Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovinsko

Naposledy aktualizováno dne 20.02.2020
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

94 058 EUR

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

480,13 EUR

Kvalifikovaný

654,39 EUR

Specialista

773,48 EUR

Mistr

866,11 EUR

Profesionálové

1 027,3 EUR

Denně

8

Týdně

Min 35 max. 40 hodiny za týden

Přesčas

2 hodiny za den
8 hodiny za týden
20 hodiny za měsíc
170 hodiny za rok (max. 230 se souhlasem zaměstnance)

Přestávky

30 minuty
Zaplaceno

V rámci země Slovinsko

Cestovné

Na základě poplatku za veřejnou dopravu

Příspěvek na jídlo

5 EUR za den

Příspěvek na ubytování

podle faktury
Informace
Jen v případě služební cesty
Pro vyslané pracovníky
Za vyslané pracovníky hradí zaměstnavatel.

Přesčas

30 % platu za hodinu

Noční práce

Od 22:00 až do 7:00
40 % platu za hodinu

Práce v neděli

50 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

50 k 100 % platu za hodinu (100% 1. ledna a 1. května)

Práce na směny

10 % platu za hodinu

Nebezpečná práce

Min 3 % za hodinu

Pohotovostní mzda

10 % za hodinu

Příspěvek na řádnou dovolenou

850 EUR za rok

13. měsíc

Rozhodnuto na úrovni společnosti

Jiné

Informace
Příspěvek za práci na vzdálených místech

více než 30 km 1 euro
více než 40 km 2 eura
více než 50 km 3 eura
...za každých 10 km 1 euro
max 18 eur

Počet dnů dovolené

Min 4 týdny za rok

Státní svátky

12 dny za rok

Příspěvky na sociální zabezpečení

22,1 %
Pro vyslané pracovníky
brát v úvahu právo země, kam je pracovník vyslán.

Další zákonné sociální pojištění

16,1 %

Daň z příjmu

16 až do 50 %
Informace
(16 %, 27 %, 41 %, 50 %)

Další penzijní fondy

Volitelný

Choroba/nemoc

Od 1 až do 30 dny : 80 %
Přes 31 dny : 80 %

Pracovní úrazy/nehody

100 %

Informace Kontakty

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Webové stránky http://www.sdgd.si
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
chorvatský, Anglicky, slovinský