Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Česká republika

Naposledy aktualizováno dne 12.04.2023
Prohlédněte si všechny měny v česká koruna (CZK)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
103,8 CZK
17 300 CZK

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

103,8 CZK k 107 CZK : tarifní třídy i-iii
Neplatí pro vyslané pracovníky

Kvalifikovaný

107 CZK k 121 CZK tarifní třídy iii. - vi.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Specialista

117 CZK k 121 CZK tarifní třídy v. - vi.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Mistr

121 CZK k 126 CZK tarifní třídy vi. - vii.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Denně

8 k 12 hodiny za den

Týdně

40 hodiny

Přesčas

8 za týden
150 za rok
Informace
Více hodin pouze na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale ne více než 416 hodin ročně.
Celkový rozsah přesčasové práce nesmí být více než 8 hodin týdně v průměru za období, které nesmí být delší než 26 týdnů po sobě jdoucích. Toto číslo lze prodloužit na maximálně 52 po sobě jdoucích týdnů, avšak pouze na základě ustanovení v dohodě o kolektivním vyjednávání.

Přestávky

Odpočinek

30 minuty
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno
Informace
Lze rozdělit na části, které nejsou kratší než 15 minut, po období nepřetržité práce, které není delší než 6 hodin (nezletilé osoby: 4,5 hodiny)

Zvláštní podmínky

37,5 hodiny za týden (a* a b**)
38,75 hodiny za týden (c***)
Informace
a*) podzemní práce při těžbě uhlí, rud a jiných surovin, v oblasti výstavby dolů a na místech těžby pro geologický průzkum
b**) na pracovištích s třísměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem
c***) na pracovištích s dvousměnným režimem; pro zaměstnance do 18 let (tj. nezletilé) platí zvláštní ustanovení Zákoníku práce

V rámci země Česká republika

Cestovné

Náklady na cestu z místa běžného pracoviště (bydliště) na pracoviště hradí zaměstnavatel, který stanoví způsob dopravy.
Informace
Pouze v případě, že se jedná služební cestu.
To platí i pro služební cesty do zahraničí.

Příspěvek na jídlo

Min 129 CZK jestliže cesta trvá 5 až 12 hodin
Min 196 CZK jestliže cesta trvá více než 12 hodin
Min 307 CZK jestliže cesta trvá více než 18 hodin

Příspěvek na ubytování

Použitelný jestliže dojíždění není možné a zaměstnanec zůstává na staveništi, hradí náklady na ubytování zaměstnavatel.

Výživné / denní dávka

Neuplatňuje se

Přesčas

25 % platu za hodinu
Pokud se práce přesčas vykonává ve dnech nepřetržitého odpočinku, nesmí být prémie nižší než 40 % průměrného výdělku.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Večerní práce

Od 18:00 k 21:00

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
10 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno
10 % platu za hodinu

Práce v neděli

Povoleno
10 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

Povoleno
100 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno
V podnikové kolektivní smlouvě lze dohodnout výši prémie.

Nebezpečná práce

Min 50 CZK za hodinu
Informace
Definice pojmu "těžké pracovní podmínky" pro účely finančního vyrovnání je dána nařízením vlády.
Obtížné pracovní podmínky
Min 10 % za hodinu

Pohotovostní mzda

Neuplatňuje se není-li dohodnuto v podnikové kolektivní smlouvě.

Příspěvek na řádnou dovolenou

Neuplatňuje se není-li dohodnuto v podnikové kolektivní smlouvě.

13. měsíc

Neuplatňuje se není-li dohodnuto v podnikové kolektivní smlouvě.

14. měsíc

Neuplatňuje se není-li dohodnuto v podnikové kolektivní smlouvě.

Další mzdové složky

Neuplatňuje se není-li dohodnuto v podnikové kolektivní smlouvě.

Jiné

Min 15 % průměrného platu
25 % průměrného platu ve dnech odpočinku

Rozbité stroje

80 % průměrného platu

Špatné povětrnostní podmínky

60 % průměrného platu

Počet dnů dovolené

20 dny za rok
2 dny za týden ne více než 5 za rok *
Informace
* nepravidelně rozložená pracovní doba (směny delší než 9 hodin), nebo
práce v účtu pracovní doby, nebo
práce závisející na počasí
Pro vyslané pracovníky
20 dní ročně

Státní svátky

13 dny za rok
Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
8 května
5 července
6 července
28 září
28 října
17 listopadu
Štědrý den
První svátek vánoční

Příspěvky na sociální zabezpečení

6,5 % daňového základu příspěvky na sociální zabezpečení odečtené z platu zaměstnance
4,5 % daňového základu zdravotní pojištění (osobní)
24,8 % daňového základu další zákonné sociální pojištění zaměstnavatel: 25% daňového základu (= hrubá mzda) (v tom je: 2,3 % zdravotní (= nemocenské) pojištění, 21,5 % penzijní pojištění a 1,2 % státní podpora zaměstnanosti)
Příspěvek na sociální zabezpečení odečtený z platu zaměstnance činí 6,5 % jeho platu. 25% placených zaměstnavatelem je nad rámec hrubého platu zaměstnance. Totéž platí pro zdravotní pojištění: příspěvek odečítaný z platu zaměstnance je 4,5 %. 9 % placených zaměstnavatelem je nad rámec hrubého platu zaměstnance.

Daň z příjmu

15 % daňového základu

Další penzijní fondy

Informace
To lze dojednat v podnikové vyjednávací kolektivní smlouvě.

Choroba/nemoc

Náhradní mzda *
Dny 1 k 14 60 % mzda
Maximum 233 CZK za hodinu
Nemocenské pojištění **
Od 15. dne 60 % denního daňového základu
Maximum 1 332 CZK za den
Od které doby: 31 den 66 %
Maximum 1 465 CZK za den
Od které doby: 61 den 72 %
Maximum 1 598 CZK za den

Pracovní úrazy/nehody

Zaměstnavatel (pojišťovna) zaplatí rozdíl mezi platbami náhradní mzdy/nemocenského pojištění a průměrným výdělkem (do 100 %). Na pokrytí rozdílu je zaměstnavatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu.
Informace
Rozdílová platba může být snížena, jestliže zaměstnavatel nedodržel platná bezpečnostní pravidla/předpisy.

Informace Kontakty

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Webové stránky http://www.osstavba.cz/
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, Český