Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Czarnogóra

Ostatnio aktualizowany 05.03.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

288 EUR brutto

Wynagrodzenie wg kategorii

Średnie wynagrodzenie (wskazane)

650 EUR brutto

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

2 godziny za dzień
10 godziny za tydzień

Przerwy

Odpoczynek

15 minuty maksymalnie 6 godziny z pracy
30 minuty maksymalnie 8 godziny z pracy
45 minuty maksymalnie 10 godziny z pracy
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne
Informacja
Określone w umowie o pracę

Szczególne warunki

Maks. 36 godziny za tydzień

W obrębie Czarnogóra

Koszty podróży

Zgodnie z układem zbiorowym pracy dla oddziału

Przydział posiłków

Ciepły posiłek stanowi część wynagrodzenia

Dodatek na zakwaterowanie

Dodatek terenowy : 2 % na dzień od obliczonej wartości współczynnika określającego wysokość zarobków jeśli pracownikowi w terenie zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
Dodatek terenowy : 15 % na dzień od obliczonej wartości współczynnika określającego wysokość zarobków jeśli pracownikowi w terenie zapewnia się tylko zakwaterowanie lub tylko wyżywienie.
Dodatek terenowy : 20 % na dzień od obliczonej wartości współczynnika określającego wysokość zarobków jeśli pracownik w terenie nie ma zapewnionego zakwaterowania ani wyżywienia

Godziny nadliczbowe

40 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
40 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone

Praca w niedziele

Dzień wolny po tygodniu pracy wykorzystywany jest w niedziele. Jeżeli wymaga tego charakter i organizacja pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi inny dzień na wykorzystanie należnego dnia wolnego po tygodniu pracy.

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone
150 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

70 % średniego wynagrodzenia pracownika obliczonego na podstawie ostatnich trzech miesięcy
Informacja
Jeżeli pracownik nie jest odpowiedzialny za przerwę w pracy.

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
100 %

Dodatkowe pracownicze programy emerytalno-rentowe

Nie dotyczy pracowników delegowanych

Ilość świąt

Min 20 dni
24 dni jeżeli pracownik ma mniej niż 18 lat
Informacja
Liczba dni wzrasta zgodnie z kryteriami określonymi w układzie zbiorowym i umowie o pracę.

Dni wolne od pracy

Nowy Rok
Święto Pracy
21 maj dzień niepodległości
13 lipiec święto niepodległości
Prawo do płatnego urlopu w celu obchodzenia świąt religijnych, m.in.:
- Dla wyznawców prawosławia: Prawosławne Boże Narodzenie, dwa dni świąt Bożego Narodzenia, Wielki Piątek, Wielkanoc (drugi dzień) i Przemienienie Pańskie
- Dla wyznawców katolicyzmu: Katolickie Boże Narodzenie, dwa dni świąt Bożego Narodzenia, Wielki Piątek, Wielkanoc (drugi dzień) i dzień Wszystkich Świętych
- Dla wyznawców islamu: Ramadan Bajram (trzy dni) i Kurban Bajram (trzy dni)
- Dla wyznawców judaizmu: Pasha (dwa dni) i Jom Kipur (dwa dni)
Informacja
Święta państwowe i inne święta obchodzone są przez dwa dni, w dniu święta i następnego dnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

Od 15 do 20,5 % ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

Od 8,5 do 12,8 % ubezpieczenie zdrowotne
Od 0,5 do 1 % ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Podatek dochodowy

Od 9 do 11 % na zarobkach ponad 765 EUR brutto

Choroba

1 do 60 dni : 75 % wynagrodzenia
Od 60 dni począwszy od : 70 % wynagrodzenia

Urazy/wypadki przy pracy

100 %

Informacja Kontakty

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tel. +382 (020) 232-315
Witryna http://usscg.me
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Serbski