Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugalsko

Naposledy aktualizováno dne 22.04.2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
600 EUR

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

600 EUR za měsíc

Kvalifikovaný

656 EUR za měsíc

Specialista

683 EUR za měsíc

Mistr

719 EUR za měsíc

Denně

8 hodiny za den

Týdně

40 hodiny za týden

Přesčas

2 hodiny za den
200 hodiny za rok

Přestávky

1 k 2 hodiny za den
Informace
Pracovník nemůže pracovat více než 5 hodin po sobě.

V rámci země Portugalsko

Cestovné

Informace
Obchodní podmínky musejí být odsouhlaseny se zaměstnavatelem. Příspěvky lze vyplácet prostřednictvím stravenek.

Příspěvek na jídlo

5,7 EUR za den

Příspěvek na ubytování

Informace
Obchodní podmínky musejí být odsouhlaseny se zaměstnavatelem. Příspěvky lze vyplácet prostřednictvím stravenek.

Výživné / denní dávka

Informace
Obchodní podmínky musejí být odsouhlaseny se zaměstnavatelem. Příspěvky lze vyplácet prostřednictvím stravenek.

Přesčas

50 % platu za hodinu za první hodinu
75 % platu za hodinu za následující hodiny (nebo zlomky)

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 7:00
30 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno
100 % platu za hodinu

Práce v neděli

Povoleno
100 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

Povoleno
100 % platu za hodinu

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
Informace
Stejná odměna, jako kdyby pracovník pracoval o svátcích.

13. měsíc

Použitelný
1 měsíc hrubého platu
Platí se dne začátku dovolené
Informace
Příspěvek se vyplácí před obdobím minimálně 15 po sobě jdoucích dní dovolené. V případě kratší dovolené se vyplácí poměrně jen část tohoto příspěvku, pokud není písemně dohodnuto jinak.

14. měsíc

Použitelný
1 měsíc hrubého platu
Platí se dne prosinec
Informace
Přiměřeně k období odpracovanému během roku.

Počet dnů dovolené

22 dny
Informace
Až 25 dnů podle registrované přítomnosti.

Státní svátky

13 dny 1 překlenovací den
1. ledna
Svatý pátek
Velikonoční neděle
25 dubna
1. květen
Svátek těla páně
10 června
15 srpna
5 října
1 listopadu
1 prosince
8 prosince
25. prosince
24. prosinec je považován za překlenovací den a je placenou dovolenou

Příspěvky na sociální zabezpečení

11 % hrubého platu

Choroba/nemoc

Od 1 k 30 dny 55 % hrubého platu
Od 31 k 90 dny 60 % hrubého platu
Od 91 k 365 dny 70 % hrubého platu
Přes 365 dny 75 % hrubého platu
Informace
Když nemocenská dávka činí 55 % nebo 60 %, přidá se dalších 5 %, jestliže:
- se odměna rovná nebo je nižší než 500 eur
- je-li v rodině, která dostává rodinný přídavek, více než 3 děti do 16 let nebo do 24 let
- je-li v rodině postižené dítě, které dostává přídavek

Pracovní úrazy/nehody

Úplná dočasná pracovní neschopnost první 12 měsíce 70 % hrubého platu
Úplná dočasná pracovní neschopnost po 12 měsíce 75 % hrubého platu
Částečná dočasná pracovní neschopnost 70 % hrubého platu
Informace
Vážnou nebo smrtelnou nehodu musí zaměstnavatel sdělit do 24 hodin inspektorátu práce (ACT: Úřad pro pracovní podmínky)

Pokud zaměstnavatel nevyhoví, padá ve stavebnictví odpovědnost do 24 hodin na subdodavatele a potom na hlavního dodavatele.

Informace Kontakty

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
portugalský, Anglicky, francouzský