Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bulgaria

Sist oppdatert den 29.11.2022
Vis alle valutaer i Bulgarsk lev (BGN)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
994 BGN per måned

Lønn per kategori

Ikke faglært

1 192,8 BGN per måned

Kvalifisert

1 888,6 BGN per måned

Spesialist

1 988 BGN per måned

Formann

1 988 BGN per måned

Ledere

2 485 BGN per måned

Fagfolk

2 087,4 BGN per måned

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

3 timer per dag ( 2 timer om natten )
6 timer per uke ( 4 timer om natten )
30 timer per måned ( 21 timer om natten )
300 timer per år

Pauser

Lønsj

Mellom 12:00 og 14:00
30 minutter
Del av standard arbeidstid
Betalt

Spesielle forhold

Farlig sone og kreftfremkallende produkter
Arbeid med ioniserende stråling
Arbeid under bakken
7 timer per dag
35 timer per uke
150 timer per måned

I Bulgaria

Kostgodtgjørelse

4 BGN per dag for mat
1 BGN per dag for drikke
Info
Kun for personer som arbeider under spesielle arbeidsforhold - (økt støy, støv, vibrasjoner)

Overtid

60 % av lønn per time

Kveldsarbeid

Tillatt

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
50 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
50 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
50 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Obligatorisk
Tillatt
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
50 % av lønn per time nattskift

Farlig arbeid

5 % av lønn per time

Standby-betaling

Gjeldende
25 % av lønn per time (tilgjengelighet)
50 % av lønn per time (ferier)

Årlige feriepenger

Gjeldende
100 % av lønn per time

Ansiennitet

1 % av lønnen for hvert år med profesjonell erfaring

Annet

Defekt maskineri

100 % av lønn per time

Dårlig vær

100 % av lønn per time

Antall ferier

23 dager per år

Offentlige helligdager

12 dager
1 januar
3 mars (hvis på lørdag og søndag, vil følgende mandag være fri)
Langfredag
Andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
6 mai (hvis på lørdag og søndag, vil følgende mandag være fri)
24 mai (hvis på lørdag og søndag, vil følgende mandag være fri)
6 september (hvis på lørdag og søndag, vil følgende mandag være fri)
22 september (hvis på lørdag og søndag, vil følgende mandag være fri)
Julaften
1. juledag
26 desember

Trygdeavgifter

10,7 %
For utsendte arbeidstakere
Alle trygdeavgifter blir betalt i landet hvor den utsendte arbeidstakeren kommer fra

inntektsskatt

10 %
Info
Skatt blir trukket i opprinnelseslandet

Ekstra pensjonsfond

2,2 %

Sykdom

80 %
Info
Etter legeundersøkelsen må det fremlegges et midlertidig skriv om arbeidsuførhet for arbeidsgiveren.

Arbeidsskader/ulykker

80 %
Info
Etter legeundersøkelsen må det fremlegges et midlertidig skriv om arbeidsuførhet for arbeidsgiveren.

Info Kontakter

Federation construction, industry and water supply - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Tlf. + 359 2 950 73 39
Du kan kontakte oss på følgende språk
Bulgarsk, Engelsk, Gresk