Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Litwa

Ostatnio aktualizowany 05.03.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

2,45 EUR za godzinę
400 EUR za miesiąc
Informacja
Minimalne wynagrodzenie wypłacane jest tylko pracownikom nie posiadającym żadnych kwalifikacji.

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

400 EUR za miesiąc

Wykwalifikowany

> 400 EUR za miesiąc

Średnie wynagrodzenie (wskazane)

777,7 EUR za miesiąc

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

12 godziny za tydzień
180 godziny za rok

Przerwy

Obiad

1 godzina

Szczególne warunki

36 godziny za tydzień

W obrębie Litwa

wyżywienie/dieta dzienna

5,7 EUR za godzinę

Wysłano z {nazwa kraju}

wyżywienie/dieta dzienna

Ma zastosowanie
Informacja
W zależności od kraju, do którego dana osoba jest delegowana

Godziny nadliczbowe

100 % przeciętnego wynagrodzenia

Praca w porze nocnej

22:00 do 06:00
150 % wynagrodzenia za godzinę
Informacja
Wzór: Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze * 12 miesięcy * 1,5. Praca w nocy możliwa maksymalnie przez 7 godzin.

Praca w soboty

200 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

200 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

200 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone

Dodatkowe pracownicze programy emerytalno-rentowe

Nie dotyczy pracowników delegowanych

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Ma zastosowanie

Ilość świąt

20 dni za rok w 5-dniowym tygodniu pracy
24 dni za rok w 6-dniowym tygodniu pracy

Dni wolne od pracy

12 dni za rok
Nowy Rok
16 luty dzień odbudowy państwa litewskiego
11 marzec dzień niepodległości litwy
Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Pracy
Dzień przesilenia letniego
6 lipiec dzień rządu
Święto Wniebowzięcia NMP
Dzień Wszystkich Świętych
Wigilia Bożego Narodzenia
Dzień Bożego Narodzenia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

30,98 %

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

3 %

Podatek dochodowy

15 %

Dodatkowy fundusz emerytalny

2 %

Choroba

Dzień 1 do 2 : 80 do 100 % wynagrodzenia od pracodawcy
Od dzień 3 : 80 % wynagrodzenia z krajowego funduszu ubezpieczeń społecznych (sodra)

Urazy/wypadki przy pracy

100 % wynagrodzenia
Informacja
Jeżeli wypadek wydarzy się w miejscu pracy lub w drodze do/z pracy, uznawany jest za zdarzenie objęte ubezpieczeniem

Informacja Kontakty

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 230590
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Litewski