Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Północna Macedonia

Ostatnio aktualizowany 29.06.2023
Przeglądaj wszystkie waluty w Drugi denar macedoński (MKD)

Płaca minimalna brutto

29 740 MKD miesięcznie

Wynagrodzenie wg kategorii

Średnie wynagrodzenie (wskazane)

51 390 MKD za miesiąc

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

8 godziny za tydzień
190 godziny za rok
Informacja
W stosownych przypadkach, jeśli pracownik wypracuje w ciągu roku 190 godzin, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie odpowiadające średniemu krajowemu wynagrodzeniu miesięcznemu

Przerwy

Odpoczynek

12 godziny między zmianami

Obiad

30 minuty po 4 godzinach pracy
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne

Szczególne warunki

Maks. 3 miesiące za rok
Informacja
Ma zastosowanie w przypadku prac o podwyższonym poziomie ryzyka zgodnie z zasadami szczególnymi

W obrębie Północna Macedonia

Koszty podróży

8 % średniego krajowego wynagrodzenia miesięcznego netto

Przydział posiłków

W zależności od umowy

Dodatek na zakwaterowanie

Z umową z pracodawcą

Godziny nadliczbowe

35 % wynagrodzenia za godzinę
50 % wynagrodzenia za godzinę praca w niedziele

Praca w godzinach wieczornych

Niedozwolone

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
35 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
35 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
35 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
0,5 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
70 % wynagrodzenia

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
Min 40 % maks. 100 % średniego krajowego wynagrodzenia miesięcznego netto
Płatne po 6-tym miesiącu pracy w roku

Staż pracy

Po 57 lata dla kobiet
Po 59 lata dla mężczyzn

Dodatkowe pracownicze programy emerytalno-rentowe

Nie dotyczy pracowników delegowanych

Inne

70 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

20 do 26 dni
Informacja
Ogólny układ zbiorowy dla sektora prywatnego i Ogólny układ zbiorowy dla sektora publicznego

Dni wolne od pracy

12 dni
Nowy Rok
7 styczeń prawosławne boże narodzenie
8 styczeń
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Pracy
24 maj dzień świętych cyryla i metodego
2 sierpień dzień republiki
8 wrzesień dzień niepodległości
11 październik dzień powstania narodowego
23 październik dzień macedońskiej walki rewolucyjnej
8 grudzień dzień świętego klemensa z ochrydy
Pierwszy dzień Ramadamu (Bajram)

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

18,8 % usługa emerytalna
7,5 % ubezpieczenie zdrowotne
1,2 % wynagrodzenie za zatrudnienie
0,5 % choroba zawodowa

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

10 % wynagrodzenia netto
Informacja
Nieobowiązkowe

Podatek dochodowy

10 % wynagrodzenia brutto

Choroba

Maksymalnie 15 dni : 70 % wynagrodzenia brutto
15 do 30 dni : 90 % wynagrodzenia brutto
Po 30 dni : objęta funduszem ubezpieczeniowym

Urazy/wypadki przy pracy

100 %

Informacja Kontakty

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel. +389 2 3217 521
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Bułgarski, Chorwacki, Angielski, Macedoński, Serbski