Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Polsko

Naposledy aktualizováno dne 24.02.2017
Prohlédněte si všechny měny v polský złoty (PLN)

Minimální hrubá mzda

2 000 PLN za měsíc *
13 PLN za hodinu **
Informace
Minimální mzdu vyjednají sociální partneři, ale konečné rozhodnutí (a výši) činí vláda
Pro vyslané pracovníky
* Použitelné na vyslané pracovníky
** Nepoužitelné na vyslané pracovníky, vyslaní pracovníci mají pracovní smlouvy

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

Informace
Závisí to na pracovní smlouvě nebo ustanoveních kolektivní smlouvy ve společnosti, pokud je k dispozici
Pro vyslané pracovníky
Ano, jestliže ve společnosti existuje kolektivní smlouva

Kvalifikovaný

Informace
Závisí to na pracovní smlouvě nebo ustanoveních kolektivní smlouvy ve společnosti, pokud je k dispozici

Specialista

4 055 PLN za měsíc průměrná hrubá mzda
Informace
Závisí to na pracovní smlouvě nebo ustanoveních kolektivní smlouvy ve společnosti, pokud je k dispozici

Mistr

Informace
Závisí to na pracovní smlouvě nebo ustanoveních kolektivní smlouvy ve společnosti, pokud je k dispozici

Začátečníci / mladí pracovníci

Informace
Závisí to na pracovní smlouvě nebo ustanoveních kolektivní smlouvy ve společnosti, pokud je k dispozici

Profesionálové

Informace
Závisí to na pracovní smlouvě nebo ustanoveních kolektivní smlouvy ve společnosti, pokud je k dispozici

Denně

8 hodiny

Týdně

40 hodiny

Přesčas

150 hodiny za rok

Přestávky

Odpočinek

Je-li pracovní den alespoň 6 hodin
15 minuty
Součást standardní pracovní doby
Zaplaceno

Oběd

Nezaplaceno stanovovaná zaměstnavatelem nebo kolektivní smlouvou

Zvláštní podmínky

Informace
Neplatí pro stavební průmysl

V rámci země Polsko

Cestovné

6 PLN
Informace
Paušální částka. Alternativně zajišťuje přepravu zaměstnavatel nebo jsou skutečné náklady hrazeny.

Příspěvek na ubytování

45 PLN za den
500 PLN za měsíc
Informace
Nezdaňovaný paušál pro zaměstnance poslán na jiné pracoviště. Ubytování poskytované zaměstnavatelem nebo příspěvek. Zaměstnavatel může stanovit vyšší sazbu, pak se však daní částka překračující základ

Výživné / denní dávka

30 PLN nebo stanoveno zaměstnavatelem
Informace
Je-li vyšší než základní (veřejná správa), je částka přesahující základ zdaněna

Přesčas

100 % platu za hodinu *
50 % platu za hodinu **
Informace
* Pro práci přesčas:
a) v noci
b) v neděli a ve státní svátky, které pro zaměstnance podle jeho pracovního harmonogramu nejsou pracovními dny,
c) den volna poskytnutý zaměstnanci jako náhrada za práci v neděli nebo ve svátek podle jeho pracovního harmonogramu
**pro práci přesčas v jakýkoliv jiný den, než je stanoveno v bodu 1.

Večerní práce

Povoleno
Informace
Žádné zvláštní prémie za večerní práci

Noční práce

Povoleno
21:00 k 7:00
20 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno

Práce v neděli

Povoleno s omezeními
Informace
Je povinné kompenzovat práci v neděli volným dnem

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Povoleno za zvláštních podmínek (havárie)

Práce na směny

Povoleno

Pohotovostní mzda

Použitelný
60 % průměrného platu

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
jako plat

13. měsíc

Neuplatňuje se

14. měsíc

Neuplatňuje se

Další mzdové složky

Použitelný
Informace
Různé komponenty jako příspěvek za dobu zaměstnání

Jiné

jako pohotovostní plat
Informace
Zaměstnavatel není povinen platit za přestávky související se špatným počasím

Počet dnů dovolené

20 dny za rok méně než 10 let v zaměstnání
26 dny za rok více než 10 let v zaměstnání

Státní svátky

Nový rok
Svátek tří králů
Velikonoce
Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
3. května - Den ústavy
Letnice
Svátek Božího těla
15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie. Svátek polské armády
1. listopadu - svátek Všech svatých
11. listopadu - Den nezávislosti
25. prosince - první svátek vánoční
26. prosince - druhý svátek vánoční

Příspěvky na sociální zabezpečení

22,71 % hrubého platu
Informace
Důchod 9,76 %
Invalidita 1,5 %
Nemoc 2,45 %
Zdravotní pojištění 9 %

Další zákonné sociální pojištění

Není povinné

Daň z příjmu

18 % až do 85.528 pln / rok
32 % + 15.395 pln nad rámec 85.528 pln/ročně

Další penzijní fondy

Není povinné
Informace
V závislosti na předpisech přijatých společností se zaměstnavatel a zaměstnanci mohou dohodnout na vytvoření penzijního fondu společnosti. V polském stavebnictví prakticky neexistuje

Choroba/nemoc

80 %
70 % pobyt v nemocnici
100 % je-li pobyt v nemocnici důsledkem nehody nebo v případě těhotenství
Informace
Dělníci do věku 50 let mají placenou nemocenskou do 33 dní financovanou zaměstnavatelem; nad 50 let: 14 dní placené nemocenské financované zaměstnavatelem. Jde-li o delší dobu, financuje všechny platby Instituce sociálního pojištění (ZUS), ale může je platit zaměstnavatel.

Doba nemoci krytá nemocenskými dávkami – až 182 dní

Pracovní úrazy/nehody

100 % zůstat v nemocnici až 182 dní
80 % invalidní dávky - úplná pracovní neschopnost
60 % částečná invalidita
Informace
Zaměstnanec rovněž pobírá odškodnění za nehodu podle její povahy. Zaměstnanec, pokud nedostává nemocenské dávky, může pobírat náhrady za rehabilitaci

Informace Kontakty

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Webové stránky http://www.zzbudowlani.pl
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, polský