Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Dania

Ostatnio aktualizowany 24.02.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Korona duńska (DKK)

Płaca minimalna brutto

119,6 DKK za godzinę wiek 18 lat i powyżej
88,15 DKK za godzinę wiek 17 lat
62,95 DKK za godzinę wiek 16 lat
50,35 DKK za godzinę wiek 15 lat

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

119,6 DKK za godzinę

Wykwalifikowany

131,15 DKK
150,9 DKK
130,9 DKK
132,85 DKK
136,2 DKK
134,6 DKK
146,36 DKK

Codziennie

7,5 godziny za dzień

Tygodniowo

37 godziny za tydzień

Godziny nadliczbowe

8 godziny za tydzień

Przerwy

Obiad

30 minuty do 1 godzina
Wliczone do standardowego czasu pracy
Niepłatny

Szczególne warunki

Ogólnie regulowane przez prawo, ale pracownicy, którzy wykonują szczególnie brudne prace są uprawnieni do ubiegania się o dodatek, zgodnie z układem zbiorowym pracy.

W obrębie Dania

Przydział posiłków

Informacja
Jeżeli praca jest wykonywana w miejscu znajdującym się w znacznej odległości od
siedziby zakładu pracy, a zakład uzna za niezbędne, aby pracownik posiadał miejsce noclegowe w miejscu pracy, należy zawrzeć lokalne porozumienie w odniesieniu do rodzaju transportu, wyżywienia i zakwaterowania, godzin pracy i przewidywanego czasu trwania pracy.

Godziny nadliczbowe

Pierwszy 3 godziny : 50 % wynagrodzenia za godzinę
Ponad 3 godziny : 100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone
Od 18:00 do 22:00

Praca w porze nocnej

Dozwolone
22:00 do 06:00

Praca w soboty

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Wymagany na podstawie umowy
Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
Negocjowane

Prace niebezpieczne

Informacja
Wynagrodzenie każdego pracownika jest ustalane indywidualnie pomiędzy
zakładem pracy a pracownikiem bez ingerencji organizacji, włącznie z pracami niebezpiecznymi.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Nie dotyczy

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
12,5 % wynagrodzenia brutto

13. miesiąc

Nie dotyczy

14. miesiąc

Nie dotyczy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Nie dotyczy

Inne

Minimalne wynagrodzenie 124,15 DKK za godzinę

Ilość świąt

25 dni za rok

Dni wolne od pracy

12 dni -2018
01.01.2018
29.03.2018 30.03.2018
01.04.2018 02.04.2018
27.04.2018
10.05.2018 20.05.2018 21.05.2018
05.06.2018
25.12.2018 26.12.2018

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

Informacja
Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz być członkiem funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, który odlicza składkę od wynagrodzenia

Podatek dochodowy

38 do 60 %
Informacja
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest potrącany w zależności od wysokości wynagrodzenia.

Dodatkowy fundusz emerytalny

4 % wynagrodzenia brutto

Choroba

Pierwszy 4 tygodnie : 145 DKK za godzinę powiadom pracodawcę

Urazy/wypadki przy pracy

Pierwszy 8 tygodnie 145 DKK za godzinę powiadom pracodawcę

Informacja Kontakty

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Bułgarski, Duński, Angielski, Niemiecki

Byggegruppen

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Duński, Angielski

Interpreters

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 89
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Duński, Angielski, Polski

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 90
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Duński, Angielski, Polski

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 23 45 75 34
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Duński, Angielski, Polski