Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Francja

Ostatnio aktualizowany 18.05.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
10,85 EUR za godzinę
1 645,58 EUR za miesiąc

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

20 093 EUR do 20 876 EUR za rok (inżyniera lądowa)
1 589,47 EUR do 1 595 EUR za miesiąc (budownictwo)

Wykwalifikowany

20 875 EUR do 23 943 EUR za rok (inżyniera lądowa)
1 589,47 EUR do 1 713,1 EUR za miesiąc (budownictwo)

Specjalista

24 450 EUR do 27 922 EUR za rok (inżyniera lądowa)
1 619,92 EUR do 2 072,2 EUR za miesiąc (budownictwo)

Brygadzista

28 692 EUR do 30 328 EUR za rok (inżyniera lądowa)
1 830,5 EUR do 2 362,11 EUR za miesiąc (budownictwo)

Specjaliści

19 834 EUR do 36 594 EUR za rok (inżyniera lądowa)
1 589,47 EUR do 3 042,01 EUR za miesiąc (budownictwo)

Codziennie

7 godziny

Tygodniowo

35 godziny

Godziny nadliczbowe

10 godziny za dzień
48 godziny za tydzień (średnio maks. 44 godziny tygodniowo przez okres 12 kolejnych tygodni)

Przerwy

Co 6 godzin
20 minuty

W obrębie Francja

Koszty podróży

bliskie podróże: <50 km : dodatki pieniężne na podróże i transport obliczone według liczby kilometrów i regionu. w przypadku dalekich podróży, zwrot sumy określonej na fakturze lub w pakiecie określany jest przez przedsiębiorstwo.
Informacja
Uwaga: w przypadku dalekich podróży firma musi pokryć okresowe koszty transportu do domu
dla pracowników delegowanych
Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym, dodatki te są najważniejszymi dodatkami obowiązkowo płaconymi przez pracodawcę w zakresie kosztów transportu z kraju zamieszkania do pracy we Francji.

Przydział posiłków

inżynieria wodno-lądowa
10,5 do 12,24 EUR codziennie
Budowanie
8,6 do 11 EUR codziennie
dalekie podróże > 50 km
19,1 EUR codziennie
Negocjacje prowadzone przed przedsiębiorstwo w celu ustalenia rodzaju opakowania lub zwrotu kwoty określonej na fakturze

Dodatek na zakwaterowanie

dalekie podróże > 50 km
68,5 EUR codziennie departament 92,93 i 94 )
50,8 EUR codziennie inne podróże lub zwrot sumy określonej na fakturze

Godziny nadliczbowe

Pierwszy 8 godziny : 25 % wynagrodzenia za godzinę
Po 8 godziny 50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy
Od 21:00 do 06:00

Praca w niedziele

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy
Informacja
Praca w niedziele jest silnie obostrzona przepisami i stosowana w wyjątkowych sytuacjach.

Praca w dni wolne od pracy

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy
Informacja
Przepracowany dzień wolny od pracy musi zostać zrekompensowany przez inny wolny dzień (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przez okres krótszy niż 3 miesiące).

Praca zmianowa

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Decyzja zapada na szczeblu zakładu pracy

Roczny dodatek urlopowy

30 % wynagrodzenia za czas urlopu

Dodatkowe dni wolne

Informacja
W zależności od stażu pracy: +2 dni po 20 latach, +4 dni po 25 latach, +6 dni po 30 latach; umowy z firmą mogą jednak określać ilość dni urlopu związanego ze stażem pracy tylko dla pracowników z trzyletnim lub dłuższym czasem pracy.

13. miesiąc

Możliwa jest trzynastka, ale musi być ustalona przez zakład pracy

Dodatkowe pracownicze programy emerytalno-rentowe

Nie dotyczy pracowników delegowanych

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Uciążliwość (pénibilité) określona na poziomie regionalnym

Ilość świąt

2,5 dni za miesiąc
30 dni za rok

Dni wolne od pracy

10 dni + zielone świątki (konkretna ustawa)
1 stycznia
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja
8 maja
14 maja
Zesłanie Ducha Świętego
14 lipca
15 sierpnia
1 listopada
11 listopada
25 grudnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

23 % wynagrodzenia brutto należy uwzględnić fundusze emerytalne.
dla pracowników delegowanych
Twój pracodawca musi zarejestrować Ciebie jako pracownika delegowanego oraz dokonywać wpłat na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym posiada siedzibę. Jako dowód, pracodawca musi posiadać formularz A1, potwierdzający, iż rzeczywiście jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, emerytalnym, świadczeniem rodzinnym, itp.

Podatek dochodowy

Zależy od zakładu pracy

Dodatkowy fundusz emerytalny

Podatek płatny na koniec roku
Informacja
W przypadku pobytów dłuższych niż 183 dni we Francji w danym roku, podatki muszą być płacone we Francji.

Choroba

Dzień 4 do 48 : 100 %
Dzień 49 do 90 : 75 %
dla pracowników delegowanych
Nie stosuje się do pracowników delegowanych

Urazy/wypadki przy pracy

W przypadku niedostępności krótszej niż 30 dni dzień 1 do 15 EUR 90 %
W przypadku niedostępności krótszej niż 30 dni dzień 16 do 30 : 100 %
W przypadku niedostępności dłuższej niż 30 dni dzień 1 do 90 : 100 %
dla pracowników delegowanych
Nie stosuje się do pracowników delegowanych

Informacja Kontakty

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
Tel. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
E-mail fncb@cfdt.fr
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Bułgarski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
Tel. 0033142013000
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski

Informacja Broszury