Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Maďarsko

Naposledy aktualizováno dne 01.06.2022
Prohlédněte si všechny měny v maďarský forint (HUF)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
Informace
Neexistují žádné regionální rozdíly, všechny mzdy jsou minimální mzdy

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

200 000 HUF za měsíc
1 150 HUF za hodinu

Kvalifikovaný

260 000 HUF měsíční
1 495 HUF za hodinu

Denně

Min 4 max. 12 hodiny za den

Týdně

40 hodiny za týden

Přesčas

300 hodiny za rok
Informace
Denní pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin. Mezi směnami je třeba zajistit nejméně 11 hodin odpočinku.

Přestávky

Odpočinek

20 minuty po 6 hodinách práce
25 minuty po 9 hodinách práce
Informace
Minimální čas, podle smluvních dohod může být delší

Oběd

zahrnuto v odpočinku
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno

Zvláštní podmínky

36 hodiny za týden (podzemí, radioaktivní ozáření)

Přesčas

50 % platu za hodinu

Noční práce

Povoleno
22:00 k 6:00
15 % platu za hodinu

Práce v neděli

Povoleno
50 % platu za hodinu
100 % platu za hodinu pokud je den odpočinku

Práce o veřejných svátcích

Povoleno jen ve zvláštních případech
100 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno
30 % platu za hodinu

Pohotovostní mzda

Použitelný
20 % platu za hodinu

Další mzdové složky

Neuplatňuje se

Jiné

Základní mzda, s výjimkou případu vyšší moci (například: záplavy)

Počet dnů dovolené

20 dny za rok
21 dny od věku 25 let
22 dny od věku 28 let
23 dny od věku 31 let
24 dny od věku 33 let
25 dny od věku 35 let
26 dny od věku 37 let
27 dny od věku 39 let
28 dny od věku 41 let
29 dny od věku 43 let
30 dny od věku 45 let
Informace
- rodičovská dovolená (otcovská) na porod: 5 dní
- po dětech do 16 let:
1 – 2 dny
2-4 dny
3 nebo více – 7 dní
- podzemní nebo radioaktivní expozice – 5 dní

Státní svátky

11 dny za rok
1 ledna
15 března
1. květen
20 srpna
23 října
1 listopadu
25. a 26. prosince
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svatodušní pondělí

Příspěvky na sociální zabezpečení

18,5 %

Daň z příjmu

15 %

Choroba/nemoc

70 % průměrného platu
Max. 9 180 HUF za den

Pracovní úrazy/nehody

100 % průměrného platu

Informace Kontakty

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Webové stránky http://www.epitok.org.hu
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, maďarský