Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Sverige

Sist oppdatert den 12.03.2019
Vis alle valutaer i Svenske kroner (SEK)

Lønn per kategori

Snekker, betongarbeider og murer 202,47 SEK per time stykksats
Snekker, betongarbeider og murer 184,52 SEK per time tidssats
Snekker, betongarbeider og murer 192,76 SEK per time total stykksats og tidssats
Rørlegger 201,14 SEK per time total stykksats og tidssats
Bygningsarbeidere 202,47 SEK per time total stykksats og tidssats
Glassarbeidere 174,2 SEK per time total stykksats og tidssats
Platearbeider 189,3 SEK per time total stykksats og tidssats

Daglig

8 timer per dag

Ukentlig

40 timer per uke
Info
Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden, inkludert overtid for fulltids arbeid for arbeidstakere, må ikke være mer enn 48 timer på 4 måneder.

Overtid

200 timer per år

I Sverige

Livsopphold/daglig godtgjørelse

330 SEK
Info
Betalt i tillegg til betalingen. Summen reduseres med 35 % hvis arbeidsgiveren sørger for losji og 55 % hvis arbeidsgiveren sørger for kost og losji.

Overtid

30 % av lønn per time fra 06:00 til 17:00

Kveldsarbeid

Tillatt
Fra 17:00 til 21:00
50 % av lønn fra 17:00 til 19:00
70 % av lønn fra 19:00 til fra 22:00 til 05:00

Nattarbeid

Tillatt
22:00 06:00
50 % av lønn per time fra 05:00 til 06:00
100 % av lønn per time fra 22:00 til 05:00

Arbeid på lørdager

Tillatt
100 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
100 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt
100 % av lønn per time

Årlige feriepenger

Info
Feriepenger er 13 % av det som er opptjent året før

Antall ferier

25 dager per år

Trygdeavgifter

Info
For informasjon om hvor man betaler skatt og sosiale ytelser og plikten til å følge den svenske arbeidsmiljøloven, se nettstedet til Swedish Work Environment Authority som er liaison office (kontaktmyndighet) i Sverige når det dreier seg om utstasjonering: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/Posting-foreign-labour-in-sweden/

Info Kontakter

Byggnads

Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Svensk