Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Łotwa

Ostatnio aktualizowany 02.01.2024
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

930 EUR za miesiąc
5,57 EUR za godzinę
Niewykwalifikowany
780 EUR za miesiąc
4,67 EUR za godzinę

Codziennie

7 lub 8 godziny
24 godzina/y (sumowane godziny pracy*)
Informacja
7 godzin w przypadku, gdy pracownik narażony jest na szczególne ryzyko przez co najmniej 50% dnia pracy.
Źródło:
Kodeks pracy - art. 131; punkt (1), (3).

Sumowane godziny pracy*,
Jeżeli nie ma innego wyboru oraz po konsultacji z przedstawicielami pracowników, pracodawca może ustalić sumowane godziny pracy. W tym przypadku pracownik nie może pracować dłużej niż 24 godziny bez przerwy oraz przez 56 godzin tygodniowo. Minimalny czas odpoczynku pomiędzy dniami pracy musi wynosić 12 godzin

Źródło:
Kodeks pracy - art. 140.

Tygodniowo

35 lub 40 godziny
56 godziny (sumowane godziny pracy*)
Informacja
35 godzin w przypadku, gdy pracownik narażony jest na szczególne ryzyko przez co najmniej 50% dnia pracy, źródło:
Kodeks pracy - art. 131; punkt (1), (3).

Sumowane godziny pracy*,
Jeżeli nie ma innego wyboru oraz po konsultacji z przedstawicielami pracowników, pracodawca może ustalić sumowane godziny pracy. W tym przypadku pracownik nie może pracować dłużej niż 24 godziny bez przerwy oraz dłużej niż 56 godzin tygodniowo. Minimalny czas odpoczynku pomiędzy dniami pracy musi wynosić 12 godzin

Źródło:
Kodeks pracy - art. 140.

Godziny nadliczbowe

8 godziny za tydzień

Przerwy

30 minuty
Nie jest częścią standardowego czasu pracy
Niepłatny
Informacja
Jeżeli dzień roboczy wynosi co najmniej 6 godzin

Szczególne warunki

7 godziny za dzień
35 godziny za tydzień
Informacja
Zmniejszony wymiar czasu pracy ma zastosowanie w przypadku, gdy pracownicy narażeni są na szczególne ryzyko przez co najmniej 50% dnia/tygodnia pracy.
Pracownikowi przyznaje się przynajmniej 3 dodatkowe dni wolne od pracy, jeżeli jego praca jest związana ze szczególnym zagrożeniem.
Źródło:
Kodeks pracy - art. 131 ; punkt (3).
Kodeks pracy - art. 151; punkt (1), podpunkt 2).
2009.03.10. MK Nr.219; załącznik 2

W obrębie Łotwa

Dodatek na zakwaterowanie

60 do 120 EUR za dzień

wyżywienie/dieta dzienna

8 EUR za dzień

Godziny nadliczbowe

50 % wynagrodzenia za godzinę
100 % wynagrodzenia za godzinę niewykwalifikowany

Praca w porze nocnej

Dozwolone (nie dla niepełnoletnich)
Od 22:00 do 06:00
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
brak premii

Prace niebezpieczne

Ustalane na szczeblu zakładu pracy.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie

Roczny dodatek urlopowy

20 dni za rok

Ilość świąt

20 dni za rok

Dni wolne od pracy

13 dni za rok
1 stycznia
Wielki Piątek
Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja
4 maja
23 i 24 czerwca
18 listopada
24, 25 i 26 grudnia
31 grudnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

10,5 %

Podatek dochodowy

20 % wynagrodzenie do 20 004 za rok
23 % wynagrodzenie od 20 004 do 78 100 za rok
31 % wynagrodzenie 78 100 i + za rok

Choroba

Dzień 2 do 3 : 75 % przeciętnego wynagrodzenia
Dzień 4 do 9 : 80 % przeciętnego wynagrodzenia
Dzień 10 do 182 : 80 % przeciętnego wynagrodzenia płatne przez państwo

Informacja Kontakty

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
E-mail lbna@lbna.lv
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Łotewski