Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lotyšsko

Naposledy aktualizováno dne 02.01.2024
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

930 EUR za měsíc
5,57 EUR za hodinu
Nekvalifikovaný
780 EUR za měsíc
4,67 EUR za hodinu

Denně

7 nebo 8 hodiny
24 hodina/y (součet pracovních hodin*)
Informace
7 hodin v případě, že pracovník má zvláštní rizika během alespoň 50 % pracovního dne.
Reference:
Zákoník práce článek 131; bod (1), (3).

Součet pracovních hodin *
Pokud neexistuje žádná jiná možnost a po konzultaci se zástupci zaměstnanců může zaměstnavatel nastavit součet pracovních hodin. V takovém případě
pracovník nesmí pracovat déle než 24 hodin nepřetržitě ani více než 56 hodin týdně. Mezi pracovními dny musí minimální doba odpočinku činit 12 hodin

Reference:
Zákoník práce článek 140.

Týdně

35 nebo 40 hodiny
56 hodiny (součet pracovních hodin*)
Informace
35 hodin v případě zaměstnance se zvláštními riziky po nejméně 50 % pracovního dne Reference:
Zákoník práce článek 131; bod (1), (3).

Součet pracovních hodin*
Pokud neexistuje žádná jiná možnost a po konzultaci se zástupci zaměstnanců může zaměstnavatel nastavit součet pracovních hodin. V takovém případě
pracovník nesmí pracovat déle než 24 hodin nepřetržitě a více než 56 hodin týdně. Mezi pracovními dny musí minimální doba odpočinku činit 12 hodin

Reference:
Zákoník práce článek 140.

Přesčas

8 hodiny za týden

Přestávky

30 minuty
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno
Informace
Je-li pracovní den alespoň 6 hodin

Zvláštní podmínky

7 hodiny za den
35 hodiny za týden
Informace
Zkrácená doba je použitelná, jsou-li zaměstnanci vystaveni zvláštním rizikům alespoň 50 % pracovního dne/týdne.
Zaměstnanec získá alespoň 3 dny dovolené navíc, pokud má jeho práce vztah ke zvláštním rizikům.
Reference:
Pracovní právo - článek 131; bod (3).
Pracovní právo článek 151; bod (1); podbod 2).
10.3.2009 MK č.219; příloha 2

V rámci země Lotyšsko

Příspěvek na ubytování

60 k 120 EUR za den

Výživné / denní dávka

8 EUR za den

Přesčas

50 % platu za hodinu
100 % platu za hodinu nekvalifikovaný

Noční práce

Povoleno (ne pro nezletilé)
Od 22:00 k 6:00
50 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Povoleno
100 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno
bez bonusů

Nebezpečná práce

Stanoveno na úrovni společnosti.

Pohotovostní mzda

Použitelný

Příspěvek na řádnou dovolenou

20 dny za rok

Počet dnů dovolené

20 dny za rok

Státní svátky

13 dny za rok
1. ledna
Velký pátek
Velikonoce
Velikonoční pondělí
1. květen
4. května
23. a 24. června
18. listopadu
24., 25. a 26. prosince
31. prosince

Příspěvky na sociální zabezpečení

10,5 %

Daň z příjmu

20 % mzda do 20 004 za rok
23 % mzda od 20 004 do 78 100 za rok
31 % mzda 78 100 a + za rok

Choroba/nemoc

Den 2 k 3 : 75 % průměrného platu
Den 4 k 9 : 80 % průměrného platu
Den 10 k 182 : 80 % průměrného platu hradí stát

Informace Kontakty

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Webové stránky http://www.lbna.lv
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, lotyšský