Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bułgaria

Ostatnio aktualizowany 29.11.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Lew bułgarski (BGN)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
994 BGN za miesiąc

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

1 192,8 BGN za miesiąc

Wykwalifikowany

1 888,6 BGN za miesiąc

Specjalista

1 988 BGN za miesiąc

Brygadzista

1 988 BGN za miesiąc

Kierownicy

2 485 BGN za miesiąc

Specjaliści

2 087,4 BGN za miesiąc

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

3 godziny za dzień ( 2 godziny w nocy )
6 godziny za tydzień ( 4 godziny w nocy )
30 godziny za miesiąc ( 21 godziny w nocy )
300 godziny za rok

Przerwy

Obiad

Między 12:00 i 14:00
30 minuty
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne

Szczególne warunki

Niebezpieczna strefa i produkty rakotwórcze
Praca w środowisku promieniowania jonizującego.
Roboty podziemne
7 godziny za dzień
35 godziny za tydzień
150 godziny za miesiąc

W obrębie Bułgaria

Przydział posiłków

4 BGN za dzień na wyżywienie
1 BGN za dzień na napoje
Informacja
Tylko dla osób pracujących w określonych warunkach pracy – (zwiększony hałas, kurz, wibracje)

Godziny nadliczbowe

60 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Wymagany
Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę nocna zmiana

Prace niebezpieczne

5 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
25 % wynagrodzenia za godzinę (dostępność)
50 % wynagrodzenia za godzinę (święta)

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
100 % wynagrodzenia za godzinę

Staż pracy

1 % wynagrodzenia za każdy rok doświadczenia zawodowego

Inne

Uszkodzona maszyna

100 % wynagrodzenia za godzinę

Złe warunki pogodowe

100 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

23 dni za rok

Dni wolne od pracy

12 dni
1 styczeń
3 marzec (jeśli wypada w sobotę lub niedzielę, następujący po nich poniedziałek uznaje się za święto)
Wielki Piątek
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Pracy
6 maj (jeśli wypada w sobotę lub niedzielę, następujący po nich poniedziałek uznaje się za święto)
24 maj (jeśli wypada w sobotę lub niedzielę, następujący po nich poniedziałek uznaje się za święto)
6 wrzesień (jeśli wypada w sobotę lub niedzielę, następujący po nich poniedziałek uznaje się za święto)
22 wrzesień (jeśli wypada w sobotę lub niedzielę, następujący po nich poniedziałek uznaje się za święto)
Wigilia Bożego Narodzenia
Dzień Bożego Narodzenia
26 grudzień

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

10,7 %
dla pracowników delegowanych
Wszystkie składki społeczne i zdrowotne są płacone w kraju pochodzenia pracownika delegowanego

Podatek dochodowy

10 %
Informacja
Podatki potrącane w kraju pochodzenia

Dodatkowy fundusz emerytalny

2,2 %

Choroba

80 %
Informacja
Po badaniu lekarskim należy przedstawić pracodawcy dokument stwierdzający tymczasową niezdolność do pracy.

Urazy/wypadki przy pracy

80 %
Informacja
Po badaniu lekarskim należy przedstawić pracodawcy dokument stwierdzający tymczasową niezdolność do pracy.

Informacja Kontakty

Federation construction, industry and water supply - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Tel. + 359 2 950 73 39
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Bułgarski, Angielski, Grecki