Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hiszpania

Ostatnio aktualizowany 17.09.2021
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
17 397,64 EUR do 20 190,6 EUR za rok

Wynagrodzenie wg kategorii

17 397,64 EUR za rok poziom xii: zwykły robotnik
17 658,6 EUR za rok poziom viii: robotnik wyspecjalizowany / specjalista kat. 2
17 923,47 EUR za rok poziom x: pracownik biurowy / specjalista kat. 1
18 192,32 EUR za rok poziom ix: urzędnik kat. 2
18 465,2 EUR za rok poziom viii: urzędnik kat. 1
18 742,16 EUR za rok poziom vii: geodeta /brygadzista kat. 2
19 023,29 EUR za rok poziom vi: geodeta/specjalista kat. 1
19 308,63 EUR za rok poziom v: generalny inspektor pracy
19 598,26 EUR za rok poziom iv: generalny inspektor / technik przemysłowy
19 892,22 EUR za rok poziom iii: stopień średniozaawansowany / posiadacz dyplomu
20 190,6 EUR za rok poziom ii: absolwenci na poziomie zaawansowanym

Codziennie

Maks. 9 godziny
Informacja
Andaluzja i Estremadura mają specjalny letni czas pracy: pracownicy mogą pracować tylko w godzinach porannych

Tygodniowo

40 godziny za tydzień
1736 godziny za rok

Godziny nadliczbowe

80 godziny za rok z wyjątkiem przypadków siły wyższej

Przerwy

Odpoczynek

Jeżeli dzień roboczy wynosi co najmniej 6 godzin
15 minuty

Szczególne warunki

Odźwierni, strażnicy i wartownicy
72 godziny za tydzień
Roboty podziemne
6 godziny za dzień
35 godziny za tydzień

W obrębie Hiszpania

Koszty podróży

Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania bądź zatrudnienia pracownika przekracza 15 km.

Dodatek na zakwaterowanie

Pełna dieta: w przypadku gdy w wyniku przeniesienia pracownicy nie mogą nocować w swoich miejscach zamieszkania. kwota zostanie ustalona przez regionalny układ zbiorowy.
Połowa zasiłku: w odległych miejscach pracy, do pokrycia wydatków na lunch (jeżeli nie zapewnia go zakład pracy ), gdy pracownicy mogą wracać do domu na noc. kwota zostanie ustalona przez regionalne układy zbiorowe.

Godziny nadliczbowe

Pracodawca musi zapłacić za nadgodziny wyższą stawką niż zwykle. Ilość nadgodzin dla poszczególnych kategorii lub poziomów jest ustalana w układach zbiorowych. Zakłady pracy mogą kompensować wynagrodzenie za nadgodziny przez równoważne okresy odpoczynku

Praca w porze nocnej

Od 22:00 do 06:00
25 % wynagrodzenia za godzinę jeśli praca w godzinach wieczornych trwa dłużej niż cztery godziny, dodatek zostanie wypłacony tak, jak gdyby praca trwała cały dzień.

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone
. Wynagrodzenie nie jest ustalone.

Prace niebezpieczne

20 % wynagrodzenia brutto

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Nie dotyczy

Roczny dodatek urlopowy

Nie dotyczy

13. miesiąc

Informacja
Płatne za dni kalendarzowe w następujący sposób:
a) dodatek czerwcowy: od 1 stycznia do 30 czerwca.
b) dodatek świąteczny: od 1 lipca do 31 grudnia.
Kwota: według poziomu i kategorii z tabeli każdej umowy zbiorowej

Ilość świąt

30 dni za rok 21 obowiązkowych dni roboczych. prawo do urlopu nie podlega zamianie na ekwiwalent.

Dni wolne od pracy

12 święta narodowe
2 dni lokalne
1 i 6 stycznia
Wielkanoc
1 Maja
15 sierpnia
12 października
1 listopada
6, 8 i 25 grudnia
Informacja
Regionalne układy zbiorowe mogą obejmować większą liczbę dni.

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

1067,4 do 3 642 EUR za miesiąc dla inżynierów i absolwentów
885,3 do 3 642 EUR za miesiąc dla techników, specjalistów i wykwalifikowanych asystentów inżynierów
770,1 do 3 642 EUR za miesiąc dla kierowników administracyjnych
764,4 do 3 642 EUR za miesiąc dla asystentów niewykwalifikowanych
764,4 do 3 642 EUR za miesiąc dla urzędników administracyjnych
764,4 do 3 642 EUR za miesiąc dla pracownika podległego
764,4 do 3 642 EUR za miesiąc dla asystentów administracyjnych
25,48 do 121,4 EUR za dzień dla pierwszej i drugiej kategorii pracowników wykwalifikowanych
25,48 do 121,4 EUR za dzień dla pracowników wykwalifikowanych i specjalistów trzeciej kategorii
25,48 do 121,4 EUR za dzień dla robotników
25,48 do 121,4 EUR za dzień dla pracowników poniżej 18 roku życia
dla pracowników delegowanych
Pracownicy delegowani płacą składki na ubezpieczenie społeczne w kraju pochodzenia. Jednakże, w zależności od kraju pochodzenia, Hiszpania podpisała umowy o współpracy w sprawie ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

Informacja
Niektóre układy zbiorowe zawierają klauzule zobowiązujące do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego lub planu emerytalnego. Niektóre plany pozwalają na wpłaty składek jedynie przez pracodawców, inne pozwalają również na wpłaty w mniejszym procencie od pracowników.
dla pracowników delegowanych
Jeżeli klauzule te są zawarte w umowie zakładowej, mają one zastosowanie do wszystkich pracowników: migrantów i delegowanych.

Podatek dochodowy

W zależności od sytuacji rodzinnej
dla pracowników delegowanych
Tylko dla pracowników, którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne w Hiszpanii.

Choroba

Dzień 1 do 3 : 0 %
Dzień 4 do 20 : 60 %
Po 20 dni 75 %
Informacja
W niemal wszystkich branżach i zakładowych układach zbiorowych pracy, dodatki te są uzupełniane przez składki płacone przez zakład pracy.

Urazy/wypadki przy pracy

100 % w dniu następującym po dniu objętym zwolnieniem lekarskim

Informacja Kontakty

CCOO del Hábitat

Calle de Albasanz, 3. Bajo, 28037 Madrid
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski, Hiszpański

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid
Tel. +34 915 89 75 07
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Hiszpański, Francuski, Angielski