Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rumunia

Ostatnio aktualizowany 18.07.2023
Przeglądaj wszystkie waluty w Lej rumuński (RON)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
4 000 RON za miesiąc

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

4 000 RON za miesiąc

Wykwalifikowany

4 000 RON za miesiąc

Specjalista

4 000 RON za miesiąc

Brygadzista

4 000 RON za miesiąc

Początkujący / młodzi pracownicy

4 000 RON za miesiąc

Specjaliści

4 000 RON za miesiąc

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

4 godziny za dzień
8 godziny za tydzień (w wyjątkowych sytuacjach tydzień pracy może wynieść ponad 48 godzin, ale średnia z 4-miesięcznego okresu musi wynosić 48 godzin tygodniowo)
średnio 48 godzin / tydzień godziny za trymestr
średnio 48 godzin / tydzień godziny za semestr
średnio 48 godzin / tydzień godziny za rok

Przerwy

Odpoczynek

Informacja
Codziennie - minimum 12 godzin, a w wyjątkowych przypadkach 8 godzin na zmianę; na 12 godzin pracy przypada co najmniej 24 godzin odpoczynku.

Tygodniowo - co najmniej 48 godzin od poniedziałku do niedzieli.

Obiad

po 6 latach pracy
Wliczone do standardowego czasu pracy (w umowie zbiorowej)
Płatne (w umowie zbiorowej)

Szczególne warunki

6 7 godziny za dzień
30 35 godziny za tydzień
średnio 48 godzin / tydzień za trymestr
średnio 48 godzin / tydzień za semestr
średnio 48 godzin / tydzień za rok

W obrębie Rumunia

Koszty podróży

Informacja
Zakwaterowanie zapewnia pracodawca; jego koszt nie może być potrącany z wynagrodzenia.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Przydział posiłków

Opcjonalny
Informacja
System talonów na posiłki

Dodatek na zakwaterowanie

Zapewnione zakwaterowanie
Informacja
Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki poza zwyczajowym miejscem zatrudnienia, zakwaterowanie zapewnia pracodawca i jego koszt nie może być potrącany z wynagrodzenia.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

wyżywienie/dieta dzienna

Wynik uśrednienia 35 EUR
Informacja
Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki poza zwyczajowym miejscem zatrudnienia, poziom jest odgórnie ustalony wyłącznie w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym podlega on negocjacjom.
dla pracowników delegowanych
Jeżeli wydatki na wyżywienie, zakwaterowanie lub przejazdy nie są zwracane, mogą one zostać doliczone do wynagrodzenia należnego w kraju pochodzenia, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z poziomem płacy minimalnej obowiązującym w Rumunii.

Godziny nadliczbowe

75 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
25 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone w czasie pracy wynoszącym 5 dni w tygodniu
Do negocjacji w umowach zbiorowych

Praca w niedziele

Dozwolone w czasie pracy wynoszącym 5 dni w tygodniu
Do negocjacji w umowach zbiorowych

Praca w dni wolne od pracy

Wymagany w przypadku służb użyteczności publicznej i dostarczania artykułów pierwszej potrzeby
Dozwolone za czynności, które nie mogą zostać przerwane
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
Do negocjacji w umowach zbiorowych

Prace niebezpieczne

Do negocjacji w umowach zbiorowych
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Nie dotyczy

Roczny dodatek urlopowy

Nie dotyczy

13. miesiąc

Nie dotyczy

14. miesiąc

Nie dotyczy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Nie dotyczy

Inne

75 % wynagrodzenia
dla pracowników delegowanych
Nieuwzględnione w koncepcji płacy minimalnej, ale stosowanie minimalnego odsetka jest obowiązkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.

Ilość świąt

20 dni za rok co najmniej 10 kolejnych dni.

Dni wolne od pracy

Zmienna
1 i 2 stycznia
24 stycznia
Pierwsza i drugi dzień Wielkanocy
1 Maja (Święto Pracy)
1 czerwca
Pierwszy i drugi dzień Zesłania Ducha Świętego
Święto Matki Boskiej (8 sierpnia)
Dzień Św. Andrzeja Apostoła (30 Listopada)
1 grudnia (Rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii)
Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia
Dwa dni dla każdego z trzech świąt religijnych w przypadku prawnie uznanych wyznań innych niż chrześcijańskie

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

25 % na emerytury
10 % dla zdrowia
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

dla pracowników delegowanych
płatne w kraju pochodzenia

Podatek dochodowy

10 %

Choroba

75 % w przypadku choroby *
100 % w przypadku nagłych przypadków medycznych lub innych określonych chorób
Informacja
* Od pierwszego do piątego dnia płacone przez pracodawcę
* Nie dłużej niż 183 dni/rok
dla pracowników delegowanych
zależy to od kraju wysyłającego

Urazy/wypadki przy pracy

100 %
Informacja
Od pierwszego do piątego dnia płacone przez pracodawcę; Nie dłużej niż 183 dni/rok.
dla pracowników delegowanych
zależy to od kraju wysyłającego

Informacja Kontakty

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Rumuński

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Tel. +40213027053, +40213027031
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski, Rumuński

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

E-mail bns@bns.ro
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Rumuński

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Rumuński

National Trade Union Confederation Meridian

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Rumuński

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Rumuński

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Tel. +40232257100, +40752079315
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski, Rumuński

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
Tel. +40.21.312.38.86
E-mail office@fgs.ro
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Rumuński