Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Zjednoczone Królestwo

Ostatnio aktualizowany 16.09.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Funt szterling (£)

Wynagrodzenie wg kategorii

15,46 wynagrodzenia za godzinę wykwalifikowany na podstawie umowy
13,29 wynagrodzenia za godzinę wykwalifikowany na podstawie umowy
12,67 wynagrodzenia za godzinę rzemieślnik na podstawie umowy
16,77 wynagrodzenia za godzinę wykwalifikowany na podstawie umowy
16,63 wynagrodzenia za godzinę wykwalifikowany na podstawie umowy
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Codziennie

8 godziny od poniedziałku do czwartku
7 godziny w piątek

Tygodniowo

39 godziny za tydzień

Przerwy

00:00 godzina za dzień
Informacja
Powinna ona zawierać przerwę na posiłek trwającą co najmniej pół godziny.

W obrębie Zjednoczone Królestwo

wyżywienie/dieta dzienna

40 GBP za noc

Godziny nadliczbowe

150 % od poniedziałku do piątku przez pierwsze 4 godziny
200 % od poniedziałku do piątku po pierwszych 4 godzinach
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Praca w porze nocnej

25 % za godzinę
Informacja
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez inną grupę pracowników niż praca w ciągu dnia.

Praca w soboty

150 %
200 % po 4 latach pracy

Praca w niedziele

200 %

Praca w dni wolne od pracy

200 %
Informacja
Wynagrodzenie za wszystkie godziny przepracowane w dniu ustawowo wolnym od pracy będzie rozliczane w oparciu o podwójną stawkę

Praca zmianowa

14 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Informacja
Na podstawie umowy

Ilość świąt

22 dni

Dni wolne od pracy

8 dni

Urazy/wypadki przy pracy

Informacja
Świadczenie wypadkowe oraz w przypadku śmierci
Ochrona ubezpieczeniowa za poszczególne rodzaje roszczeń
Kwalifikujące się rodzaje roszczeń:
Utrata wzroku w obu oczach £25.000
Utrata wzroku w jednym oku £10,000
Utrata słuchu w jednym uchu £3.000
Utrata słuchu w obu uszach £10,000
Utrata w wyniku amputacji lub trwała utrata możliwości używania:
Całej dłoni lub stopy (poniżej łokcia lub kolana) £25.000
Całego ramienia lub nogi (na wysokości lub powyżej łokcia lub kolana) £25.000
Dużego palca u stopy £1,300
Innego palca u stopy £600
Kciuka £4,000
Palca wskazującego (utrata co najmniej jednego stawu) £4,000
Innego palca u ręki (utrata co najmniej jednego stawu) £800
Całkowita niezdolność do pracy:
12 miesięcy £3000
24 miesięcy £3000
Stała £15,000
Maksymalna płatna kwota roszczenia: £25.000

Pracodawca zapewni ubezpieczenie obrażeń odniesionych w wyniku wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do lub z pracy.

Informacja Kontakty

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski