Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albánie

Naposledy aktualizováno dne 20.02.2023
Prohlédněte si všechny měny v albánský lek (ALL)

Minimální hrubá mzda

26 000 ALL za měsíc

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

26 000 ALL k 30 000 ALL za měsíc

Kvalifikovaný

30 000 ALL k 50 000 ALL za měsíc

Specialista

50 000 ALL k 70 000 ALL za měsíc

Mistr

45 000 ALL k 60 000 ALL za měsíc

Začátečníci / mladí pracovníci

35 000 ALL k 45 000 ALL za měsíc

Profesionálové

60 000 ALL k 120 000 ALL za měsíc

Denně

8 hodiny za den
Informace
Pro pracovníky mladší 18 let ne déle než 6 hodin

Týdně

40 hodiny

Přesčas

8 hodiny za týden
Informace
Žádné další přesčasy nejsou povoleny, jestliže pracovník dokončil 48 hodin práce týdně.

Přestávky

30 minuty až do 8 hodiny z práce
Přes 8 hodiny : 30 další minuty
Součást standardní pracovní doby
Zaplaceno

Zvláštní podmínky

Zvláštní pracovní doba je stanovena v individuální nebo kolektivní smlouvě mezi stranami.

V rámci země Albánie

Cestovné

Informace
Až 20 % měsíční mzdy ve formě kupónů nebo hotovosti, pokud je tak stanoveno ve smlouvě mezi stranami. (zahrnuje příspěvek na dopravu, na stravu, ubytování)

Příspěvek na jídlo

Informace
Až 20 % měsíční mzdy ve formě kupónů nebo hotovosti, pokud je tak stanoveno ve smlouvě mezi stranami. (zahrnuje příspěvek na dopravu, na stravu, ubytování)

Příspěvek na ubytování

Informace
Až 20 % měsíční mzdy ve formě kupónů nebo hotovosti, pokud je tak stanoveno ve smlouvě mezi stranami. (zahrnuje příspěvek na dopravu, na stravu, ubytování)

Země vyslání Albánie

Cestovné

Informace
Podle individuální nebo kolektivní smlouvy mezi stranami.

Příspěvek na jídlo

Informace
Podle individuální nebo kolektivní smlouvy mezi stranami.

Příspěvek na ubytování

Informace
Podle individuální nebo kolektivní smlouvy mezi stranami.

Přesčas

Min 25 % platu za hodinu

Večerní práce

Min 20 % platu za hodinu
Min 150 ALL za hodinu
Od 19:00 k 22:00

Noční práce

Min 50 % platu za hodinu
Od 22:00 k 6:00
Informace
Pracovníci mladší 18 let a tělesně postižení nemají povolenou noční práci

Práce v sobotu

Min 25 % platu za hodinu
Informace
Práce vykonávaná v den v týdnu nebo ve dnech oficiálních svátků je kompenzována dalším příplatkem ve výši nejméně 25 % nebo dovolenou, která se rovná době trvání vykonávané práce plus dodatečné přestávce dlouhé nejméně než 25 % délky trvání této práce, čerpanou jeden týden před nebo po jejím skončení.

Práce v neděli

Min 25 % platu za hodinu
Informace
Práce vykonávaná v den v týdnu nebo ve dnech oficiálních svátků je kompenzována dalším příplatkem ve výši nejméně 25 % nebo dovolenou, která se rovná době trvání vykonávané práce plus dodatečné přestávce dlouhé nejméně než 25 % délky trvání této práce, čerpanou jeden týden před nebo po jejím skončení.

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Informace
Práce vykonávaná v den v týdnu nebo ve dnech oficiálních svátků je kompenzována dalším příplatkem ve výši nejméně 25 % nebo dovolenou, která se rovná době trvání vykonávané práce plus dodatečné přestávce dlouhé nejméně než 25 % délky trvání této práce, čerpanou jeden týden před nebo po jejím skončení.

Práce na směny

Povoleno

Nebezpečná práce

Informace
Definováno v individuální nebo kolektivní smlouvě mezi stranami.

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
100 % platu
Informace
Plat vyplacený za roční dovolenou, je to, z čeho by zaměstnanec profitoval, kdyby neměl povolení.

13. měsíc

1 měsíc plat
Informace
Zvláštní odměna je splatná v dalším platu, je-li stanoveno ve smlouvě

Hodnostní zařazení

Po 10 roky

Jiné

Min 187,5 ALL za hodinu
Min 50 % platu za hodinu

Počet dnů dovolené

28 dny za rok

Státní svátky

14 dny
1 leden
2 leden
15 březen letní den
22 březen den nevruz
Pravoslavné Velikonoce
1 květen svátek práce
Velký Den Eid
Den Kurban Bajram
19 říjen štěstí matky terezy
28 listopad den vlajky a nezávislosti
29 listopad den osvobození
8 prosinec národní den mládeže
25 prosinec první svátek vánoční
Informace
Zaměstnanec má právo mít zaplaceny dny státních svátků. Když je státní svátek připadne na víkend, dovolená je odložena na pondělí.

Příspěvky na sociální zabezpečení

9,5 %
2 470 ALL : min mzda
10 893 ALL : max. mzda

Další zákonné sociální pojištění

1,7 %
442 ALL : min mzda
1 949 ALL : max. mzda

Daň z příjmu

0 k 30 000 ALL : 0
30 001 k 150 000 ALL : 13 % součtu výše 30 000 ALL
150 001 ALL : 13 000 ALL + 23 % součtu výše 150 000 ALL

Choroba/nemoc

až do 60 % pro 6 měsíce máte-li více než 10 let praxe
80 % po 6 měsíce
Informace
Prvních 14 dní s potvrzením od lékaře je placeno zaměstnavatelem a zbytek do konce 6. měsíce termínu hradí Ústav sociálního pojištění

Pracovní úrazy/nehody

80 % pro 6 měsíce

Informace Kontakty

FSNDSHPSH

Tel. 0035567298237
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Albánština

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Tel. 00355682246074
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Albánština, Anglicky, francouzský, italský