Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albania

Ostatnio aktualizowany 20.02.2023
Przeglądaj wszystkie waluty w Lek albański (ALL)

Płaca minimalna brutto

26 000 ALL za miesiąc

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

26 000 ALL do 30 000 ALL za miesiąc

Wykwalifikowany

30 000 ALL do 50 000 ALL za miesiąc

Specjalista

50 000 ALL do 70 000 ALL za miesiąc

Brygadzista

45 000 ALL do 60 000 ALL za miesiąc

Początkujący / młodzi pracownicy

35 000 ALL do 45 000 ALL za miesiąc

Specjaliści

60 000 ALL do 120 000 ALL za miesiąc

Codziennie

8 godziny za dzień
Informacja
W przypadku pracowników poniżej 18 roku życia, nie dłużej niż 6 godzin

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

8 godziny za tydzień
Informacja
Nie dopuszcza się dodatkowych godzin nadliczbowych, jeśli pracownik przepracował w tygodniu 48 godzin.

Przerwy

30 minuty maksymalnie 8 godziny z pracy
Ponad 8 godziny : 30 dodatkowe minuty
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne

Szczególne warunki

Specjalne godziny pracy określone są w indywidualnych umowach lub układach zbiorowych między stronami

W obrębie Albania

Koszty podróży

Informacja
Do 20% miesięcznego wynagrodzenia w formie kuponów lub gotówki, jeśli zostało tak uzgodnione w umowie między stronami (włączając dodatek z tytułu kosztów podróży, dodatek z tytułu wyżywienia, dodatek z tytułu zakwaterowania)

Przydział posiłków

Informacja
Do 20% miesięcznego wynagrodzenia w formie kuponów lub gotówki, jeśli zostało tak uzgodnione w umowie między stronami (włączając dodatek z tytułu kosztów podróży, dodatek z tytułu wyżywienia, dodatek z tytułu zakwaterowania)

Dodatek na zakwaterowanie

Informacja
Do 20% miesięcznego wynagrodzenia w formie kuponów lub gotówki, jeśli zostało tak uzgodnione w umowie między stronami (włączając dodatek z tytułu kosztów podróży, dodatek z tytułu wyżywienia, dodatek z tytułu zakwaterowania)

Wysłano z {nazwa kraju}

Koszty podróży

Informacja
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach lub układach zbiorowych między stronami

Przydział posiłków

Informacja
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach lub układach zbiorowych między stronami

Dodatek na zakwaterowanie

Informacja
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach lub układach zbiorowych między stronami

Godziny nadliczbowe

Min 25 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w godzinach wieczornych

Min 20 % wynagrodzenia za godzinę
Min 150 ALL za godzinę
Od 19:00 do 22:00

Praca w porze nocnej

Min 50 % wynagrodzenia za godzinę
Od 22:00 do 06:00
Informacja
Praca w nocy nie jest dozwolona w przypadku pracowników poniżej 18 roku życia oraz pracowników niepełnosprawnych

Praca w soboty

Min 25 % wynagrodzenia za godzinę
Informacja
Praca wykonywana w weekendy lub w dni ustawowo wolne od pracy podlegają dodatkowej opłacie wynoszącej nie mniej niż 25 % standardowej stawki; pracownik może również odebrać czas wolny w ilości równej przepracowanym godzinom nadliczbowym plus dodatkową przerwę wynoszącą nie mniej niż 25% całkowitego czasu godzin nadliczbowych; odbiór godzin nadliczbowych powinien nastąpić w tygodniu poprzedzającym lub następującym po tygodniu, w którym wykonana została praca.

Praca w niedziele

Min 25 % wynagrodzenia za godzinę
Informacja
Praca wykonywana w weekendy lub w dni ustawowo wolne od pracy podlegają dodatkowej opłacie wynoszącej nie mniej niż 25 % standardowej stawki; pracownik może również odebrać czas wolny w ilości równej przepracowanym godzinom nadliczbowym plus dodatkową przerwę wynoszącą nie mniej niż 25% całkowitego czasu godzin nadliczbowych; odbiór godzin nadliczbowych powinien nastąpić w tygodniu poprzedzającym lub następującym po tygodniu, w którym wykonana została praca.

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Informacja
Praca wykonywana w weekendy lub w dni ustawowo wolne od pracy podlegają dodatkowej opłacie wynoszącej nie mniej niż 25 % standardowej stawki; pracownik może również odebrać czas wolny w ilości równej przepracowanym godzinom nadliczbowym plus dodatkową przerwę wynoszącą nie mniej niż 25% całkowitego czasu godzin nadliczbowych; odbiór godzin nadliczbowych powinien nastąpić w tygodniu poprzedzającym lub następującym po tygodniu, w którym wykonana została praca.

Praca zmianowa

Dozwolone

Prace niebezpieczne

Informacja
Określone w indywidualnych umowach lub układach zbiorowych między stronami

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
100 % wynagrodzenia
Informacja
Wynagrodzenie wypłacane za coroczny urlop stanowi kwotę, jaką w przypadku braku pozwolenia pracownik by otrzymał.

13. miesiąc

1 miesiąc wynagrodzenie
Informacja
Do dodatkowego wynagrodzenia wypłacane jest specjalne wyrównanie, jeśli zostało przewidziane w umowie

Staż pracy

Po 10 lata

Inne

Min 187,5 ALL za godzinę
Min 50 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

28 dni za rok

Dni wolne od pracy

14 dni
1 styczeń
2 styczeń
15 marzec dzień lata
22 marzec nevruzita
Prawosławna Wielkanoc
1 maj święto pracy
Święto Id al-Adha
Święto Kurban Bajram
19 październik dzień matki teresy
28 listopad dzień flagi, dzień niepodległości
29 listopad dzień wyzwolenia
8 grudzień narodowy dzień młodzieży
25 grudzień dzień bożego narodzenia
Informacja
Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za dni świąteczne. Jeśli święto państwowe wypada w weekend, poniedziałek jest dniem wolnym od pracy.

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

9,5 %
2 470 ALL : min wynagrodzenie
10 893 ALL : maks. wynagrodzenie

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

1,7 %
442 ALL : min wynagrodzenie
1 949 ALL : maks. wynagrodzenie

Podatek dochodowy

0 do 30 000 ALL : 0
30 001 do 150 000 ALL : 13 % powyższej sumy 30 000 ALL
150 001 ALL : 13 000 ALL + 23 % powyższej sumy 150 000 ALL

Choroba

Maksymalnie 60 % dla 6 miesiące jeśli masz ponad 10 lat doświadczenia zawodowego
80 % po 6 miesiące
Informacja
Pierwsze 14 dni zwolnienia na podstawie zaświadczenia lekarskiego opłacane są przez pracodawcę, a pozostałe dni do końca 6-miesięcznego okresu opłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urazy/wypadki przy pracy

80 % dla 6 miesiące

Informacja Kontakty

FSNDSHPSH

Tel. 0035567298237
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Albański

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Tel. 00355682246074
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Albański, Angielski, Francuski, Włoski