Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Sllovakia

Përditësuar për herë të fundit më 12.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
2,328 EUR në orë
405 EUR në muaj

Përditë

7,5 8 orë

Javore

37,5 40 orë

Jashtë orarit

8 orë në javë
150 orë në vit 150 orë mund të jenë të detyrueshme, 400 orë të tjera me marrëveshje me punonjësin

Pauzat

Dreka

50 minuta
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet

Brenda Sllovakia

Dieta e udhëtimit

Maksimumi 30 EUR në muaj

Dieta e vakteve

Kontributi i punëdhënësit është 55% e kostove të shërbimit ushqimor

Dieta e strehimit

me marrëveshje

Jashtë orarit

25 % e rrogës mesatare

Punë në mbrëmje

Nuk lejohet

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 06:00
20 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
50 % e rrogës mesatare

Punë të dielave

Lejohet
50 100 % e rrogës mesatare

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Lejohet
50 100 % e rrogës mesatare

Punë me turne

Lejohet
20 30 % e rrogës mesatare
0,34 EUR në orë

Punë e rrezikshme

20 % e rrogës minimale

Pagë rezervë

Nuk zbatohet

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
50 100 EUR me marrëveshje

Muaji i 13-të

I zbatueshëm
Kufiri maksimal për rrogën bazë

Muaji i 14-të

Nuk zbatohet

Përbërës të tjerë të pagës

I zbatueshëm
Bonusi i produktivitetit

Tjetër

60 %

Makineri e prishur

50 %

Kushte të këqija atmosferike

50 %

Numri i festave

4 5 javë
Informacione
Kodi Sllovak i Punës, marrëveshjet kolektive të punës

Festat zyrtare

15 ditë

Kontributet e sigurimeve shoqërore

13,4 %

Taksa për të ardhurat

19 %

Fondet shtesë të pensionit

Individual

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Ditë 1 2 : 25 %
Ditë 4 10 : 55 %
Pas 10 ditë : EUR shteti paguan deri në një maksimum prej 42€/ditë

Informacione Kontaktet

HLAVNÁ STRÁNKA

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Sllovakisht