Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Irlandia

Ostatnio aktualizowany 2021-11-09
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

10,1 za godzinę krajowe wynagrodzenie minimalne
19,96 wykwalifikowany
19,37 za godzinę wykwalifikowany
17,97 za godzinę wykwalifikowany
6,64 wynagrodzenia za godzinę stażysta
9,98 za godzinę stażysta
14,97 za godzinę stażysta
17,97 za godzinę stażysta
14,52 pracownicy niewykwalifikowani, bez doświadczenia w zakresie prac budowlanych

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

13,77 EUR za godzinę
Informacja
Robotnik budowlany klasy D
Uzgodniona stawka krajowa - nieustawowa

Wykwalifikowany

15,46 EUR do 22,56 EUR za godzinę
Informacja
Uzgodniona stawka krajowa - nieustawowa

Początkujący / młodzi pracownicy

6,65 EUR do 17,96 EUR za godzinę
Informacja
Stawki dla stażysty (czeladnika)

Codziennie

8 do 12 godziny za dzień

Tygodniowo

39 do 40 godziny

Godziny nadliczbowe

4 godziny za dzień
8 godziny za tydzień

Przerwy

10:00
10 minuty

Obiad

Od 13:00 do 13:30

W obrębie Irlandia

Dodatek na zakwaterowanie

181,6 EUR za tydzień wg wytycznych w sprawie dochodów

Godziny nadliczbowe

150 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Pierwszy 4 godziny : 150 % wynagrodzenia za godzinę
Po 4 godziny : 200 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

200 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
200 % wynagrodzenia za godzinę
Urlop roczny 1 roczny dodatek urlopowy

Praca zmianowa

Dozwolone

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie

Ilość świąt

23 dni za rok
9 dni wolne od pracy

Dni wolne od pracy

9 dni za rok
1 stycznia
17 marca
Poniedziałek Wielkanocny
Święto 1 maja
Pierwszy poniedziałek czerwca
Pierwszy poniedziałek sierpnia
Ostatni poniedziałek w październiku
25 grudnia
26 grudnia

Choroba

200 za tydzień maksymalny 50 dni za rok
Urazy/wypadki przy pracy 100 000 dodatkowy fundusz emerytalny

Informacja Kontakty

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Tel. 01-8586300
E-mail teac@siptu.ie
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Irlandzki, Polski