Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luksemburg

Ostatnio aktualizowany 05.01.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
13,048 EUR za godzinę dla pracowników niewykwalifikowanych
15,6552 EUR za godzinę dla pracowników wykwalifikowanych

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

13,1372 EUR do 14,5396 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa pracownicy niewykwalifikowani, bez doświadczenia w zakresie prac budowlanych
15,7648 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa początkujący profesjonalista
13,046 EUR do 14,4985 EUR za godzinę elektrycy:
13,046 EUR za godzinę instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych:
13,046 EUR do 16,285 EUR za godzinę dla specjalistów ds. urządzeń dźwigowych
13,046 EUR do 15,6552 EUR za godzinę glazurnicy
13,046 EUR do 15,4927 EUR za godzinę pracownicy wykonujący prace dekarskie

Wykwalifikowany

15,9565 EUR do 17,5667 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
13,046 EUR do 16,0112 EUR za godzinę elektrycy:
15,6552 EUR do 17,1552 EUR za godzinę instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych:
14,6593 EUR do 20,8634 EUR za godzinę dla specjalistów ds. urządzeń dźwigowych
15,8392 EUR do 17,0859 EUR za godzinę glazurnicy
15,6552 EUR do 16,9267 EUR za godzinę pracownicy wykonujący prace dekarskie

Specjalista

20,0438 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
15,6552 EUR do 18,2025 EUR za godzinę elektrycy:
19,4363 EUR za godzinę instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych:
18,5952 EUR do 22,4737 EUR za godzinę dla specjalistów ds. urządzeń dźwigowych
18,3068 EUR za godzinę glazurnicy
18,2846 EUR do 20,6598 EUR za godzinę pracownicy wykonujący prace dekarskie

Brygadzista

21,7028 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
15,6552 EUR do 23,8983 EUR za godzinę elektrycy:

Początkujący / młodzi pracownicy

9,7845 do 10,4388 EUR pracownicy poniżej 18 roku życia

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

10 godziny za dzień
48 godziny za tydzień

Przerwy

Obiad

30 minuty
Niepłatny
Płatne przerwy :
Budownictwo i inżynieria lądowa : 15 minuty z minimum 9-cioma godzinami pracy
Pracownicy wykonujący prace dekarskie : 15 minuty

W obrębie Luksemburg

Koszty podróży

Informacja
- Budownictwo i inżynieria lądowa: Pracodawca organizuje transport pracowników z domu na miejsce budowy
- Inne: w przypadku korzystania z prywatnego samochodu zakład pracy płaci kilometrówkę, która zwykle jest ograniczona do odległości między centralą firmy a miejscem pracy.

Dodatek na zakwaterowanie

Tylko za pracę za granicą
Informacja
Praca za granicą: zwykle powyżej 50 km od granicy i/lub gdy pracodawca nie może zapewnić transportu

wyżywienie/dieta dzienna

744 EUR za dzień za pracę za granicą
Informacja
Praca za granicą: zwykle powyżej 50 km od granicy

Godziny nadliczbowe

40 % za godzinę
Informacja
Wyjątek stanowi praca w godzinach nadliczbowych (pilne prace naprawcze, pilne prace betoniarskie, miejsca kłopotliwe dla innych pracowników, uprawa roślin i kierowanie ruchem). Za zgodą działu kadr. W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w niedziele, święta oraz w nocy, należy powiadomić Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Praca w porze nocnej

Od 22:00 do 06:00
50 % za godzinę
Po 5 dzień/dni : 20 % za godzinę - na regularne planowanie

Praca w niedziele

100 % za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

100 % za godzinę
Informacja
Przepracowany dzień wolny od pracy musi zostać zrekompensowany przez inny wolny dzień

Prace niebezpieczne

0,5 EUR za godzinę - budownictwo i inżynieria lądowa
10 % za godzinę - malarze
Informacja
Budownictwo i inżynieria lądowa: prace brudna, na wodzie i przy dużej ilości błota, na rusztowaniu zawieszonym >15m nad podłożem, korzystanie z młotów hydraulicznych w koparkach i z kilofów pneumatycznych o masie ponad 15kg, szybów i tuneli z otworami poniżej 1m i głębszych niż 3,6 m oraz transport ADR.

