Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Ostatnio aktualizowany 2019-03-12
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
168,01 EUR za tydzień w wieku 18 lat lub powyżej
161,23 EUR za tydzień 17 lat
158,39 EUR za tydzień w wieku poniżej 17 lat

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

187 EUR do 219 EUR za tydzień
Informacja
Niestandardowy, może różnić się pomiędzy zakładami.

Wykwalifikowany

218 EUR do 258 EUR za tydzień
Informacja
Niestandardowy, może różnić się pomiędzy zakładami.

Specjalista

233 EUR do 270 EUR za tydzień
Informacja
Niestandardowy, może różnić się pomiędzy zakładami.

Brygadzista

300 EUR do 400 EUR za tydzień
Informacja
Niestandardowy, może różnić się pomiędzy zakładami.

Początkujący / młodzi pracownicy

160 EUR do 180 EUR za tydzień

Specjaliści

300 EUR do 400 EUR za tydzień

Codziennie

8 godziny 07:30 – 16:00
Informacja
Czas pracy może różnić się pomiędzy zakładami. Pracownik może pracować dłużej zimą rekompensując krótszą pracę w lecie lub odwrotnie (kumulacja godzin).

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

2 godziny za dzień (liczba przepracowanych godzin dziennie, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie powinna przekroczyć dwóch zmian 8-godzinnych. minimalna obowiązkowa ilość nadgodzin wynosi 2 godziny. należy zapewnić 11 godzin odpoczynku dziennie).
56 godziny za tydzień (włącznie z nadgodzinami. więcej według uznania pracownika)

Przerwy

Czas przerwy różni się pomiędzy zakładami pracy.
Nie jest częścią standardowego czasu pracy
Niepłatny o ile nie uzgodniono inaczej w układzie zbiorowym

Szczególne warunki

Maksymalna liczba godzin zgodnie ze stosownymi przepisami BHP.
Informacja
Praca w szczególnych warunkach obejmuje: tunele; pracowników zmianowych; wysokości;

W obrębie Malta

Koszty podróży

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.

Przydział posiłków

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.

Dodatek na zakwaterowanie

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.

wyżywienie/dieta dzienna

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.

Godziny nadliczbowe

150 % wynagrodzenia za godzinę
200 % wynagrodzenia za godzinę między 0:00 a 6:00.
200 % wynagrodzenia za godzinę niedziele i dni wolne od pracy

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone na mocy układu zbiorowego lub umowy o pracę
Od 14:00 do 22:00

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
Informacja
Dozwolone na mocy układu zbiorowego lub umowy o pracę

Praca w soboty

Dozwolone
Informacja
Dozwolone na mocy układu zbiorowego lub umowy o pracę

Praca w niedziele

Dozwolone
Informacja
Dozwolone na mocy układu zbiorowego lub umowy o pracę

Praca w dni wolne od pracy

Wymagany
Dozwolone
Informacja
Dozwolone na mocy układu zbiorowego lub umowy o pracę

Praca zmianowa

Dozwolone
Informacja
Dozwolone na mocy układu zbiorowego lub umowy o pracę

Prace niebezpieczne

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
Zgodnie z ustaleniami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Roczny dodatek urlopowy

Nie dotyczy

13. miesiąc

Nie dotyczy

14. miesiąc

Nie dotyczy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

512,6 EUR za rok
Płatne co kwartał

Ilość świąt

24 dni
Informacja
Liczba dni opcjonalna – do uzgodnienia przez pracodawcę i pracownika.

Dni wolne od pracy

14 dni
Nowy Rok
10 lutego
19 marca
31 marca
Wielki Piątek
Święto Pracy
7 czerwca
29 czerwca
Święto Wniebowzięcia NMP
8 września
21 września
8 grudnia
13 grudnia
Dzień Bożego Narodzenia
Informacja
Dni ustawowo wolne od pracy przypadające w weekend (lub dzień wolny w przypadku pracy w systemie 4-zmianowym) przepadają.

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

10 % wynagrodzenia zasadniczego do maks. wysokości 34,49 EUR za tydzień jeżeli urodził się przed 1962
42,57 EUR za tydzień jeżeli urodził się po 1962

Podatek dochodowy

Informacja
Zgodnie z tabelami publikowanymi corocznie przez ministerstwo.

Dodatkowy fundusz emerytalny

Informacja
Jeżeli nie określono inaczej w umowie zbiorowej.

Choroba

15 dni w 100 %
+ 15 dni w 50 %
Informacja
Możliwość przyznania większej liczy dni, jeżeli zostanie to uzgodnione w umowie zbiorowej. Zaświadczenie lekarskie wystawiane co 6 dni w trakcie choroby przez lekarza pierwszego kontaktu, przesłane do zakładu ubezpieczeń społecznych (z kopią do pracodawcy).

Urazy/wypadki przy pracy

365 dni w 100 %
Informacja
Większa liczba dni, jeżeli zostało to przewidziane w umowie zbiorowej

Informacja Kontakty

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Włoski, Maltański