Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Chorwacja

Ostatnio aktualizowany 16.10.2023
Przeglądaj wszystkie waluty w Kuna chorwacka (HRK)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
700 EUR

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

780 EUR miesięcznie 4,48 EUR za godzinę
820 EUR

Wykwalifikowany

870 EUR
950 EUR
1 000 EUR

Specjalista

1 050 EUR
1 100 EUR

Brygadzista

1 170 EUR
1 240 EUR
1 400 EUR

Specjaliści

1 450 EUR
1 600 EUR
2 000 EUR

Codziennie

8 godzina

Tygodniowo

40 godziny
Informacja
Pracownicy mogą pracować przez więcej niż osiem godzin dziennie przez kilka dni, do 56 godzin tygodniowo (60 przy pracach sezonowych), a w niektóre dni krócej niż 8 godzin dziennie / 56 godzin tygodniowo, ale na koniec tego okresu przeciętny czas pracy powinien wynosić 40 godzin tygodniowo. W tym przypadku nie ma godzin nadliczbowych.

Godziny nadliczbowe

10 godziny za tydzień
180 godziny za rok
250 godziny za rok (układ zbiorowy pracy - tam, gdzie dotyczy)

Przerwy

po 6 latach pracy
30 minuty
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne

W obrębie Chorwacja

Koszty podróży

Dodatek oparty na taryfie transportu publicznego

Przydział posiłków

20 do 26,54 EUR za dzień
15 do 20 EUR za dzień

Dodatek na zakwaterowanie

Koszty zakwaterowania na miejscu budowy są zgodne z przepisami podatkowymi, ponoszone są przez pracodawcę.

wyżywienie/dieta dzienna

20 - 26,54 EUR

Godziny nadliczbowe

30 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
30 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Praca w soboty jest traktowana jako normalny czas pracy.

Praca w niedziele

Dozwolone
30 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
10 % wynagrodzenia za godzinę

Prace niebezpieczne

5 % w przypadku wpływu czynników środowiskowych
5 do 50 % ze względu na obciążenie fizyczne i psychiczne
Informacja
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE
- praca kierowców ciężkich pojazdów w ruchu ulicznym - praca z ciężkimi maszynami budowlanymi, - prace na wysokościach powyżej 25m........min. 15%
- praca na głębokościach w wąskich kanałach i rowach głębszych niż 3m .........min. 10%
- praca na rusztowaniu podwieszanym .........min. 25%
- praca przy drążeniu tuneli i instalacji podpór skalnych/....min. 30-40%
- ładowanie i detonacja ładunków .....min. 25 %
- praca w kesonach i nurkowanie ......min. 50%

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

70 % wynagrodzenia za godzinę (nie mniej niż płaca minimalna)

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
300 EUR urlop roczny
100 EUR dzień bożego narodzenia

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

0,5 % za rok pracy
Płatne miesięcznie

Ilość świąt

20 dni za rok przez 5 dni roboczych w tygodniu
24 dni za rok przez 6 dni roboczych w tygodniu
Informacja
Co 4 lata pracy przyznawany jest dodatkowy dzień, aż do 25/30 dni

Dni wolne od pracy

13 dni za rok
1 stycznia
6 stycznia
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja
Zesłanie Ducha Świętego
22 czerwca
25 czerwca
5 sierpnia
15 sierpnia
8 października
1 listopada
25 i 26 grudnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

15 % do i. filaru
5 % do ii. filaru
Informacja
Składki płacone przez pracodawcę i obliczane od wynagrodzenia brutto:
składka na ubezpieczenie zdrowotne 15 %; składka wypadkowa w zakresie wypadków w miejscu pracy 0,5 %; składka na fundusz pracy 1,7%

Podatek dochodowy

20 do 30 %
Informacja
Podatek lokalny od 0% do 18%, w zależności od gminy

Dodatkowy fundusz emerytalny

tylko w III filarze - nieobowiązkowo

Choroba

Dzień 1 do 42 : 70 %

Urazy/wypadki przy pracy

100 %

Informacja Kontakty

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Tel. +385992536590
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Chorwacki, Angielski, Serbski, Słoweński, Hiszpański