Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Holandia

Ostatnio aktualizowany 17.02.2020
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
14,04 EUR do 18,57 EUR za godzinę

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

5,61 EUR do 10,52 EUR za godzinę : od 16 do 21 lat
14,04 EUR za godzinę : 22 lata i więcej

Wykwalifikowany

8,18 EUR do 13,01 EUR za godzinę : od 17 do 21 lat
14,85 EUR do 15,79 EUR za godzinę : 22 lata i więcej

Specjalista

12,26 EUR do 16,35 EUR za godzinę : od 18 do 21 lat
16,89 EUR do 17,74 EUR za godzinę : 22 lata i więcej

Brygadzista

15,72 EUR do 18,57 EUR za godzinę

Specjaliści

Informacja
Dla pracowników fizycznych stosuje się inny system wynagrodzeń.

Codziennie

8 godziny między 07:00 – 19:00

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

12 godziny za dzień (czas pracy + czas podróży + przerwy)

Przerwy

Niepłatny

Odpoczynek

30 minuty (> 5,5 godziny pracy)
45 minuty (> 8 godziny pracy)
60 minuty (> 10 godzin pracy, 0,5 godziny jednorazowo)

W obrębie Holandia

Koszty podróży

0,32 EUR za kilometr
Informacja
Koszty podróży z tymczasowego miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

Płatności za czas podróży: pierwsza godzina dziennie nie jest płatna w przypadku samodzielnej podróży samochodem lub jako pasażer. Kierowca ze współpracownikami otrzymuje zapłatę za każdą godzinę podróży.

Przydział posiłków

Ma zastosowanie gdy pracownik nie może każdego dnia pojechać do domu.
6,65 EUR za dzień lub nieodpłatne posiłki

Dodatek na zakwaterowanie

Pracodawca płaci wszystkie koszty
Informacja
Bezpłatny nocleg, gdy pracownik nie może każdego dnia pojechać do domu.

wyżywienie/dieta dzienna

Ubrania robocze: 0,87 EUR za dzień
Buty: 0,54 EUR za dzień
Narzędzia : 0,75 EUR za dzień
Kaski i buty: nieodpłatnie

Godziny nadliczbowe

Pierwszy 3 godziny : 25 % wynagrodzenia za godzinę
50 % wynagrodzenia za godzinę od 05:00 w poniedziałek do 21:00 w sobotę
100 % wynagrodzenia za godzinę od 21:00 w sobotę do 05:00 w poniedziałek i w święta

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone : decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy, tylko wtedy, gdy istnieje porozumienie z radą zakładową i 70% pracowników.
Od 19:00 do 00:00
Od poniedziałku do czwartku: 30 % wynagrodzenia
Piątek 50 % wynagrodzenia
Sobota i niedziela 100 % wynagrodzenia

Praca w porze nocnej

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy, tylko wtedy, gdy istnieje porozumienie z radą zakładową i 70% pracowników.
Od 00:00 do 07:00
Poniedziałek 100 %
Od wtorek do piątku 30 %
Sobota 50 %
Niedziela 75 %

Praca w soboty

Dozwolone
20 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
00:00 - 07:00 75 %
07:00– 24 :00 100 %
Informacja
Od pracownika budowlanego nie może być wymagane wykonywanie pracy w niedzielę.

Praca w dni wolne od pracy

praca w systemie zmianowym jest dozwolona tylko w szczególnych okolicznościach.
100 %

Praca zmianowa

Dozwolone
2 zmiany: 10 % wynagrodzenia za godzinę
3 zmiany: 15 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Od poniedziałku do piątku: 13 EUR
Sobota 20 EUR
Niedziela i święta 26 EUR

Roczny dodatek urlopowy

8 % wynagrodzenia brutto

13. miesiąc

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

4,06 % dla zrównoważonego zatrudnienia

Inne

Złe warunki pogodowe

100 %

Praca na drogach w systemie zmianowym

Między poniedziałkiem 07:00 a piątkiem 20:00: 30 % wynagrodzenia za godzinę
Między piątkiem 20:00 a sobotą 20:00: 50 % wynagrodzenia za godzinę
Między sobotą 20:00 a niedzielą 07:00: 75 % wynagrodzenia za godzinę
Między niedzielą 07:00 a poniedziałkiem 07:00: 100 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

20 dni prawny
5 dni na podstawie umowy zbiorowej
Każdy pracownik ma dodatkowe 20 wolnych dni płatnych (za pracę przez 40 zamiast 36 godzin w tygodniu).

Dni wolne od pracy

7 dni za rok
1 stycznia
Poniedziałek Wielkanocny
27 kwietnia
5 maja
drugi dzień Zielonych Świątek
25 i 26 grudnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

27,65 % wynagrodzenia brutto
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

0,17 % wynagrodzenia brutto
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Podatek dochodowy

19,45 % maksymalnie EUR 34,712 za rok
37,5 % maksymalnie EUR 68,507 za rok
49,5 % ponad EUR 68,508 za rok
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Dodatkowy fundusz emerytalny

12,35 %

Choroba

Rok 1 : 100 %
Po 1 rok 70 % + 100% fundusz emerytalny

Urazy/wypadki przy pracy

Rok 1 : 100 %
Po 4 rok 70 % + 100% fundusz emerytalny

Informacja Kontakty

FNV Bouw

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niderlandzki, Angielski, Niemiecki, Hiszpański