Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Polen

Sist oppdatert den 24.02.2017
Vis alle valutaer i Poliske złoty (PLN)

Minimum bruttolønn

2 000 PLN per måned *
13 PLN per time **
Info
Minstelønn forhandles av partnere på trygd, men avgjørelsen (og beløp) tas av regjeringen
For utsendte arbeidstakere
* Relevant for utsendte arbeidstakere ** Gjelder ikke for utsendte arbeidstakere, utsendte arbeidstakere har arbeidsavtaler

Lønn per kategori

Ikke faglært

Info
Det avhenger av arbeidsavtalen og/eller bestemmelsene i den kollektive avtalen i selskapet, hvis relevant
For utsendte arbeidstakere
Ja, hvis den kollektive avtalen i selskapet eksisterer

Kvalifisert

Info
Det avhenger av arbeidsavtalen og/eller bestemmelsene i den kollektive avtalen i selskapet, hvis relevant

Spesialist

4 055 PLN per måned gjennomsnittlig bruttolønn
Info
Det avhenger av arbeidsavtalen og/eller bestemmelsene i den kollektive avtalen i selskapet, hvis relevant

Formann

Info
Det avhenger av arbeidsavtalen og/eller bestemmelsene i den kollektive avtalen i selskapet, hvis relevant

Nybegynnere / unge arbeidstakere

Info
Det avhenger av arbeidsavtalen og/eller bestemmelsene i den kollektive avtalen i selskapet, hvis relevant

Fagfolk

Info
Det avhenger av arbeidsavtalen og/eller bestemmelsene i den kollektive avtalen i selskapet, hvis relevant

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

150 timer per år

Pauser

Hvile

Hvis arbeidsdagen er minimum 6 dager lang
15 minutter
Del av standard arbeidstid
Betalt

Lønsj

Ikke betalt regulert av arbeidsgiver eller kollektiv avtale

Spesielle forhold

Info
Gjelder ikke for bygningsindustrien

I Polen

Reisegodtgjørelse

6 PLN
Info
Engangsbeløp. Alternativt sørger arbeidsgiver for transport eller reelle kostnader blir refundert.

Godtgjørelse for losji

45 PLN per dag
500 PLN per måned
Info
Skattfritt engangsbeløp for arbeidstaker som sendes til en annen arbeidsplass. Arbeidsgiver sørger for losji eller godtgjørelse. Arbeidsgiver kan etablere høyere sats, men da blir beløpet over grunnbeløpet beskattet

Livsopphold/daglig godtgjørelse

30 PLN eller etablert av arbeidsgiver
Info
Hvis høyere enn grunnbeløpet (offentlig administrasjon), blir summen over grunnbeløpet beskattet

Overtid

100 % av lønn per time *
50 % av lønn per time **
Info
* For overtidsarbeid: a) om natten. b) på søndager og offentlige helligdager som ikke er arbeidsdager for de ansatte, ifølge arbeidsplanen, c) fridag som en ansatt får som kompensasjon for arbeid på en søndag eller helligdag, i henhold til arbeidsplanen ** For overtidsarbeid på en hvilken som helst annen dag enn det som er spesifisert i punkt 1.

Kveldsarbeid

Tillatt
Info
Ingen spesielle tillegg for kveldsarbeid

Nattarbeid

Tillatt
21:00 til 07:00
20 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt

Arbeid på søndager

Tillatt med restriksjoner
Info
Det er obligatorisk å kompensere arbeid på en søndag med én fridag

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt under spesielle forhold (nødssituasjon)

Skiftarbeid

Tillatt

Standby-betaling

Gjeldende
60 % av gjennomsnittslønn

Årlige feriepenger

Gjeldende
som lønn

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende
Info
Forskjellige komponenter som godtgjørelse for arbeidsperioden

Annet

Som standby betaling
Info
Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale for pauser i forbindelse med dårlig vær

Antall ferier

20 dager per år under 10 års tjeneste
26 dager per år over 10 års tjeneste

Offentlige helligdager

Nyttår
Kristi åpenbaringsdag
Påske
Andre påskedag
1. mai - Arbeidernes internasjonale kampdag
3. mai - Grunnlovsdag
Pinse
Corpus Christi
15. august - Jomfry Marias opptagelse i himmelen. Feiring for den polske arméen
1. november - Allehelgensdag
11. november - Uavhengighetsdagen
25. desember - Første juledag
26. desember - Andre juledag

Trygdeavgifter

22,71 % av bruttolønn
Info
Pensjon 9,76% arbeidsufør 1,5 % sykdom 2,45 % helseforsikring 9 %

Tilleggsforsikring til trygd

Ikke obligatorisk

inntektsskatt

18 % opptil 85,528 pln / år
32 % + 15,395 pln over 85,528 pln/år

Ekstra pensjonsfond

Ikke obligatorisk
Info
Avhengig av regelverket som er vedtatt i selskapet, kan arbeidsgiver og ansatte bli enige om å opprettet et pensjonsfond i selskapet. Praktisk talt ikke-eksisterende i polsk bygningsindustri

Sykdom

80 %
70 % sykehusopphold
100 % hvis sykehusoppholdet skyldes en ulykke eller graviditet
Info
Arbeidstakere opptil 50 år har betalt sykelønn opptil 33 dager finansiert av arbeidsgiveren; over 50 år: 14 dager betalt som sykelønn finansiert av arbeidsgiveren. Hvis lenger, finansieres alle betalinger fra NAV (ZUS), men det kan betales av arbeidsgiveren. Sykepengeperiode – opptil 182 dager

Arbeidsskader/ulykker

100 % sykehusopphold opptil 182 dager
80 % uføretrygd - fullstendig arbeidsuførhet
60 % delvis arbeidsufør
Info
Ansatt mottar også kompensasjon for ulykke, avhengig av type. Ansatt kan motta rehabilitering hvis vedkommende ikke mottar uføretrygd

Info Kontakter

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Polsk