Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estonia

Ostatnio aktualizowany 2019-03-05
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
500 EUR za miesiąc 2018
2,97 EUR za godzinę 2018

Codziennie

8 godziny za dzień standardowo
8 * godziny za pracę w porze nocnej

Tygodniowo

40 godziny za tydzień standardowo
48 * godziny za pracę w porze nocnej

Godziny nadliczbowe

5 godziny za dzień
8 do 12 godziny za tydzień

Przerwy

po 6 latach pracy (w przypadku osób niepełnoletnich po 4,5 godziny pracy)
30 minuty
Nie jest częścią standardowego czasu pracy
Niepłatny

W obrębie Estonia

Koszty podróży

Informacja
Pracownik ma prawo wystąpić o zwrot kosztów podróży służbowej (wydatków związanych z kosztami podróży i zakwaterowania oraz innych kosztów związanych z podróżą służbową).

Przydział posiłków

Nie dotyczy

Dodatek na zakwaterowanie

Pracownik ma prawo wystąpić o zwrot kosztów podróży służbowej (wydatków związanych z kosztami podróży i zakwaterowania oraz innych kosztów związanych z podróżą służbową).

wyżywienie/dieta dzienna

22,37 EUR za dzień jedynie w przypadku podróży służbowej poza granice kraju (50 km od granicy).

Godziny nadliczbowe

50 % wynagrodzenia za godzinę
Czas wolny jest równy nadgodzinom

Praca w godzinach wieczornych

Niedozwolone

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
25 % wynagrodzenia za godzinę
lub dodatkowy czas wolny

Praca w soboty

Dozwolone
Informacja
Zakłada się, że cotygodniowy czas odpoczynku przypada na sobotę i niedzielę.

Praca w niedziele

Dozwolone
Informacja
Zakłada się, że cotygodniowy czas odpoczynku przypada na sobotę i niedzielę.

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę
lub dodatkowy czas wolny

Praca zmianowa

Dozwolone

Prace niebezpieczne

Nie dotyczy

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
Średnia płaca pracownika

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie

13. miesiąc

Nie dotyczy

14. miesiąc

Nie dotyczy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Ma zastosowanie
Informacja
W porozumieniu z pracodawcą, pracownik może otrzymać część zysku lub obrotu pracodawcy bądź wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a osobą trzecią.

Ilość świąt

28 dni za rok (coroczny urlop)
35 dni za rok (coroczny urlop dla osób niepełnoletnich, pracowników z częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy)

Dni wolne od pracy

12 dni 2018
1 stycznia - Nowy Rok
24 lutego - Rocznica Odzyskania Niepodległości Republiki Estońskiej
Wielki Piątek
Niedziela Wielkanocna
1 Maja - Święto Majowe
Zesłanie Ducha Świętego
23 czerwca - Dzień Zwycięstwa
24 czerwca - Dzień przesilenia letniego
20 sierpnia - Święto Odzyskania Niepodległości
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia - Święto Bożego Narodzenia
26 grudnia - Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

Informacja
Podatek socjalny
Podatek socjalny płacony jest w wysokości 33% wszystkich płatności dla pracowników za opłacaną pracę. Pracodawcy płacą podatek socjalny w całości. Istnieje zawsze obowiązkowa stawka minimalna wpłaty na ubezpieczenie społeczne, równa 33% (od 2017) minimum przewidzianego w ustawie budżetowej.
W 2017 roku, jest ona równa 139,75 EUR miesięcznie, nawet jeśli dokonano wypłaty wynagrodzenia.

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

1,6 % wynagrodzenia brutto premia na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Informacja
Pracodawca płaci premię na ubezpieczenie od bezrobocia w wysokości
0,8% wynagrodzenia miesięcznego brutto.

Podatek dochodowy

20 % wynagrodzenia brutto

Dodatkowy fundusz emerytalny

2 % wynagrodzenia brutto
Informacja
Na żądanie pracownika stawka może wynieść 3%. Po przystąpieniu do obowiązkowego systemu finansowania emerytalnego, pracownik nie może się z niego wypisać. Wszystkie osoy urodzone po 1 stycznia 1983 r. mają obowiązek przystąpić do systemu.

Choroba

70 % przeciętnego wynagrodzenia
Informacja
Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę od 4 do 8 dnia. Od 9 dnia świadczenie wypłacane jest przez Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Jeżeli pracodawca przekazuje dane pracownika drogą elektroniczną, dokumentacja jest przedstawiana w formie elektronicznej przez pracodawcę i lekarza (baza danych EHIF).

Więcej na stronie: https://www.haigekassa.ee/en
dla pracowników delegowanych
Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy wypłacane jest przez państwo zamieszkania pracownika, tj. państwo, które wydało formularze E106 lub S1 oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Więcej na stronie: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Urazy/wypadki przy pracy

100 % przeciętnego wynagrodzenia
Informacja
Świadczenie jest wypłacane przez Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych począwszy od drugiego dnia zwolnienia z pracy
dla pracowników delegowanych
Niezmiennie, świadczenie z tytułu niezdolności do pracy zostanie zapłacone przez państwo zamieszkania pracownika, tj. państwo, które wystosowało formularz E106 lub S1 i wystawiło Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Informacja Kontakty

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Tel. (+372) 6412 800
E-mail eakl@eakl.ee
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Estoński

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
Tel. (+372) 640 6000
E-mail ti@ti.ee
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Estoński