Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Belgia

Ostatnio aktualizowany 12.10.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

Kat I
16 302 EUR za godzinę

Wykwalifikowany

Kat IA
17,113 EUR za godzinę
Kat II
17,38 EUR za godzinę
Kat IIA
18,246 EUR za godzinę

Specjalista

Kat III
18,482 EUR za godzinę

Brygadzista

Kat IV
19,618 EUR za godzinę

Początkujący / młodzi pracownicy

Kat I
16,302 EUR za godzinę
Studenci nieposiadający dyplomu w zakresie budownictwa
11,345 EUR za godzinę
Studenci posiadający dyplom w zakresie budownictwa
10,407 EUR za godzinę

Specjaliści

Szef Zespołu A
17,618 EUR za godzinę (zespół a : zespół złożony z pracowników należących do tej samej kategorii).
Szef Zespołu B
18,7 EUR za godzinę (zespół b : zespół złożony z pracowników należących do różnych kategorii).
Zarządca
20,4 EUR za godzinę

Codziennie

8 godzina/y

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

1 godzina za dzień
2 godziny za dzień (tydzień "elastycznego czasu pracy")
5 godziny za tydzień + soboty (praca w soboty traktowana jest jako nadgodziny i może być dodana do 5 godzin nadliczbowych dozwolonych na tydzień)
10 godziny za tydzień (tydzień "elastycznego czasu pracy")
180 godziny za rok

Przerwy

Odpoczynek

po 6 latach pracy
15 minuty przepis prawny - brak umowy sektorowej

Szczególne warunki

Informacja
Wykaz prac niebezpiecznych i szkodliwych dostępny na żądanie.

Brak ograniczeń w liczbie godzin, ale dodatki do stawek: od 10% do 100% w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

W obrębie Belgia

Koszty podróży

Informacja
Koszty podróży oraz dodatek na koszty przeniesienia (w oparciu o czas spędzony w podróży na znaczne odległości) różni się w zależności od odległości i czasu.

Szczegóły dostępne na życzenie.

Przydział posiłków

30,85 EUR

Godziny nadliczbowe

20 % za godzinę jeśli nie równoważone godzinami
0 % w tygodniu elastycznego czasu pracy

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
25 %

Praca w soboty

50 %
Informacja
W soboty premia jest należna, nawet jeżeli godziny są rekompensowane.

Praca w niedziele

Nie jest regulowany na poziomie sektorowym

Praca w dni wolne od pracy

W przypadku pracy w dni ustawowo wolne od pracy, muszą być one zrekompensowane przez przyznanie dodatkowego dnia wolnego.

Praca zmianowa

10 %
25 % nocna zmiana

Prace niebezpieczne

10 do 100 %
Informacja
Wykaz prac niebezpiecznych dostępny na żądanie

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
15,38 % wynagrodzenia brutto zwiększony o 8%
Czerwiec

13. miesiąc

Ma zastosowanie
9 % wynagrodzenia brutto
Płatne listopad

Ilość świąt

32 dni za rok

Dni wolne od pracy

10 dni za rok
Nowy Rok (1 stycznia)
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja
Wniebowstąpienie Pańskie
drugi dzień Zielonych Świątek
21 lipca
Święto Wniebowzięcia NMP
Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada).
11 listopada
Dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia)

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

13,07 % wynagrodzenia brutto zwiększony o 8%

Podatek dochodowy

± 30 %

Choroba

Dzień 1 do 7 : 100 % płatne przez pracodawcę
Dzień 8 do 14 : 85,88 % płatne przez pracodawcę bez płatności składek na ubezpieczenie społeczne
Dzień 15 do 30 : 85,88 % płatne przez pracodawcę i ubezpieczenie społeczne

Urazy/wypadki przy pracy

Tymczasowa niezdolność: 90 % wynagrodzenia brutto
Trwała niezdolność do pracy: roczna alokacja
Informacja
Kwota zależna od stopnia trwałej niezdolności do pracy

Informacja Kontakty

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niderlandzki, Angielski, Francuski

ACV Bouw - Industrie & Energie

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niderlandzki

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Witryna http://accg.be/
E-mail info@accg.be
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niderlandzki, Angielski, Francuski, Portugalski

CSC Batiment - industrie & énergie

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Francuski