Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estonsko

Naposledy aktualizováno dne 5. 3. 2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
500 EUR za měsíc 2018
2,97 EUR za hodinu 2018

Denně

8 hodiny za den standard
8 * hodiny pro práci v noci

Týdně

40 hodiny za týden standard
48 * hodiny pro práci v noci

Přesčas

5 hodiny za den
8 k 12 hodiny za týden

Přestávky

po 6 hodinách práce (pro mladistvé po 4,5 hodinách práce)
30 minuty
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno

V rámci země Estonsko

Cestovné

Informace
Zaměstnanec má právo požadovat náhradu za výdaje na služební cestu (cestovní a ubytovací náklady a další náklady spojené se služební cestou).

Příspěvek na jídlo

Neuplatňuje se

Příspěvek na ubytování

Zaměstnanec má právo požadovat náhradu za výdaje na služební cestu (cestovní a ubytovací náklady a další náklady spojené se služební cestou).

Výživné / denní dávka

22,37 EUR za den jen v případě služební cesty do zahraničí (50 km od hranic)

Přesčas

50 % platu za hodinu
pracovní volno se rovná přesčasu

Večerní práce

Nepovoleno

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
25 % platu za hodinu
nebo další volno

Práce v sobotu

Povoleno
Informace
Předpokládá se, že týdenní doba odpočinku se poskytuje v sobotu a neděli.

Práce v neděli

Povoleno
Informace
Předpokládá se, že týdenní doba odpočinku se poskytuje v sobotu a neděli.

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Povoleno
100 % platu za hodinu
nebo další volno

Práce na směny

Povoleno

Nebezpečná práce

Neuplatňuje se

Pohotovostní mzda

Použitelný
Průměrná mzda pracovníka

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný

13. měsíc

Neuplatňuje se

14. měsíc

Neuplatňuje se

Další mzdové složky

Použitelný
Informace
V dohodě se zaměstnavatelem může zaměstnanec obdržet část zisku nebo obratu zaměstnavatele nebo odměnu podle smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a třetí stranou.

Počet dnů dovolené

28 dny za rok (roční dovolená)
35 dny za rok (roční dovolená pro nezletilé osoby, zaměstnance s částečnou nebo úplnou pracovní neschopností)

Státní svátky

12 dny 2018
1. ledna - Nový rok
24. února – den nezávislosti a výročí Estonské republiky
Velký pátek
Velikonoční neděle
1. května – 1 máj
Letnice
23. června – Den vítězství
24. června – Letní slunovrat
20. srpna – Den obnovení nezávislosti
24. prosince - Štědrý den
25. prosince – Štědrý den
26. prosince – druhý svátek vánoční

Příspěvky na sociální zabezpečení

Informace
Sociální daň
Sociální daň se platí ve výši 33 % ze všech plateb zaměstnancům za práci odvedenou v pracovním poměru. Zaměstnavatelé platí sociální daň v plné výši. Vždy existuje minimální povinnost úhrady sociální daně, jež se rovná 33 % (od roku 2017) minima předpokládaného zákonem o rozpočtu.
V roce 2017 je to 139,75 EUR měsíčně, i když nebyly žádné úhrady práce za plat.

Další zákonné sociální pojištění

1,6 % hrubého platu pojištění pro případ nezaměstnanosti
Informace
Zaměstnavatelé odvádějí pojistné na nezaměstnanost ve výši
0,8 % hrubého měsíčního platu.

Daň z příjmu

20 % hrubého platu

Další penzijní fondy

2 % hrubého platu
Informace
Pokud o to zaměstnanec požádá, může být sazba 3 %. Jakmile do povinného fondového penzijního systému vstoupíte, nemůžete vystoupit. Každý, kdo se narodil po 1. lednu 1983, je povinen se zapojit.

Choroba/nemoc

70 % průměrného platu
Informace
Příspěvek je vyplacen zaměstnavatelem od 4. do 8. dne. Od 9. dne je dávka vyplácena zdravotní pojišťovnou.

Pokud zaměstnavatel dodá údaje o zaměstnanci elektronicky, dokumentace je předložena elektronicky zaměstnavatelem a lékařem (databáze EHIF).

Více na: https://www.haigekassa.ee/en
Pro vyslané pracovníky
Příspěvek pro případ pracovní neschopnosti bude hrazen státem trvalého pobytu osoby, tedy zemí, která vydala formuláře E106 nebo S1 stejně jako evropský průkaz zdravotního pojištění.

Více na: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Pracovní úrazy/nehody

100 % průměrného platu
Informace
Náhradu vyplácí fond zdravotního pojištění od druhého dne osvobození od práce
Pro vyslané pracovníky
Náhradu za pracovní neschopnost hradí stále stát trvalého bydliště, tedy země, která vydala formuláře E106 nebo S1 a rovněž evropský průkaz zdravotního pojištění.

Informace Kontakty

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Tel. (+372) 6412 800
Webové stránky http://www.eakl.ee/
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
estonský

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
Tel. (+372) 640 6000
Webové stránky http://ti.ee/en/
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, estonský