Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Danmark

Sist oppdatert den 24.02.2022
Vis alle valutaer i Danske kroner (DKK)

Minimum bruttolønn

119,6 DKK per time 18 år og oppover
88,15 DKK per time 17 år
62,95 DKK per time 16 år
50,35 DKK per time 15 år

Lønn per kategori

Ikke faglært

119,6 DKK per time

Kvalifisert

131,15 DKK
150,9 DKK
130,9 DKK
132,85 DKK
136,2 DKK
134,6 DKK
146,36 DKK

Daglig

7,5 timer per dag

Ukentlig

37 timer per uke

Overtid

8 timer per uke

Pauser

Lønsj

30 minutter til 1 time
Del av standard arbeidstid
Ikke betalt

Spesielle forhold

Generelt lovregulert, men ansatte som utfører spesielt skittent arbeid, har rett til å kreve en godtgjørelse i henhold til den kollektive avtalen.

I Danmark

Kostgodtgjørelse

Info
Hvis det blir utført arbeid på arbeidsplasser langt unna der selskapet holder til og selskapet anser det som nødvendig for de ansatte med overnatting på arbeidsstedet, må det gjøres en lokal avtale med tanke på type transport, kost og losji, arbeidstid og forventet varighet på arbeidet.

Overtid

Først 3 timer : 50 % av lønn per time
Over 3 timer : 100 % av lønn per time

Kveldsarbeid

Tillatt
Fra 18:00 til 22:00

Nattarbeid

Tillatt
22:00 til 06:00

Arbeid på lørdager

Tillatt
100 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
100 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Obligatorisk etter avtale
Tillatt
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
Forhandlet

Farlig arbeid

Info
Godtgjørelsen til hver ansatt skal avtales individuelt mellom selskapet og den ansatte uten innblanding fra organisasjonene dette inkluderer farlig arbeid.

Standby-betaling

Ikke relevant

Årlige feriepenger

Gjeldende
12,5 % av bruttolønn

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Ekstra lønningskomponenter

Ikke relevant

Annet

Minstelønn 124,15 DKK per time

Antall ferier

25 dager per år

Offentlige helligdager

12 dager -2018
01.01.2018
29.03.2018 30.03.2018
01.04.2018 02.04.2018
27.04.2018
10.05.2018 20.05.2018 21.05.2018
05.06.2018
25.12.2018 26.12.2018

Tilleggsforsikring til trygd

Info
For å motta dagpenger, må du være medlem av et arbeidsledighetsforsikringsfond som trekker fra en avgift fra lønnen

inntektsskatt

38 til 60 %
Info
Personlig inntektsskatt trekkes fra etter størrelsen på lønnen.

Ekstra pensjonsfond

4 % av bruttolønn

Sykdom

Først 4 uker : 145 DKK per time informer arbeidsgiveren

Arbeidsskader/ulykker

Først 8 uker 145 DKK per time informer arbeidsgiveren

Info Kontakter

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V
Du kan kontakte oss på følgende språk
Bulgarsk, Dansk, Engelsk, Tysk

Byggegruppen

Du kan kontakte oss på følgende språk
Dansk, Engelsk

Polish speaking consultant and interpreter

Tlf. +45 25 47 21 89
Du kan kontakte oss på følgende språk
Dansk, Engelsk, Polsk

Polish speaking consultant and interpreter

Tlf. +45 25 47 21 90
Du kan kontakte oss på følgende språk
Dansk, Engelsk, Polsk

Polish speaking consultant and interpreter

Tlf. +45 23 45 75 34
Du kan kontakte oss på følgende språk
Dansk, Engelsk, Polsk