Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Niemcy

Ostatnio aktualizowany 2022-01-11
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie do pracowników delegowanych
12,85 EUR za godzinę pracownik budowlany bez doświadczenia (poziom stawek c) niemcy
15,7 EUR za godzinę pracownik budowlany z doświadczeniem (poziom stawek b) (rfn)
15,55 EUR za godzinę pracownik budowlany z doświadczeniem (poziom stawek b) (berlin)

Wynagrodzenie wg kategorii

19,27 do 24,19 EUR za godzinę (rfn)
18,29 do 22,91 EUR za godzinę
19,08 do 23,9 EUR za godzinę (berlin)

Codziennie

Poniedziałek do czwartek 8 godziny okres zimowy grudzień do marzec
Piątek 6 godziny okres zimowy grudzień do marzec
Poniedziałek do czwartek 8,5 godziny od kwietnia do listopada
Piątek 7 godziny od kwietnia do listopada

Tygodniowo

41 godziny od kwietnia do listopada
38 godziny okres zimowy

Godziny nadliczbowe

2 godziny za dzień maksymalny

W obrębie Niemcy

Koszty podróży

0,2 EUR za kilometr z własnym samochodem - maksymalnie 20 euro/dzień.

Przydział posiłków

4,09 EUR rfn tylko, gdy pracownik znajduje się poza domem przez ponad 10 godzin

Dodatek na zakwaterowanie

24 EUR za dzień

Godziny nadliczbowe

25 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Od 20:00 do 05:00
20 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
w przypadku zgody rady pracowników, nie ma premii

Praca w niedziele

Dozwolone - jeśli władze wyrażą zgodę
75 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone - jeśli władze wyrażą zgodę
Maks. 200 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone - jeśli rada zakładowa wyrazi zgodę

Prace niebezpieczne

0,3 do 71,6 EUR za godzinę

Roczny dodatek urlopowy

20 % wynagrodzenia brutto

13. miesiąc

Maks. 113 godziny płace - w przeważającej części rfn

Ilość świąt

30 dni za rok
Informacja
Minimalna podstawa wynosi 20 dni/rok. Partnerzy społeczni uzgodnili 30 dni/rok dla sektora budowlanego

Dni wolne od pracy

Około 12 dni za rok
Informacja
Dni wolne od pracy zależą od regionu

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

20 %

Podatek dochodowy

Zmienna
Informacja
Podatek dochodowy obliczany jest na podstawie przychodów pracownika i jego statusu rodzinnego (żonaty czy nie, dzieci, dochód męża/żony/partnera)

Dodatkowy fundusz emerytalny

9,2 EUR za miesiąc
Informacja
Dodatkowe minimalne odliczenia na emerytury dla pracowników budowlanych

Choroba

Tydzień 1 do 6 : 100 % płatne przez pracodawcę
Po tygodniu 6 : 90 % płatne z ubezpieczenia zdrowotnego maks. netto

Informacja Kontakty

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Bułgarski, Angielski, Niemiecki, Polski, Rumuński

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
Tel. +496995737244
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niemiecki, Angielski