Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbia

Ostatnio aktualizowany 29.08.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Dinar serbski (RSD)

Płaca minimalna brutto

271,22 RSD za godzinę
47 192,98 RSD za miesiąc

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

271,2 do 414,7 RSD za godzinę

Wykwalifikowany

487,2 do 587 RSD za godzinę

Specjalista

429,1 do 673,1 RSD za godzinę

Brygadzista

529,6 do 960 RSD za godzinę dla inżynierów

Specjaliści

701,8 do 1 419,4 RSD za godzinę

Średnie wynagrodzenie (wskazane)

102 134 brutto
73 526 netto

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

8 godziny za dzień
Informacja
Czas pracy w ciągu jednego dnia roboczego nie może być dłuższy niż 12 godzin, wliczając w to pracę w godzinach nadliczbowych.

Przerwy

30 minuty
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne
Informacja
Pracownicy, którzy pracują dłużej niż 10 godzin w ciągu dnia, mają prawo do 45 minutowej przerwy.

W obrębie Serbia

Koszty podróży

Nie jest częścią standardowego czasu pracy
To nie jest stawka zryczałtowana
Informacja
Jeżeli pracodawca nie zapewnił transportu, jest on zobowiązany do zapłaty dodatku w wysokości ceny biletu transportu publicznego

Przydział posiłków

10 503,68 RSD netto za miesiąc

Dodatek na zakwaterowanie

2 % minimalnego wynagrodzenia netto
Informacja
Określony dodatek (2% minimalnego wynagrodzenia netto) jest przewidziany w przypadku, gdy pracodawca zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku, gdy nie są one zapewnione – pracownicy mają prawo do uzyskania dodatku pokrywającego rzeczywiste wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie.

wyżywienie/dieta dzienna

Tak na podróże służbowe
Informacja
Dodatek dzienny i dodatek na wyżywienie wykluczają się nawzajem.

Godziny nadliczbowe

26 % wynagrodzenia

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone do 22:00 godziny
Informacja
W Serbii praca w godzinach nadliczbowych uznawana jest za prace na drugiej zmianie. Podniesienie wynagrodzenia nie jest obowiązkowe, chyba że jest to uregulowane przez CBA.

Praca w porze nocnej

Dozwolone
26 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
Informacja
Podniesienie wynagrodzenia nie jest obowiązkowe. Wzrost wynagrodzenia może być uregulowany przez CBA.

Praca w niedziele

Dozwolone
Informacja
Podniesienie wynagrodzenia nie jest obowiązkowe. Wzrost wynagrodzenia może być uregulowany przez CBA.

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
110 % wynagrodzenia

Praca zmianowa

Dozwolone
15 % za godzinę
Informacja
Zostaje podniesione o 15% jeśli wykonanie danej pracy nie jest wliczone w podstawowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
10 % wynagrodzenia za godzinę
Informacja
Na wezwanie. Pracownik jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie pracodawcy w trakcie swojego dnia lub tygodnia wolnego. W tym okresie, stawka za prace wykonaną na wezwanie jest o 10% wyższa

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
2 917,96 RSD za miesiąc
35 012,22 RSD za rok
Informacja
Kwota jest co najmniej równa minimalnemu miesięcznemu wynagrodzeniu – może być wypłacana w jednej, dwóch lub kilku ratach lub miesięcznie – 1/12 kwoty co miesiąc.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Ma zastosowanie
0,4 % podstawy dla każdego roku pracy u pracodawcy
Ma zastosowanie do części wynagrodzenia od 15.000,00 dinarów serbskich, jak określono powyżej
Informacja
Za każdy pełny rok pracy u pracodawcy płaca wzrasta o 0,4%

Ilość świąt

Min 23 dni za rok
Informacja
Minimalna ilość 20 dni (Prawo Pracy) może zostać zwiększona na podstawie przepisów określonych w Prawie Pracy.
Według oddziału CBA dla sektora utrzymania dróg, minimalna liczba dni wynosi 23.

Dni wolne od pracy

Nowy Rok
Drugi dzień Nowego Roku
7 styczeń
15 i 16 luty święto niepodległości
Wielki Piątek do poniedziałek wielkanocny
Święto Pracy
Rocznica zakończenia I wojny światowej
Dzień Bożego Narodzenia
Informacja
Jeżeli święto państwowe przypada w niedzielę, wówczas dzień następujący po dniu święta państwowego (tj. poniedziałek) nie jest dniem roboczym.

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

14 % emerytura
5,15 % zdrowie
0,75 % bezrobocie

Podatek dochodowy

10 %
Informacja
Ma zastosowanie do części wynagrodzenia od 15.000,00 dinarów serbskich, jak określono powyżej

Choroba

65 % wynagrodzenia
Informacja
W ciągu pierwszych 30 dni zwolnienia chorobowego pracodawca wypłaca wynagrodzenie, a następnie jest ono wypłacane przez Państwowy Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych

Urazy/wypadki przy pracy

100 % wynagrodzenia
Informacja
W ciągu pierwszych 30 dni zwolnienia chorobowego pracodawca wypłaca wynagrodzenie, a następnie jest ono wypłacane przez Państwowy Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych

Informacja Kontakty

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Serbski