Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovenia

Sist oppdatert den 20.02.2020
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

94 058 EUR

Lønn per kategori

Ikke faglært

480,13 EUR

Kvalifisert

654,39 EUR

Spesialist

773,48 EUR

Formann

866,11 EUR

Fagfolk

1 027,3 EUR

Daglig

8

Ukentlig

Min. 35 maks. 40 timer per uke

Overtid

2 timer per dag
8 timer per uke
20 timer per måned
170 timer per år (maks. 230, med godkjenning av den ansatte)

Pauser

30 minutter
Betalt

I Slovenia

Reisegodtgjørelse

Basert på offentlig transportavgift

Kostgodtgjørelse

5 EUR per dag

Godtgjørelse for losji

Ifølge faktura
Info
Kun ved forretningsreise
For utsendte arbeidstakere
For utsendte arbeidstakere: betales av arbeidsgiveren.

Overtid

30 % av lønn per time

Nattarbeid

Fra 22:00 opptil 07:00
40 % av lønn per time

Arbeid på søndager

50 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

50 til 100 % av lønn per time (100 % den 1. jan. og 1. mai)

Skiftarbeid

10 % av lønn per time

Farlig arbeid

Min. 3 % per time

Standby-betaling

10 % per time

Årlige feriepenger

850 EUR per år

13. måned

Bestemt på bedriftsnivå

Annet

Info
Godtgjørelse for å arbeide på eksterne anlegg over 30 km 1 euro over 40 km 2 euros over 50 km 3 euro …for hver 10 km 1 euro maks. 18 euro

Antall ferier

Min. 4 uker per år

Offentlige helligdager

12 dager per år

Trygdeavgifter

22,1 %
For utsendte arbeidstakere
følg loven i landet hvor arbeidstakeren er utstasjonert.

Tilleggsforsikring til trygd

16,1 %

inntektsskatt

16 opptil 50 %
Info
(16 %, 27 %, 41 %, 50 %)

Ekstra pensjonsfond

Alternativ

Sykdom

Fra 1 opptil 30 dager : 80 %
Over 31 dager : 80 %

Arbeidsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Du kan kontakte oss på følgende språk
Kroatisk, Engelsk, Slovensk