 3 %
Info
Bestemmes individuelt av hvert selskap (opptil 50 % av de reelle kostnadene).

Parifonds-bidrag

0,7 %
Info
Medlemmer av fagforeningen Unia kan få refundert en større del.

Foundation FAR

2 %
Info
Bidrag ikke obligatorisk for utsendinger med varighet opp til 90 dager.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Helseforsikring (privat)

250 CHF til 400 CHF
Info
Forsikringsdekningen må tas ut hos et privat forsikringsselskap (se www.comparis.ch). EU/EFTA arbeidstakere: fritak fra obligatorisk forsikring for utstasjoneringer opp opptil 24 måneder ved presentasjon av et A1-sertifikat.
For utsendte arbeidstakere
Delvis relevant

Sykdom

90 % fra den andre dagen (opptil maksimum 730 dager)
Info
Godtgjørelser og ytelser utbetales via selskapet.

Arbeidsskader/ulykker

80 % fra den første dagen (opptil maksimum 730 dager)
Info
Godtgjørelser og ytelser utbetales via selskapet.

Info Kontakter

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
Tlf. +41 31 350 22 72
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk