Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovensko

Naposledy aktualizováno dne 12.03.2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
2,328 EUR za hodinu
405 EUR za měsíc

Denně

7,5 8 hodiny

Týdně

37,5 40 hodiny

Přesčas

8 hodiny za týden
150 hodiny za rok 150 hodin může být povinných, dalších 400 hodin v dohodě se zaměstnavatelem

Přestávky

Oběd

50 minuty
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno

V rámci země Slovensko

Cestovné

Max. 30 EUR za měsíc

Příspěvek na jídlo

Příspěvek zaměstnavatele je 55 % nákladů na stravování

Příspěvek na ubytování

po dohodě

Přesčas

25 % průměrného platu

Večerní práce

Nepovoleno

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
20 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno
50 % průměrného platu

Práce v neděli

Povoleno
50 k 100 % průměrného platu

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Povoleno
50 k 100 % průměrného platu

Práce na směny

Povoleno
20 k 30 % průměrného platu
0,34 EUR za hodinu

Nebezpečná práce

20 % minimálního platu

Pohotovostní mzda

Neuplatňuje se

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
50 k 100 EUR dle dohody

13. měsíc

Použitelný
Maximální limit pro základní plat

14. měsíc

Neuplatňuje se

Další mzdové složky

Použitelný
Bonus za produktivitu

Jiné

60 %

Rozbité stroje

50 %

Špatné povětrnostní podmínky

50 %

Počet dnů dovolené

4 k 5 týdny
Informace
Slovenský zákoník práce, kolektivní pracovní smlouvy

Státní svátky

15 dny

Příspěvky na sociální zabezpečení

13,4 %

Daň z příjmu

19 %

Další penzijní fondy

Individuální

Choroba/nemoc

Den 1 k 2 : 25 %
Den 4 k 10 : 55 %
Po 10 dny : EUR stát platí maximálně 42 € za den

Informace Kontakty

HLAVNÁ STRÁNKA

Webové stránky http://ioz.sk/
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, slovenský