Malarze: lakierowanie natryskowe, korzystanie z niebezpiecznych substancji chemicznych, piaskowanie, praca na zewnątrz bez rusztowania na wysokości >6m lub malowanie elewacji z przesuwanych drabin z wyjątkiem malowania okien i okiennic.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Specjaliści ds. urządzeń dźwigowych 2.9994 €/dzień - 6.4079 €/dzień (soboty, niedziele, dni wolne ) zindeksowane
Instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych: negocjowane z pracownikiem
Informacja
Specjaliści ds. urządzeń dźwigowych: limit czasu gotowości do pracy wynosi 128 godzin/tydzień.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Budownictwo i inżynieria lądowa: 5 % wynagrodzenia brutto
Malarze, specjaliści ds. urządzeń dźwigowych: 5 % wynagrodzenia brutto
Elektrycy: 2 % wynagrodzenia brutto
Dekarze: 2,5 do 5 % wynagrodzenia brutto (w zależności od stażu pracy w zakładzie pracy)
Instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych: 2 do 5 % wynagrodzenia brutto (w zależności od stażu pracy w zakładzie pracy)
Glazurnicy 150 EUR za rok jako przydział wyposażenia
Płatne grudzień

Inne

80 % za godziny nieodebrane przed końcem miesiąca
Informacja
Za pierwszych 16 godzin odpowiada pracodawca. Następnie obowiązek zapłaty przechodzi na państwo

Ilość świąt

26 dni za rok
27 dni w budownictwie i inżynierii lądowej
26 do 29 dni dla specjalistów ds. urządzeń dźwigowych

Dni wolne od pracy

10 dni
1 stycznia
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja
Wniebowstąpienie Pańskie
drugi dzień Zielonych Świątek
23 czerwca
15 sierpnia
1 listopada
25 i 26 grudnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

2,8 % na ubezpieczenie zdrowotne
8 % na ubezpieczenie emerytalne
1,4 % na ubezpieczenie zdrowotne

Podatek dochodowy

0 do 40 % zgodnie z grupą podatkową oraz z klasyfikacją wysokości przychodu na oficjalnej skali podatkowej
0,5 % podatek tymczasowy do równoważenia budżetu państwa
Informacja
Klasa 1: szczególnie w stanie wolnym i niebędące w związku małżeńskim
Klasa 1a: osoby będące od dłuższego czasu wdowami/wdowcami, pracownicy opiekujący się dzieckiem/dziećmi, seniorzy, osoby niebędące rezydentami w kraju, jeśli jeden z małżonków uzyskuje dochód z pracy zawodowej w Luksemburgu.
Klasa 2: pary wspólnie opodatkowane, wdowy/wdowcy oraz osoby rozwiedzione/pozostające w separacji przez okres krótszy niż 3 lata, osoby niebędące rezydentami w kraju, jeśli 50% dochodu rodziny uzyskiwane jest w Luksemburgu.

Choroba

100 %
Informacja
77 dni na koszt pracodawcy (okres odniesienia 12 miesięcy), w oparciu o wyższe wynagrodzenie 3 miesiące przed zwolnieniem chorobowym.
Po 77. dniu, Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca urlop chorobowy aż do osiągnięcia limitu 52 tygodni w okresie wynoszącym 104 tygodnie).

Urazy/wypadki przy pracy

100 %
Informacja
77 dni na koszt pracodawcy (okres odniesienia 12 miesięcy), w oparciu o wyższe wynagrodzenie 3 miesiące przed zwolnieniem chorobowym.
Po 77. dniu, Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca urlop chorobowy aż do osiągnięcia limitu 52 tygodni w okresie wynoszącym 104 tygodnie).

Informacja Kontakty

Hotline OGBL

Tel. +352 26543 777
E-mail info@ogbl.lu
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niemiecki, Francuski, Portugalski