Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Turcja

Ostatnio aktualizowany 12.03.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Lira turecka (TRY)

Płaca minimalna brutto

2 029,5 TRY za miesiąc
Informacja
Obowiązuje do 31.12.2018 r. Ustalana co najmniej raz na dwa lata przez Komisję Ustalania Minimalnych Wynagrodzeń, składającej się z 10 członków z organizacji państwowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

9,06 TRY do 9,29 TRY za godzinę
Informacja
Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wykonywanych zadań, poziomu umiejętności, używanych sprzętów itp.

Wykwalifikowany

9,49 TRY do 12,26 TRY za godzinę
Informacja
Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wykonywanych zadań, poziomu umiejętności, używanych sprzętów itp.

Specjalista

Operator maszyny
12,85 TRY do 15,66 TRY za godzinę
Informacja
Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wykonywanych zadań, poziomu umiejętności, używanych sprzętów itp.

Brygadzista

15,82 TRY do 16,85 TRY za godzinę
Informacja
Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wykonywanych zadań, poziomu umiejętności, używanych sprzętów itp.

Codziennie

7,5 do 9 godziny za dzień

Tygodniowo

45 godziny za tydzień
Informacja
Podziału 45 godzin tygodniowego czasu pracy na 5 lub 6 dni dokonuje pracodawca, zgodnie z przepisami prawa.

Godziny nadliczbowe

Całkowity czas pracy nie może przekroczyć 11 godziny za dzień
Całkowity czas pracy nie może przekroczyć 270 godziny za rok
Informacja
Ustalone na mocy przepisów prawa.

Przerwy

15 minuty (mniej niż 4 godziny pracy)
30 minuty (od 4 do 7,5 godzin pracy)
60 minuty (ponad 7,5 godzin pracy)
Informacja
Ustalone na mocy przepisów prawa.

Szczególne warunki

Maks. 7,5 godziny za dzień
Informacja
Każdy rodzaj spawania za pomocą gazu z wykorzystaniem ochraniaczy, spawania w zapylonej atmosferze, spawania palnikiem tlenowym, spawania elektrycznego.

Prace podziemne, takie jak budowa kanałów i tuneli.

Procesy, w których poziom hałasu przekracza 85 dB (A).

Prace, które wykonywane są pod wodą przy użyciu sprężonego powietrza (do 20 metrów głębokości lub 2 kg/cm2 ciśnienia), w tym czas spędzony na wprowadzeniu, wyjściu i tranzycie.

Prace wykonywa w miejscach pracy, w których występuje pył mogący prowadzić do zachorowania na pylicę.

W obrębie Turcja

Koszty podróży

Jeśli lokal pracownika znajduje się w pobliżu zakładu pracodawcy, koszty podróży zostaną zapewnione lub zwrócone. Brak potrącenia z wynagrodzenia.

Przydział posiłków

15 TRY do 17 TRY za dzień
Informacja
Jeśli pracownik wykonuje pracę na terenie zakładu pracodawcy, posiłki są zapewnione. Brak potrącenia z wynagrodzenia.

Jeśli pracownik wykonuje pracę we własnym lokalu, ale pracuje w godzinach nadliczbowych/nocą, posiłki są zapewnione. Brak potrącenia z wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę we własnym lokalu, obowiązuje dodatek z tytułu wyżywienia.

Dodatek na zakwaterowanie

Jeśli pracownik nie jest w stanie dojechać do własnego lokalu, zapewnione jest zakwaterowanie. Brak potrącenia z wynagrodzenia.

Godziny nadliczbowe

Dozwolone - wymagane jest pozwolenie pracownika.
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Dozwolone - wymagane jest pozwolenie pracownika.
Od 20:00 do 06:00
Maks. 7,5 godziny za dzień
Wysokość wynagrodzenia określana jest w indywidualnych umowach lub układach zbiorowych.

Praca w niedziele

Dozwolone - wymagane jest pozwolenie pracownika.
150 % wynagrodzenia za dzień
Informacja
Uznaje się, że przepracowano cały dzień roboczy, niezależnie of ilości przepracowanych godzin.

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone - wymagane jest pozwolenie pracownika.
100 % wynagrodzenia za dzień

Praca zmianowa

Dozwolone
Maks. 7,5 godziny za dzień
Maks. 2 tygodnie kolejnych zmian nocnych
15 % wynagrodzenia za godzinę

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Ustalone na mocy przepisów prawa.
152,21 TRY do 258,76 TRY na miesiąc minimalnego zasiłku na utrzymanie
Określona jest w układach zbiorowych YOL-IS.
Premia wypłacana jest co roku : 120 x 100 % wynagrodzenia za dzień
850 TRY w przypadku małżeństwa pracownika
450 TRY na każde nowonarodzone dziecko pracownika
450 TRY w przypadku śmierci małżonka/dziecka pracownika
250 TRY w przypadku śmierci rodzica pracownika
2 000 TRY koszty pogrzebu w przypadku śmierci pracownika z przyczyn naturalnych poza lokalem pracodawcy ponosi rodzina pracownika

Inne

Uszkodzona maszyna
100 % wynagrodzenia za godzinę
Złe warunki pogodowe
100 % wynagrodzenia za godzinę
Inne niebezpieczne warunki, które uniemożliwiają pracę
100 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

14 dni (poniżej 5 lat pracy)
20 dni (od 5 do 15 lat pracy)
26 dni (ponad 15 lat pracy)
Informacja
Ustalone na mocy przepisów prawa.

Dni wolne od pracy

16 dni za rok
Nowy Rok
23 kwiecień dzień suwerenności narodowej i dzień dziecka
Święto Pracy
19 maj dzień pamięci atatürka, dzień młodzieży i sportu
15 lipiec dzień demokracji i solidarności narodowej
30 sierpień dzień zwycięstwa
29 październik dzień republiki
Uczta na koniec Ramadanu : 4 dni
Święto Ofiarowania : 5 dni

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

14 % wpłaty na ubezpieczenie społeczne

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

1 % zasiłek dla bezrobotnych

Podatek dochodowy

15 % rocznego dochodu brutto od 0 TRY do 14 800 TRY
20 % rocznego dochodu brutto od 14 800,01 TRY do 34 000 TRY
27 % rocznego dochodu brutto od 34 000,01 TRY do 120 000 TRY
35 % rocznego dochodu brutto od 120 000,01 TRY lub więcej

Dodatkowy fundusz emerytalny

3 %
Informacja
Obowiązkowy indywidualny system emerytalny

Choroba

2/3 wynagrodzenia za dzień w przypadku leczenia ambulatoryjnego
1/2 wynagrodzenia za dzień w przypadku leczenia szpitalnego

Urazy/wypadki przy pracy

2/3 wynagrodzenia za dzień w przypadku leczenia ambulatoryjnego
1/2 wynagrodzenia za dzień w przypadku leczenia szpitalnego

Informacja Kontakty

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tel. +90 31 223 246 87
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Turecki