Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Černá Hora

Naposledy aktualizováno dne 05.03.2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

288 EUR hrubý

Plat podle kategorie

Průměrný výdělek (označení)

650 EUR hrubý

Denně

8 hodiny

Týdně

40 hodiny

Přesčas

2 hodiny za den
10 hodiny za týden

Přestávky

Odpočinek

15 minuty až do 6 hodiny práce
30 minuty až do 8 hodiny práce
45 minuty až do 10 hodiny práce
Součást standardní pracovní doby
Zaplaceno
Informace
Definováno pracovní smlouvou

Zvláštní podmínky

Max. 36 hodiny za týden

V rámci země Černá Hora

Cestovné

Dle kolektivní smlouvy odvětví

Příspěvek na jídlo

Teplé jídlo je nedílnou součástí počátečního výdělku

Příspěvek na ubytování

Terénní příplatek : 2 % na den z vypočtené hodnoty koeficientu určující příjem má-li zaměstnanec v terénu bezplatné ubytování a stravování.
Terénní příplatek : 15 % na den z vypočtené hodnoty koeficientu určující příjem má-li zaměstnanec v terénu pouze ubytování, nebo pouze stravování.
Terénní příplatek : 20 % na den z vypočtené hodnoty koeficientu určující příjem pokud zaměstnanec v terénu neobdrží žádné ubytování nebo stravu

Přesčas

40 % platu za hodinu

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
40 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno

Práce v neděli

Neděle musí být využívány k týdennímu odpočinku. Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci další den na použití jeho/její týdenní doby odpočinku, pokud to povaha a organizace práce vyžadují.

Práce o veřejných svátcích

Povoleno
150 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno

Pohotovostní mzda

70 % průměrné mzdy pracovníka za předchozí tři měsíce
Informace
Jestliže přerušení práce je nezávislé na odpovědnosti zaměstnance.

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
100 %

Doplňkové zaměstnanecké penzijní programy

Neplatí pro vyslané pracovníky

Počet dnů dovolené

Min 20 dny
24 dny pokud je pracovník mladší 18 let
Informace
Počet dnů se zvyšuje podle kritérií stanovených kolektivní smlouvou a pracovní smlouvou.

Státní svátky

Nový rok
Svátek práce
21 květen den nezávislosti
13 červenec den státnosti
Nárok na placenou dovolenou za účelem oslavy náboženských svátků, mezi které patří:
- ortodoxní křesťanský Boží hod vánoční, Vánoce (dva dny), Velký pátek, Velikonoce (druhý den) a slavnou slávu
- římskokatolický Štědrý den, Vánoce (dva dny), Velký pátek, Velikonoce (druhý den) a Všech svatých
- muslimský Ramadán Bayram (tři dny) a Kurban Bayram (tři dny)
- židovská Pasha (dva dny) a Jama Kipur (dva dny)
Informace
Státní a ostatní svátky se slaví dva dny, v den svátku a druhý den

Příspěvky na sociální zabezpečení

Od 15 k 20,5 % penzijní a invalidní pojištění

Další zákonné sociální pojištění

Od 8,5 k 12,8 % zdravotní pojištění
Od 0,5 k 1 % pojištění pro případ nezaměstnanosti

Daň z příjmu

Od 9 k 11 % u výdělku překračujícího 765 EUR hrubý

Choroba/nemoc

1 k 60 dny : 75 % platu
Od 60 dny a dále : 70 % platu

Pracovní úrazy/nehody

100 %

Informace Kontakty

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tel. +382 (020) 232-315
Webové stránky http://usscg.me
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, Srbština