Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Włochy

Ostatnio aktualizowany 07.05.2024
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Nie dotyczy

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

8,73 EUR za godzinę do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Wykwalifikowany

9,73 EUR za godzinę (krajowa płaca ważna we wszystkich regionach / prowincjach) do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Specjalista

10,48 EUR za godzinę (krajowa płaca ważna we wszystkich regionach / prowincjach) do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Brygadzista

11,06 EUR za godzinę (krajowa płaca ważna we wszystkich regionach / prowincjach) do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Początkujący / młodzi pracownicy

5,67 EUR do 9,95 EUR za godzinę (stażyści: w zależności od stopnia i okresu stażu) do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Specjaliści

1 510,56 EUR 2 686,74 EUR za miesiąc (wynagrodzenie miesięczne odpowiada 173 h) do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Średnie wynagrodzenie (wskazane)

1933,13 do których należy dodać zmienny wzrost na poziomie regionalnym lub prowincji
Informacja
Valid from July 2023.

Codziennie

8 godzina/y

Tygodniowo

40 godzina/y

Godziny nadliczbowe

2 godzina/y za dzień
250 godzina/y za rok
+ 35 % godzina wynagrodzenie
Informacja
Maksymalna liczba godzin nadliczbowych w ramach krajowego układu zbiorowego,
35% dodatku za godzinę pracy.

Przerwy

Odpoczynek

10 minuty
Płatne

Obiad

po 6 latach pracy
30 do 60 minuty
Niepłatny

Szczególne warunki

Brak redukcji godzin pracy

W obrębie Włochy

Koszty podróży

0,35 EUR za godzinę pracy
Informacja
Średnia krajowa, może się różnić w zależności od prowincji.
W przypadku pracy poza terytorium gminy, w której pracownik został zatrudniony, koszty podróży ponosi przedsiębiorstwo.

Przydział posiłków

0,61 EUR za godzinę
105,73 EUR za miesiąc

Dodatek na zakwaterowanie

Ma zastosowanie
Decyzja podjęta na poziomie przedsiębiorstwa, płatne przez przedsiębiorstwo

wyżywienie/dieta dzienna

Informacja
Podróż w obrębie prowincji, do miejsca zlokalizowanego poza prowincją, w którym znajduje się miejsce pracy, ze stałym dodatkiem w wysokości 10% stawki godzinowej, co zostało zapisane w umowie podpisywanej przez każdą prowincję. Dodatek za podróż do innych włoskich prowincji wynosi 46,48 euro za dzień, a w przypadku podróży międzynarodowej (z Włoch), dodatek wynosi 77,47 euro więcej za dzień. Stawka dodatku może być zwiększona drogą negocjacji terytorialnych.

Wysłano z {nazwa kraju}

Koszty podróży

Informacja
Podróż w obrębie prowincji, do miejsca zlokalizowanego poza prowincją, w którym znajduje się miejsce pracy, ze stałym dodatkiem w wysokości 10% stawki godzinowej, co zostało zapisane w umowie podpisywanej przez każdą prowincję. Dodatek za podróż do innych włoskich prowincji wynosi 46,48 euro za dzień, a w przypadku podróży międzynarodowej (z Włoch), dodatek wynosi 77,47 euro więcej za dzień. Stawka dodatku może być zwiększona drogą negocjacji terytorialnych.

Godziny nadliczbowe

35 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Dozwolone (dla pracowników w wieku powyżej 16 lat)
22:00 do 06:00
40 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
8 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
55 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
45 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
9 do 28 % wynagrodzenia za godzinę

Prace niebezpieczne

Roboty podziemne
18 do 46 % wynagrodzenia za godzinę
Narażenie na substancje niebezpieczne
11 % wynagrodzenia za godzinę
Praca w wodzie / śniegu / błocie
6 do 16 % wynagrodzenia za godzinę
Prace w kanałach ściekowych/kominach
7 do 17 % wynagrodzenia za godzinę
Prace na wysokości
12 do 17 % wynagrodzenia za godzinę
Informacja
Procent ustalany na poziomie krajowym, ale każda prowincja ma prawo do jego zwiększenia.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
10 do 30 % wynagrodzenia za godzinę (dostępność poza godzinami pracy)

Roczny dodatek urlopowy

8,5 % tylko dla pracowników: za każdą przepracowaną godzinę w funduszu pracowników budowlanych (fundusz cassa edile)
20 dni tylko dla pracowników: wypłacane bezpośrednio przez zakład pracy
Lipiec

13. miesiąc

Pracownicy : przekazanie 10 % za każdą przepracowaną godzinę
Pracownicy : 1 miesiąc
Płatne grudzień

14. miesiąc

Ma zastosowanie wyłącznie dla profesjonalistów
Płatne czerwiec

Staż pracy

Informacja
Uznaje się, że pracownik staje się profesjonalistą po przepracowaniu co najmniej 2100 godzin w ciągu dwóch lat.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Rekompensata terytorialna : 0,92 do 1,28 EUR za godzinę
221 EUR za miesiąc średnia krajowa
Premia produkcyjna : 0,12 do 0,17 EUR za godzinę
42 EUR za miesiąc średnia krajowa

Inne

Zawieszenie lub złe warunki atmosferyczne (różnego rodzaju) : 80 % płatność przez inps

Ilość świąt

20 dni za rok obowiązkowe z mocy prawa. nie może zostać wypłacony.
1/12 łącznej liczby dni/miesięcy

Dni wolne od pracy

12 dni za rok
Informacja
Ponadto pracownikom przysługuje 88 godzin płatnego urlopu rocznie: 1 godzina na każdych 20 przepracowanych godzin. W przypadku pracowników, płatność dokonywana jest co miesiąc ze wzrostem o 4,95% stawki na godzinę.

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

10 % wynagrodzenia brutto
dla pracowników delegowanych
Pracownicy delegowani płacą składki na ubezpieczenie społeczne w kraju pochodzenia

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

0,3 % wynagrodzenia brutto
Informacja
Ma zastosowanie do pracowników w zakładach zatrudniających powyżej 15 pracowników na pokrycie kosztów zawieszenia zatrudnienia w zakładzie pracy w sytuacji kryzysowej.

Podatek dochodowy

0,5 do 3,33 % podatek lokalny
23 % maksymalnie 15 000 EUR
28 % od 15 000 do 28 000 EUR
38 % od 28 000 do 55 000 EUR

Dodatkowy fundusz emerytalny

1 do 1,2 %
Informacja
Wpłacane do funduszu emerytalnego odpowiedniego dla każdego zawodu. Młode osoby dodają 7,5% rocznego wynagrodzenia

Choroba

Dzień 1 do 6 : 0 % pierwszy 3 dni
Dzień 7 do 13 : 50 % pierwszy 3 dni
Dzień 14 do 365 : 100 % pierwszy 3 dni
Dzień 4 do 181 : 100 % 66% zostaje zintegrowane w ramach państwowej agencji ubezpieczenia społecznego (insp)
Dzień 181 do 365 : 50 %

Urazy/wypadki przy pracy

Co dzień : 100 %

Informacja Kontakty

FENEAL UIL

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski, Włoski, Rumuński, Hiszpański

FILCA CISL

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Hiszpański, Włoski, Portugalski

FILLEA CGIL

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Rumuński