Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Litva

Naposledy aktualizováno dne 05.03.2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

2,45 EUR za hodinu
400 EUR za měsíc
Informace
Minimální mzda je vyplacena pouze za nekvalifikovanou práci

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

400 EUR za měsíc

Kvalifikovaný

> 400 EUR za měsíc

Průměrný výdělek (označení)

777,7 EUR za měsíc

Denně

8 hodiny

Týdně

40 hodiny

Přesčas

12 hodiny za týden
180 hodiny za rok

Přestávky

Oběd

1 hodina

Zvláštní podmínky

36 hodiny za týden

V rámci země Litva

Výživné / denní dávka

5,7 EUR za hodinu

Země vyslání Litva

Výživné / denní dávka

Použitelný
Informace
Záleží na tom, do které země je člověk vyslán

Přesčas

100 % průměrného platu

Noční práce

22:00 k 6:00
150 % platu za hodinu
Informace
Vzorec: Základní měsíční plat * 12 měsíců * 1,5 Noční práce je max. 7 hodin

Práce v sobotu

200 % platu za hodinu

Práce v neděli

200 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

200 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno

Doplňkové zaměstnanecké penzijní programy

Neplatí pro vyslané pracovníky

Další mzdové složky

Použitelný

Počet dnů dovolené

20 dny za rok v 5denním pracovním týdnu
24 dny za rok v 6denním pracovním týdnu

Státní svátky

12 dny za rok
Nový rok
16 únor litevský den nezávislosti
11 březen litevský den nezávislosti
Velikonoce
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Svatojánská noc
6 červenec den vlády
Den Nanebevzetí
Slavnost Všech svatých
Štědrý den
První svátek vánoční

Příspěvky na sociální zabezpečení

30,98 %

Další zákonné sociální pojištění

3 %

Daň z příjmu

15 %

Další penzijní fondy

2 %

Choroba/nemoc

Den 1 k 2 : 80 k 100 % platu od zaměstnavatele
Od den 3 : 80 % platu z národního fondu sociálního zabezpečení (sodra)

Pracovní úrazy/nehody

100 % platu
Informace
Pokud se stane nehoda v práci nebo na cestě do/ze zaměstnání je uznána jako pojistná událost

Informace Kontakty

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 230590
Webové stránky http://pramprof.lt/
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, Litevské