Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Mali i Zi

Përditësuar për herë të fundit më 5.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

288 EUR bruto

Rroga për kategori

Rroga mesatare (tregues)

650 EUR bruto

Përditë

8 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

2 orë në ditë
10 orë në javë

Pauzat

Pushim

15 minuta deri në 6 orë pune
30 minuta deri në 8 orë pune
45 minuta deri në 10 orë pune
Pjesë e kohës standarde të punës
Paguar
Informacione
Përcaktohet nga kontrata e punësimit

Kushte të veçanta

Maksimumi 36 orë në javë

Brenda Mali i Zi

Dieta e udhëtimit

Në përputhje me marrëveshjen kolektive të filialit

Dieta e vakteve

Një vakt i ngrohtë është pjesë përbërëse e fitimeve fillestare

Dieta e strehimit

Kuota e fushës : 2 % në ditë nga vlera e llogaritur e koeficientit që përcakton fitimin nëse punonjësit në fushë i sigurohet strehim dhe ushqim falas.
Kuota e fushës : 15 % në ditë nga vlera e llogaritur e koeficientit që përcakton fitimin nëse punonjësit në fushë i sigurohet vetëm strehimi ose vetëm një vakt.
Kuota e fushës : 20 % në ditë nga vlera e llogaritur e koeficientit që përcakton fitimin nëse punonjësi në fushë nuk merr strehim ose ushqim

Jashtë orarit

40 % e rrogës për orë

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 06:00
40 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet

Punë të dielave

Pushimi javor duhet përdorur të dielave. Një punëdhënës duhet të sigurojë një ditë tjetër që punonjësi ta përdorë pushimin e tij/saj nëse natyra e punës dhe organizimi i punës e kërkon këtë.

Punë gjatë festave

Lejohet
150 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet

Pagë rezervë

70 % e rrogës mesatare të punëtorit të tre muajve të mëparshëm
Informacione
Nëse ndërprerja e punës nuk është përgjegjësi e punonjësit.

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
100 %

Skemat shtesë të pensionit nga kompania

Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Numri i festave

Min 20 ditë
24 ditë nëse punëtori është më i vogël se 18 vjeç
Informacione
Numri i ditëve rritet sipas kritereve të përcaktuara nga marrëveshja kolektive dhe nga kontrata e punësimit.

Festat zyrtare

Dita e Vitit të Ri
Dita e Punëtorëve
21 maj dita e pavarësisë
13 korrik dita e pavarësisë
E drejta për të paguar leje, për të kremtuar festat fetare, i përket:
- Të krishterët ortodoksë për Ditën e Krishtlindjeve, Krishtlindjet (dy ditë), E Premtja e Mirë, Pashka (dita e dytë) dhe dita e lavdishme
- Katolikët romakë për Ditën e Krishtlindjeve, Krishtlindjet (dy ditë), E Premtja e Madhe, Pashka (dita e dytë) dhe Gjithë Shenjtorët
- Myslimanët për Ramazan Bajramin (tri ditë) dhe Kurban Bajramin (tri ditë)
- Judenjtë për Pasha (dy ditë) dhe Jama Kipur (dy ditë)
Informacione
Festat shtetërore dhe të tjerat kremtohen për dy ditë, ditën e festës dhe të nesërmen

Kontributet e sigurimeve shoqërore

Nga 15 20,5 % sigurim pensioni dhe paaftësie

Sigurim shoqëror shtesë

Nga 8,5 12,8 % sigurim shëndetësor
Nga 0,5 1 % sigurim papunësie

Taksa për të ardhurat

Nga 9 11 % për fitimet mbi 765 EUR bruto

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

1 60 ditë : 75 % e rrogës
Nga 60 ditë e më tej : 70 % e rrogës

Dëmtime/aksidente në punë

100 %

Informacione Kontaktet

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tel. +382 (020) 232-315
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Serbe