Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lucembursko

Naposledy aktualizováno dne 12. 3. 2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
11,1154 EUR za hodinu pro nekvalifikované dělníky
1 922,96 EUR za měsíc pro nekvalifikované dělníky
13,3385 EUR za hodinu pro kvalifikované dělníky
2 307,56 EUR za měsíc pro kvalifikované dělníky

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

11,3728 EUR k 13,6474 EUR za hodinu : pozemní a inženýrské stavitelství
11,1154 EUR k 14,036 EUR za hodinu : ostatní

Kvalifikovaný

14,1135 EUR k 15,5394 EUR za hodinu : pozemní a inženýrské stavitelství
13,3385 EUR k 15,3352 EUR za hodinu : ostatní

Specialista

17,7298 EUR za hodinu : pozemní a inženýrské stavitelství
14,0073 EUR k 19,863 EUR za hodinu : ostatní

Mistr

19,1979 EUR za hodinu : pozemní a inženýrské stavitelství
14,0073 EUR k 19,863 EUR za hodinu : ostatní

Začátečníci / mladí pracovníci

Informace
Vzdělávací systém
Všichni učňové nad 18 let: platba odpovídá minimální mzdě nekvalifikovaných dělníků.

Všichni učňové do 18 let: náhrada za školení podle odvětví, úrovně vzdělání a typu získaného osvědčení

Denně

8 hodiny

Týdně

40 hodiny

Přesčas

10 hodiny za den
48 hodiny za týden

Přestávky

Oběd

30 minuty
Nezaplaceno
Placené přestávky :
Výstavba a stavební inženýrství : 15 minuty s min. 9 pracovními hodinami
Pokrývači : 15 minuty

V rámci země Lucembursko

Cestovné

Informace
- Pozemní a inženýrské stavitelství: Zaměstnavatel organizuje přepravu dělníků z domova na staveniště
- Ostatní: při použití soukromého automobilu, platí firma příspěvek na kilometr obvykle omezený na vzdálenost mezi sídlem firmy a pracovištěm.

Příspěvek na ubytování

Pouze pro práci v zahraničí
Informace
Práce v zahraničí: obvykle >50 km od hranice nebo když zaměstnavatel nemůže zajistit přepravu

Výživné / denní dávka

744 EUR za den pro práci v zahraničí
Informace
Práce v zahraničí: obvykle >50 km od hranice

Přesčas

40 % za hodinu
Informace
Přesčas zůstává výjimkou (naléhavé opravy, naléhavá práce s betonem, pracoviště nevhodná pro jiné pracovníky, podniková výroba a průběh dopravy). HR musí souhlasit. V případě přesčasu v neděli, o státním svátku a noční práci je třeba informovat inspektorát práce a úřad sociálního zabezpečení.

Noční práce

Od 22:00 k 6:00
50 % za hodinu
Po 5 den/dny : 20 % za hodinu - na pravidelném plánování

Práce v neděli

100 % za hodinu

Práce o veřejných svátcích

100 % za hodinu
Informace
Odpracovaný den pracovního klidu musí být kompenzován dalším dnem dovolené

Nebezpečná práce

0,5 EUR za hodinu - pozemní a inženýrské stavitelství
10 % za hodinu - malíři
Informace
Pozemní a inženýrské stavitelství: špinavé práce ve vodě a s významnou mírou bláta, lešení zavěšená >15m od země, používání hydraulických kladiv v rypadlech a pneumatické sbíječky s hřídelemi přes 15 kg, šachty a chodby s otvory do 1 m a hlubší než 3,6 m a přeprava ADR.

Malíři: lakování sprejem, používání nebezpečných chemikálií, pískování, práce venku bez lešení ve výšce > 6 m nebo malování fasád s posuvnými žebříky kromě natírání oken a okenic.

Pohotovostní mzda

Odborníci na výtahy: 2,9994 €/den - 6,4079 €/den (soboty, neděle, státní svátky) indexováno
Instalátory klimatizace sanitárního topení: projednány se zaměstnancem
Informace
Odborníci na výtahy: pohotovostní limit 128 hodin/týden.

Další mzdové složky

Pozemní a inženýrské stavitelství: 5 % hrubého platu
Malíři, odborníci na výtahy: 5 % hrubého platu
Elektrikáři: 2 % hrubého platu
Pokrývači: 2,5 k 5 % hrubého platu (v závislosti na počtu odpracovaných let ve firmě)
Instalátory klimatizace sanitárního topení: 2 k 5 % hrubého platu (v závislosti na počtu odpracovaných let ve firmě)
Obkladači 150 EUR za rok jako příspěvek na zařízení
Platí se dne prosinec

Jiné

80 % za hodiny nevybrané do konce měsíce
Informace
Prvních 16 hodin má na starost zaměstnavatel. Pokud jde o zbytek, přebírá odpovědnost za platby stát.

Počet dnů dovolené

25 dny
27 dny v pozemním a inženýrském stavitelství
26 dny pro malíře, pokrývače, elektrikáře
25 k 29 dny pro odborníky na výtahy
Informace
Kolektivní svátky:
- Stavby a inženýrské stavitelství:
Léto: 15 dní + dovolená 15. srpna se začátkem v poslední pátek v červenci.
Zima: 10 dnů + volno ve svátečním období (data se stanoví při jednáních).
- Štukatéři/fasádníci: 14 dní od poslední soboty v červenci.
- Instalátory klimatizace sanitárního topení (kromě instalátorů chlazení): 15 dnů v srpnu.

Státní svátky

10 dny
1. ledna
Velikonoční pondělí
1. květen
Den Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
23. června
15. srpen
1. listopad
25. a 26. prosince

Příspěvky na sociální zabezpečení

2,8 % na zdravotní pojištění
8 % na důchodové pojištění
1,4 % na zdravotní pojištění

Daň z příjmu

0 k 40 % podle daňové třídy a pozici hodnoty příjmu na oficiální daňové stupnici
0,5 % dočasná daň pro vyrovnání státního rozpočtu
Informace
Třída 1: zvláště svobodní a neženatí
Třída 1a: dlouhodobé vdovy/vdovci, zaměstnanci s nezaopatřeným dítětem/dětmi, senioři, nerezidentů v zemi, má-li jeden z manželů profesionální příjem v Lucembursku.
Třída 2: páry zdaněny společně, vdovy/vdovci a rozvedený/žijící odděleně méně než 3 roky, nerezidenti v zemi, je-li 50 % příjmů rodiny realizováno v Lucemburku.

Choroba/nemoc

100 %
Informace
77 dní na náklady zaměstnavatele (referenční období 12 měsíců) na základě vyššího platu za 3 měsíce před pracovní neschopností.
Po 77. dnu hradí nemocenskou stát až do limitu 52 týdnů za období 104 týdnů).

Pracovní úrazy/nehody

100 %
Informace
77 dní na náklady zaměstnavatele (referenční období 12 měsíců) na základě vyššího platu za 3 měsíce před pracovní neschopností.
Po 77. dnu hradí nemocenskou stát až do limitu 52 týdnů za období 104 týdnů).

Informace Kontakty

Hotline OGBL

Tel. +352 26543 777
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
německý, francouzský, portugalský