Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Węgry

Ostatnio aktualizowany 01.06.2022
Przeglądaj wszystkie waluty w Forint węgierski (HUF)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
Informacja
Nie istnieją różnice regionalne, wszystkie płace to płace minimalne

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

200 000 HUF za miesiąc
1 150 HUF za godzinę

Wykwalifikowany

260 000 HUF miesięcznie
1 495 HUF za godzinę

Codziennie

Min 4 maks. 12 godziny za dzień

Tygodniowo

40 godziny za tydzień

Godziny nadliczbowe

300 godziny za rok
Informacja
Dzienny czas pracy nie może przekraczać 12 godzin. Pomiędzy zmianami należy zapewnić co najmniej 11 godzin odpoczynku.

Przerwy

Odpoczynek

20 minuty po 6 latach pracy
25 minuty po 9 latach pracy
Informacja
Minimalny czas, który może być wydłużony, zgodnie z umową

Obiad

zawarte w odpoczynku
Nie jest częścią standardowego czasu pracy
Niepłatny

Szczególne warunki

36 godziny za tydzień (praca pod ziemią, narażenie na czynnik radioaktywny)

Godziny nadliczbowe

50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w porze nocnej

Dozwolone
22:00 do 06:00
15 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę
100 % wynagrodzenia za godzinę jeżeli dzień odpoczynku

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
30 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
20 % wynagrodzenia za godzinę

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Nie dotyczy

Inne

Płaca zasadnicza, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej (np. powódź)

Ilość świąt

20 dni za rok
21 dni od 25 roku życia
22 dni od 28 roku życia
23 dni od 31 roku życia
24 dni od 33 roku życia
25 dni od 35 roku życia
26 dni od 37 roku życia
27 dni od 39 roku życia
28 dni od 41 roku życia
29 dni od 43 roku życia
30 dni od 45 roku życia
Informacja
- urlop ojcowski z tytułu narodzin dziecka: 5 dni
- na dziecko poniżej 16 roku życia:
1 - 2 dni
2 - 4 dni
3 lub więcej - 7 dni
- praca pod ziemią lub narażenie na czynnik radioaktywny - 5 dni

Dni wolne od pracy

11 dni za rok
1 stycznia
15 marca
1 Maja
20 sierpnia
23 października
1 listopada
25 i 26 grudnia
Wielki Piątek
Poniedziałek Wielkanocny
drugi dzień Zielonych Świątek

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

18,5 %

Podatek dochodowy

15 %

Choroba

70 % przeciętnego wynagrodzenia
Maks. 9 180 HUF za dzień

Urazy/wypadki przy pracy

100 % przeciętnego wynagrodzenia

Informacja Kontakty

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Węgierski